Barneombud Anne Lindboe. FOTO: INA INGLINGSTAD

Kortere åpningstid i barnehagene gir tidsklemme for foreldre

Hvis vi skal gi alle foreldre et normalt barnehagetilbud, trengs det en krisepakke for barnehagene, sier Anne Lindboe, direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Barnehagene i Oslo er åpne igjen, og med det går mange foreldre tilbake til arbeidet. Men kortere åpningstider enn normalt byr på utfordringer for mange foreldre. Både for de som har fått utvidet barnehagetilbud fordi de er i samfunnskritiske jobber, som nå får kortere dager for barna, og for de som får trøbbel med arbeidsgiver, fordi de ikke får vært i jobb hele dagen.

Fagforbundet Oslo ser at det gir utfordringer for foresatte med jobb i hel stilling at det i en periode er redusert åpningstid i barnehagene når det gjelder levering og henting av barn. Særlig vil dette gjelde foresatte som har eneansvar som omsorgsperson.

Det sier Vidar Evje i Fagforbundet i Oslo. Fagforbundet har vært med på drøftingene før barnehagene ble åpnet i Oslo, og mener det har vært riktig med redusert åpningstid.

Livet etter korona: Disse delene av samfunnet må forandres, mener forskere (+)

Trenger avtaler

Imidlertid er de skeptiske til at det ikke finnes føringer for hvordan foreldre løser tidsklemma med jobben. Regjeringen har nemlig overlatt ansvaret for dette til hver enkelt arbeidsgiver og arbeidstaker, og Arbeids- og sosialdepartementet uttalte i VG søndag at tilpasning av arbeidstidene til småbarnsforeldre må skje på hver enkelt arbeidsplass.

Det er ikke noen god løsning å henvise til individuelle løsninger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Her må de ulike arbeidstakerorganisasjonene på banen innenfor sine tariffområder for å inngå sentrale avtaler, sier Evje, som legger til at Fagforbundet vil ta initiativ for å drøfte dette med Oslo kommune.

Stor reportasje: Dette er historien om et døgn i det fortsatt arbeidende Norge (+)

De reduserte åpningstidene er helt grunnleggende for en forsvarlig barnehagehverdag, har fagfolkene ment. Og etter noe forvirring om hvor lenge barnehagene kan ha kortere åpningstider, kom kunnskapsminister Guri Melby (V) på banen onsdag med varsel om en forskrift.

Dersom smittevernreglene krever det, skal barnehager få muligheten til å ha kortere åpningstider, men barnehagene er likevel forpliktet til å sikre fullt tilbud til sårbare barn og barn av foreldre med samfunnskritiske jobber.

Vil vare

Dette vil bety at behovet for korte åpningstider vil vare en god stund framover, mener direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Anne Lindboe.

– Det er ikke tvil om at de aller fleste barnehagene trenger å ha kortere åpningstider enn vanlig. Derfor er jeg glad for at vi har fått denne avklaringen fra myndighetene. Full åpningstid, kombinert med smittevernveilederens forslag til organisering av barnehagedriften, er for veldig mange ikke mulig, sier hun.

Lei av å være hjemme?: Tyfus-Mary satt i karantene 26 år (+)

At barnehagene fortsatt skal gi en del barn normalt tilbud, går utover barna som ikke har krav på det, ifølge Lindboe.

– Når vi nå har fått klare føringer om at barn av foreldre med samfunnskritiske jobber har krav på en åpningstid som gjør det mulig for dem å ivareta sine kritiske samfunnsfunksjoner, samt at sårbare barn også skal ha ordinær åpningstid, så er det ikke mye tid igjen til de andre barna. Vi anslår at 30 prosent av barn i våre medlemsbarnehager skal ha ordinær åpningstid. Det er utfordrende med de ressursene vi har. Det blir fort igjen kun 4-5 timer igjen av dagen til barna som ikke er i de prioriterte gruppene, sier Lindboe.

Dominoeffekt

Også i de private barnehagene merker de utfordringen med tidsklemma for foreldrene.

–Vi får tilbakemeldinger fra foreldre og også våre egne ansatte som har barn, at dette er vanskelig. Og når en barnehage ikke klarer å gi ordinært tilbud til en av våre ansattes barn, så påvirker det den ansattes barnehage også, som en dominoeffekt, sier Lindboe.

For abonnenter: Våre beste artikler om korona

Hun mener tidsklemma som nå påvirker mange deler av arbeidslivet, kan løses i barnehagene.

– Problemet til foreldrene som ikke får full åpningstid i barnehagene forstår jeg godt. Det kan løses, men da må vi få flere ressurser i form av en krisepakke til barnehagene. Først da kan vi gi et tilbud med ordinære åpningstider til alle, sier Lindboe.

Bruke opp omsorgsdager

Hos arbeidstakerorganisasjonen Parat har de inntrykk av at mange arbeidsgivere er fleksible, slik at tidsklemma løses.

For de arbeidsplasser som ikke utviser fleksibilitet, vil det være behov for videre omsorgspermisjon. Det er i dag anledning til å motta omsorgspenger for halv dag etter avtale med arbeidsgiver. For det tilfellet arbeidsgiver ikke aksepter en slik oppdeling, blir konsekvensen at arbeidstaker tar ut hel dag med omsorgspenger. Dette er selvsagt uheldig, og kan innebære unødvendige kostnader for samfunnet, sier advokat Vetle Rasmussen.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Han mener at det kan bli behov for å utvide retten til omsorgspenger, hvis de korte åpningstidene vedvarer.

Det er viktig å forhindre at foreldre etter at barnehagen åpner for fullt ikke har brukt opp alle dagene med omsorgspenger på denne ekstraordinære situasjonen. Dette vi i så fall sette mange i en vanskelig situasjon ved eventuell senere sykdom uavhengig av pandemien, sier han.

På Navs nettsider står dette om bruken av omsorgsdager for å kompensere for kortere arbeidsdag:

Du kan bruke omsorgsdager for den tiden barnehagen er stengt på grunn av koronasituasjonen. Men: det er opp til arbeidsgiver å godkjenne om du kan ta ut enkelttimer/halve dager, eller om det blir regnet som en hel omsorgsdag til tross for at du ikke har benyttet deg av en hel dag. Dere må avtale dette dere imellom.