Nyheter

Mistillit løser ikke systemfeilene

Rødt er mer opptatt av politikken som føres enn av stolleken. Byråder av skiftende farger har gjennom flere tiår ikke tatt de nødvendige grepene for å hindre brudd på arbeidsmiljøloven.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bakgrunn: Rødt redder Berg fra mistillit: – Vil ikke løse noe som helst å kaste en byråd

Frp og FNB har fremmet et mistillitsforslag mot byråd Lan Marie Berg. Bakgrunnen for mistilliten er byrådens oppfølging av og informasjon om mange brudd på arbeidsmiljøloven i energigjenvinningsetaten siden 2013. I tillegg har det blitt gjort ulovlige innkjøp, ansettelser uten at stillinger er lyst ut og 18 millioner er brukt på en garderobe som fortsatt ikke er bygget.

Det er ingen tvil om at oppfølgingen av brudd på arbeidsmiljøloven ikke har vært god nok i Oslo kommune over flere år og under skiftende byråd. Det er heller ingen sensasjon at byråder ikke forteller hele sannheten med en gang. Det gjøres jevnt og trutt uavhengig av hvem som sitter med byrådstaburettene. Og Frp har ikke vist særlig stor vilje til å ansvarliggjøre sine egne når de sløses. For eksempel slo de ring om Sylvi Listhaug etter at hun som Frp-byråd sløste bort mer enn 30 millioner skattekroner på et sykehjem som ikke ble bygget på en landbrukstomt i Spania.

Les også: Frp og FNB fremmer mistillit mot Berg

Det er jo sånn sett litt artig at Oslo Frp vil felle et Ap-byråd for å videreføre høyrepolitikk. Vi ville forstått det bedre hvis de hadde anmeldt dem for klestyveri. Det er rett og slett lite troverdig at Frp plutselig nå har begynt å bry seg om brudd på arbeidsmiljøloven. Kommunen mangler i stor grad tall over brudd på arbeidsmiljøloven fra da de borgerlige satt i byråd, rett og slett fordi de ikke gadd å telle.

Det er over 50 000 mennesker som har Oslo kommune som arbeidsgiver – kommunen er landets største arbeidsgiver. Det innebærer et stort ansvar for å være en ryddig arbeidsgiver, som ikke bare tar arbeidsmiljø og arbeidslivskriminalitet på alvor, men som setter agenda og retning i norsk arbeidsliv. Det ansvaret mener vi byråd Berg og resten av byrådet ikke tar så alvorlig som det burde.

Bystyret har behandlet rapporter om byrådets delvis manglende oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven i mange av kommunens virksomheter. Bak de fleste bruddene på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid skjuler det seg et bemanningsproblem. Uansett hvor bra arbeidstidsordningen ser ut på papiret, blir den ikke forsvarlig hvis ikke bemanningen er det.

Les også: Arbeidstilsynet refser Oslo kommune: – Veldig alvorlig

Av de 50 000 ansatte, arbeider 20 000 deltid og 14 000 er midlertidig ansatte. Bare dette viser at kommunen ikke satser på å sette en standard for et ryddig arbeidsliv. Det er ikke lov å ansette folk midlertidig for å dekke permanente behov. Noen midlertidige ansettelser skyldes ferieavvikling, sykefravær og permisjoner. Men det meste skyldes at arbeidsstokken er for liten til å dekke behovene. Kommunens egne virksomheter rapporterer at for lav grunnbemanning er en årsak til at det er behov for midlertidig ansatte.

Fagbevegelsen sier tydelig at bedre fast grunnbemanning vil dekke helger og turnuser uten bruk av innleide vikarer, ekstremt lange vakter og lave stillingsbrøker. Derfor må jobben med å hindre ulovlige arbeidstidsordninger som gjør helsearbeiderne trøtte og sjåførene trafikkfarlige, begynne med å sikre tilstrekkelig og riktig kvalifisert bemanning. Det ansvaret ligger hos politikere og ledere på øverste nivå.

Brudd på arbeidsmiljøloven vil fortsette å komme i denne størrelsesorden så lenge man ikke gjør noe med den altfor lave grunnbemanninga i virksomhetene. Vi er derfor glade for å ha fått gjennomslag for ekstramidler i budsjett 2021 for å styrke grunnbemanninga på sykehjem i kommunen. Det er en start, men dette trengs langt flere steder.

Det er politikken som er viktig for oss, også i denne saken. I november behandlet bystyret et privat forslag fra Rødt om Oslo kommune som seriøs arbeidsgiver. Her fikk vi i Rødt gjennomslag for mange av forslagene våre. Vi er særlig fornøyde med at et flertall støtter at tillitsvalgte og verneombudet skal inkluderes i arbeidet med å følge opp brudd på arbeidstidbestemmelser og at det skal bli slutt på bruk av ulovlige midlertidige ansettelser.

Vår påstand er at vi vil kunne kaste enhver byråd på et likende grunnlag, uten at det bidrar til å løse problemet. Oslo Frp må slutte å spre illusjoner om at det hjelper å bytte ut en byråd når det er systemet som er problemet. Derfor vil Rødt ikke stemme for dette mistillitsforslaget. Derimot vil vi følge nøye med på hvordan byrådets følger opp forslagene vi fikk gjennom og arbeidsmiljøloven generelt. Og vi kan love tillitsvalgte at vi skal fortsette å lytte til dem når de sier fra om uforsvarlige forhold på arbeidsplassen.

Les også: «Tok hun egentlig tak? Vel, det skulle Lan Marie Berg få kjeft for»

Mer fra: Nyheter