Kritisk til ny e-helselov: – De borgerlige partiene må lære av feil

Aps helsepolitiske talskvinne på Stortinget, Ingvild Kjerkol og leder bærekraft og helse i Abelia, Tarje Bjørgum er kritisk til forslaget om ny e-helselov.

– Det er behov for felles løsninger så pasienter, pårørende og helsepersonell skal slippe å bruke tiden sin på administrasjon for å hente inn opplysninger. Regjeringens lovforslag vil ikke nå dette målet. Det er mangelfullt og ikke godt nok utredet og konsekvensene er store om dette ikke blir bedre.

Det sier Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol til Dagsavisen. Hun reagerer på regjeringens forslag til ny e-helselov, som Dagsavisen omtalte forrige uke.

Les også: Helse-Norge slakter ny E-helselov

– Statlige direktiv og direktoratstyre tror vi ikke vil gi de gode løsningene som skal fungere i praksis lokalt der tjenestene utføres og pasientene er og bor, sier Kjerkol.

Les også: Rødt frir til Frp for å stanse planene om gigantsykehus på Gaustad

Slakter forslaget

Da høringsfristen for den nye E-helseloven gikk ut i midten av januar, var et klart flertall av høringsinstansene sterkt kritisk til lovens innhold.

Blant andre var Legeforeningen, med sine 35.000 medlemmer sterkt kritisk.

– Våre innvendinger mot den nye loven er at den vil føre til enda høyere kostnader, enda lavere innovasjonsevne, mer forsinkelser og tregere digitalisering. For pasientenes del betyr det at digitale pasientløsninger skyves enda lenger ut i tid. Helsepersonell må i tillegg bruke mer tid på journalsystemet, noe som igjen gir mindre tid til pasientene, sa Marit Hermansen, president i Legeforeningen til Dagsavisen i forrige uke.

Les også: Slik skal Bjørn Atle Bjørnbeth roe gemyttene rundt Oslo Universitetssykehus

Poenget med e-helseloven er få bedre behandling til pasientene, gjennom en mer digitalisert helsetjeneste. Arbeiderpartiet ser med alvor på behovet for at helsetjenesten digitaliseres i et raskere tempo, forteller Kjerkol.

– Det som skjer med dagens regjering er at svære byråkratier bygges opp mens de lettbeinte digitale løsningene for pasienter og fagfolk lar vente på seg. Det viktigste en e-helselov skal bidra til er at pasientenes behov møtes i en oppdatert digital helsetjeneste. At helsetjenesten er god og tilgjengelig for alle. Helsetjenesten, både den nære i kommunene og sykehusene våre må settes i stand til å utvikle kompetanse og ta i bruk løsninger som gjør tjenesten bedre og jobben til fagfolkene enklere. De involverte har ikke vært tilstrekkelig involvert i forarbeidene til loven. Nå må regjeringen ta til seg det som har kommet i høringene og faktisk lytte til de som har skoen på, sier Ingvild Kjerkol.

Les også: Samlet inn 600 underskrifter for Ullevål sykehus

– Hva tenker du om at så mange sentrale aktører er negative til lovforslaget?

– Det er et kraftig signal som regjeringen må ta til seg, sier Ap-representanten. 

–  Hvordan er stemningen blant de andre partiene på Stortinget til lovforslaget?

Vil holde sammen

– Her tror jeg de borgerlige partiene vil holde sammen slik de har gjort hele veien. De må lære av de feilene de har gjort tidligere. Direktoratet for e-helse har blitt en byråkratisk mastodont langt unna tjenestene og de som har faglige ansvaret i hverdagen. Det er kommunene og sykehus og helseforetak som eier helsetjenestene - som også vet best hva de trenger for å nå målene om en god, moderne og tilgjengelige digital helsetjeneste, sier hun.

– Vi trenger en lov som er formulert i tråd med målene vi har. Det må være gevinster  for alle parter i løsningene som utvikles. Løsningene må komme i partnerskap mellom kommunene, sykehusene, fagfolk, tillitsvalgte, pasienter og pårørende, sier hun videre.

Kritisk

Tarje Bjørgum, leder bærekraft og helse i Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med 2.500 medlemmer, mener at den digitale situasjonen i helsetjenesten er i ferd med å bli helt kritisk, men milliardene brukes fortsatt feil, og alternative stemmer slipper ikke til.

– Overordnet deler vi helseminister Bent Høies (H) intensjoner, men problemene sitter lengre ned i pyramiden. Det er heldigvis økende politisk oppmerksomhet om denne problemstillingen fra blant andre Sp, Ap, SV og Frp, sier han til Dagsavisen.

Han mener at faren for å rote seg bort i flere store IT-skandaler er stor.

– Teknologien er der. Men vi må ha løsninger som treffer brukerne. Nå får vi systemer som sier «dette har staten kjøpt til deg, så bruke det». Vi kan ikke bruke pisk og lover når målet er å oppnå gode og tillitsfulle samarbeid, sier Tarje Bjørgum.

Les også: Kritiske til kommunens kriseberedskap

– Vår hovedmandat er å styrke innovasjonen i Norge, og bidra til å fornye velferdsstaten. Det er en enorm motvilje til denne loven.  Kommunen er nær der folk bor, og de må få være med å bestemme. Pasienter og helsearbeidere må settes i sentrum.  Vi mener også at det staten nå gjør bryter med EØS-retten, og har derfor brakt saken inn for EFTA-domstolen. Men vi har fremdeles håp om at vi kommer frem til felles enighet, slik at vi sikrer beste resultat, sier han.

Da Dagsavisen kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet for svar i forrige uke, opplyste de om at de ikke ville kommentere saken før etter de hadde behandlet høringssvarene.