Annonse
FORELØPIG PLAN: Slik ser Ruter for seg at den nye trikkelinjen til Tonsenhagen kan bli, men Statens vegvesen har hatt innsigelser, ikke minst med tanke på trikkepassasjerenes sikkerhet ved på- og avstigning nær en sterkt trafikkert vei.ILLUSTRASJON: RUTER

Sier nei til trikk

En enstemmig transportkomité på Stortinget, vil ikke bruke mer penger på trikk i Oslo.

Annonse
Oslo

 

Det reagerer SV, som ikke har plass i komitéen, kraftig på.

– Mens resten av landet får vei- og bro- og tunnelforbindelser i milliardklassen til hver minste lille øy eller avkrok, setter Stortinget foten ned for å få gjort noe med Norges mest trafikkerte busstrekning. Det gir ingen mening, sier Kari Elisabeth Kaski, Oslo SVs førstekandidat ved høstens stortingsvalg.

Bakgrunnen for hennes frustrasjon er transportkomitéens avvisning av et forslag fra SVs Heikki Eidsvoll Holmås, om at staten må dekke 50 prosent av utgiftene til ny trikkelinje fra Sinsenkrysset over Tonsenhagen og videre til Linderud i Oslo.

Les også: Har ventet på trikken i 62 år

– Framtidige NTP

Til dette forslaget har transportkomitéen blant annet følgende merknader:

«Komitéen mener at manglende kommunal finansiering, uavklarte planprosesser og manglende kvalitetssikring av prosjektet gjør at trikkelinje til Tonsenhagen og videre til Linderud ikke kan realiseres verken helt eller delvis innen 2020, uavhengig av om staten innvilger 50 prosent medfinansiering våren 2017».

I stedet for å ta prosjektet inn i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, mener transportkomitéen det er naturlig at spørsmålet om statlig medfinansiering «vurderes i forbindelse med framtidige nasjonale transportplaner.»

Les også: 1.116 flere avganger

Dermed ligger det an til en utsettelse til 2030 eller enda lenger fram i tid, for gjennomføringen av planer som allerede har eksistert i flere tiår. De første målsettingene om trikkelinje i denne delen av byen, kom på plass i reguleringsplaner på 1950-tallet.

En ny utsettelse er fullstendig uholdbart for SV. Behovet for trikk helt til Linderud er nemlig allerede presserende, fordi bussene som trafikkerer strekningen, er fylt til randen.

– 31-bussene som kjører der, er så smekkfulle at passasjerer svimer av, uttalte Bjarne Kristoffersen, leder av Bjerke SV, til Dagsavisen i september.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

– Byeliten i Oslo

Busslinje 31 er forøvrig ikke en hvilken som helst busslinje, heller ikke i nasjonal sammenheng. Dette er nemlig busslinjen med suverent flest passasjerer i hele Norge. Over 15,3 millioner reiser her i året.

Det å sette opp flere busser er ikke noe alternativ, fordi det rett og slett ikke er plass til flere, ifølge Sporveien.

– Kapasiteten på buss er spreng. Det neste da er trikk, påpekte kommunikasjonssjef Cato Asperud til Dagsavisen i fjor høst.

– Kapasiteten for buss til og gjennom sentrum nærmer seg en kritisk grense, uttalte fagsjef Ola Skar i Ruter i samme artikkel.

– I denne saken er det åpenbart at flertallet på Stortinget ikke ønsker å lytte til behovene vi har i Groruddalen, sier Kaski.

– Slike saker får hele debatten om «byeliten i Oslo» til å framstå som snodig.

Les også: Med trikken inn i framtida

Annonse