Nyheter

Skateanleggene kommer

NYBYGG: Etter en kamp som har vart i over ti år, kan skatere i Oslo se fram til et tilfredsstillende helårstilbud. Endelig har Oslo fått en plan for flere nye skateanlegg.

Byrådet i Oslo gikk nylig inn for en plan som i løpet av de neste årene skal få på plass to nye innendørshaller for de drøyt 10.000 skaterne som bor i Oslo. Hallene skal ligge på Voldsløkka og Haugenstua.

Samtidig skal det utredes tre til fire store utendørs skateparker, og i løpet av 2014 skal også flere mindre anlegg komme på plass. Kampen om innendørshaller har vart i godt over ti år, kan stifteren av Oslo skateforening Petter Hatlem (49) fortelle. Han er derfor svært glad for at planene nå endelig er blitt vedtatt.

- Det eneste innendørstilbudet som har eksistert for skatere i Oslo de siste årene har vært et militærtelt på Haugenstua, sier han.

Kan bygges snart

Når folk fra hovedstaden har villet skate på vinterstid har de måttet reise til innendørshaller i enten Drammen, Bærum eller på Nesodden.

- Det er altfor dårlig at Oslo ikke har hatt et eget tilbud, sier Hatlem.

Men nå skal det endelig skje noe. Den kommende innendørshallen på Haugenstua er et prosjekt i regi av bydel Stovner, som allerede har fått bevilget 26 millioner kroner i revidert budsjett i sommer. Parken på Voldsløkka blir tema i kommende budsjettforhandlinger, men byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V), kan fortelle at hun er overbevist om at hallen vil bli realisert ganske snart.

- Dersom vi bevilger nok midler i budsjettet kan bygging på Voldsløkka starte allerede i 2015. Denne skatemeldingen synliggjør at dette er en høy prioritering i byrådet og den forplikter oss sterkt til å følge opp i det videre budsjettarbeidet, sier hun.

Bystyret har på sin side nylig vedtatt reguleringsplanen for utbyggingen av Voldsløkka-hallen. Melby sier at hun derfor opplever at det er bred enighet i både bystyret og byrådet om at innendørshallene skal komme på plass raskt.

- Enormt behov

Redaktør i det norske skatemagasinet Dank, Eirik Traavik (27), er født og oppvokst i Oslo. Han har skatet siden han var 12 år gammel og sier at han aldri har opplevd at det har vært så mange unge skatere i Oslo som det er nå. Han deler derfor Hatlems begeistring for byrådets planer.

- Det eksisterer et helt enormt behov for nye anlegg, sier han, og poengterer blant annet at det beste tilbudet som finnes for såkalte street-skatere sentralt i Oslo, er en meget hjemmesnekret park på Voldsløkka der det nå skal bygges innehall. Han er også glad for at det står i byrådets melding at de vil gå i dialog med skatemiljøet i forbindelse med utbyggingen av anleggene.

- Det finnes nok av eksempler på skateparker som er bygd med gode intensjoner, men som har kommet helt galt ut i form av dårlige materialer og dårlig struktur. Det er kjempepositivt at byrådet denne gangen vil involvere skatere i byggeprosessen, sier han.

Tilskudd til bybildet

Både Traavik og Melby tror de nye anleggene kan bli svært positive tilskudd, ikke bare til skaterne, men også til Oslo som by.

- I vinter ble det utført en såkalt bylivsundersøkelse av Oslo av et dansk arkitektfirma. De slo fast at samtidig som det finnes mange rekreasjonsanlegg i Oslo så er dette anlegg som inviterer til veldig passiv bruk. Det er parker og benkområder der man kan sette seg ned og slappe av. Vi trenger flere parkanlegg som skateparker, som heller inviterer til fysisk aktivitet for barn og unge, sier Melby.

Traavik er i den forbindelse ekstra glad for de mange småanleggene som skal komme, i tillegg til innehallene. I løpet av 2014 er det ferdigstilt mindre anlegg i Frognerkilen, Teisenparken og på Torshov. Et anlegg i Mølleparken skal også komme på plass i løpet av høsten. Traavik tror særlig disse kan være med på å gjøre Oslo til en mer levende by.

- I København har de tatt mange lignende grep. Ved hjelp av skateanlegg er forlatte steder plutselig blitt omgjort til levende byrom, sier han.

Slike effekter er nettopp det byråd Melby håper på.

- De nye skateparkene vil gi et estetisk løft til byen og kan også være med på å gi liv til døde områder. Skating har lenge hatt et ufortjent dårlig rykte, men disse parkene vil helt klart være med på å gi et løft til byen, sier hun.

oda.faremo.lindholm@dagsavisen.no