Nyheter

1.116 flere avganger

Fra 2. april utvider Ruter tilbudet for både for buss, trikk og T-bane med 1.116 avganger i uka i Oslo.

– Bakgrunnen er den store satsingen byrådet har på kollektivtransporten. Vi har økt bevilgningene til Ruter med mer på ett år, enn det ble i hele den forrige byrådsperioden, sier byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), til Dagsavisen.

– Det blir stadig flere som kjører kollektivt, og i fjor var det for første gang flere som reiste kollektivt til Oslo, enn det var som kjørte bil. Det fører til at Ruter får flere penger til å drive kollektivtransport for, sier hun.

Les også: Vil ikke bruke mer penger på trikk i Oslo

Forlenges til Kjelsås

På Nationaltheatret går det trikker i begge retninger omtrent hele tida. Og flere skal det bli.

– En del av trikkerutene vil bli utvidet i hver ende av skalaen. Blant annet skal linje 12 forlenges fra Disen til Kjelsås hele driftsdøgnet. Trikken vil kjøre cirka en halvtime senere på alle linjer på kvelden, sier byråden entusiastisk.

Tilbudsøkningen er gjort mulig gjennom økte billettinntekter og økte bevilgninger fra Ruters eiere, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Totalt bruker Ruter 150 «friske» millioner kroner på tilbudsøkningen. Oslo-byrådet har for 2017 økt overføringene til Ruter med 80 millioner kroner, slik at kommunen i år legger til sammen nesten to milliarder kroner på bordet til drift av kollektivtransporten, ifølge byråden.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Utvider

Både buss, T-bane og trikk får flere avganger i døgnet. Flere bussruter får flere avganger og økt kapasitet. T-banen utvider en halvtime i hver ende av døgnet, mens trikken kjører en halvtime lenger på kvelden. Alle bussene som korresponderer med T-banen får også forlenget driftstid slik at de korresponderer med T-banen.

Ruteutvidelsen per uke fordeler seg slik:

T-bane: 171 flere avganger.

Trikk: 159 flere avganger.

Buss Oslo: 786 flere avganger.

– 34-bussen, som går mellom Ekeberg og Tåsen er ofte veldig full. Her vil det bli satt inn flere leddbusser, noe som øker kapasiteten. Målet er at flere skal reise kollektivt, og droppe bilen når de skal inn til Oslo. Dette henger sammen med politikken vår om å redusere biltrafikken i Oslo. Vi gjør det enklere å reise kollektivt, ved å øke tilbudet så kraftig som vi gjør nå, sier Lan Marie Berg.

Les også: På nye trikkespor

Øker

– Har dere økt kapasitet så mye, at dere ikke lenger har noe å gå på?

– I rushtiden er alt bussmateriell satt inn. Det finnes rett og slett ikke flere busser. Kjører vi enda flere busser i sentrum i rushtiden, kan det også bli mer opphopning og kø for kollektivtrafikken. Det er en veldig dyr og ikke nødvendigvis så god løsning å sette inn flere busser i rushtiden, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Øystein Dahl Johansen til Dagsavisen.

– I årene framover har vi doblet investeringsbudsjettet for kollektivtransporten, og skal blant annet kjøpe inn nye og moderne trikker. Vi skal også bytte ut sikrings- og signalanlegg på T-banen. Da vil vi kunne kjøre T-banen tettere enn i dag og øke antall avganger med 25 prosent, sier Lan Marie Berg.

Sjekk ruter.no for å se om din linje er endret eller om du har fått nye reisemuligheter.

Les også: Liv i sykkelfeltet

Nyeste fra Dagsavisen.no: