Nyheter

Ny advokatrapport: To vedtak er ugyldige fordi Oslo-byråd var inhabil

Byråd Hanna Marcussen har søsken som jobber for store arktitektbyråer i Oslo. Advokatbyrå mener to vedtak er ugyldige. – Dette må vi lære av, sier Arild Hermstad.

Da Hanna E. Marcussen (MDG) ble byråd for byutvikling i 2015, hadde hun to søsken som begge jobbet i store arkitektfirmaer i Oslo. Dermed ville hun være inhabil i behandlingen av ganske mange saker.

LES OGSÅ: Oslo kommune må granske 252 byggevedtak etter at byråd var inhabil

Dette ble løst internt i byrådet ved at kollega Lan Marie Berg, fra samme parti, håndterte disse sakene. 
Men det som ikke ble fulgt opp skikkelig, var at Marcussen også var overordna Plan- og bygningsetaten, og ifølge forvaltningsloven er da også hele den etaten inhabil. Eller «avledet inhabil», som det heter. Enkelt sagt: Hvis sjefen din er inhabil, så er du inhabil også.

Brukt alt for lang tid

Eller som Hanna Marcussen selv redegjorde overfor kontrollutvalget i januar i år: «Høsten 2018 ble det konkludert med at Plan- og bygningsetaten var avledet inhabil til å fatte enkeltvedtak i alle saker hvor LPO er aktør. Kommuneadvokaten har vurdert at dette ikke gjelder for AsplanViak hvor søsteren er ansatt.»

LPO er arkitektselskapet hvor Marcussens bror i denne perioden var partner.

«Administrasjonen har brukt alt for lang tid på å få utredet nye rutiner knyttet til dette», innrømte kommunaldirektør Geir B. Aga i samme redegjørelse.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook

Bestilte rapport

I vår ble det kjent at kommunen har bestilt en ekstern gjennomgang, og i sommer kom rapporten fra Harris Advokatselskap til kommunen. De slår fast at to av de 262 vedtakene de har vurdert, er ugyldige.

De to sakene gjelder boligblokker i Bertrand Narvensens vei og Hovinveien, samt på Sørengkaia. 
I begge sakene har Plan- og bygningsetatens vedtak gått mot interessene til utbygger, de har fått krav om uavhengig kontroll av sakene.

Tar til etteretning

– Vi er glad for at denne rapporten nå har kommet, sier fungerende byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) til Dagsavisen.

Hermstad er vikar for Marcussen mens hun er i foreldrepermisjon. Han slår fast at Vann- og avløpsetaten, som gjør jobben der Plan- og bygningsetaten er inhabile, nå skal gå gjennom de to sakene helt på nytt.

– De sakene er under behandling nå, og vil bli avgjort ganske snart, sier Hermstad.

– Hva har dere gjort galt her?

– Vi tar til etteretning de konklusjonene som har kommet. Det er et stort antall saker som er gjennomgått, og to må ses på på nytt. Dette må vi lære av, sier han.

Han presiserer at byråd Marcussen hele tiden har vært åpen om koblingene sine.

– Det er jo det viktige her, at man er åpen om egen habilitet, sier han.

Hele rapporten kan du lese her.

En lei sak

Hanna E. Marcussen selv er i foreldrepermisjon og har ikke hatt tid til å bli intervjuet av Dagsavisen. I en SMS skriver hun likevel i ettermiddag:

– Dette har vært en lei sak. Jeg er glad for at det har blitt gjennomført en grundig evaluering av alle vedtakene og at gjennomgangen bekrefter at saksbehandlingen ikke har gitt urettmessige fordeler.

LES OGSÅ: Disse klassiske Oslo-murhusene ble pusset opp i 2011. Nå vil kommunen selge dem som ubeboelige