Koronakrisen stikker kjepper i hjulene for lærlinger og yrkesfagelever i Oslo

Koronakrisen har slått beina under mange lærlinger og yrkesfagelever i Oslo, som nå kun får teoretisk hjemmeundervisning, og mister praksisen. Nå planlegger skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) å åpne verkstedshaller for små grupper etter påske.

– Fremtiden er satt på vent, sier 28 år gamle Ahmed El Amrani.

Han er elektroelev ved Bjørnholt videregående skole, og skulle vært ute i praksis.

Noe et visst virus satte en stopper for.

– Fagprøven nærmer seg, men jeg aner ikke når jeg får tatt den, sier han til Dagsavisen.

– Vi har teoretisk undervisning, men dette året skulle jeg være i praksis. Både på skolen og ute i bedrift.

– Jeg håper jeg får tatt den over sommeren, men jeg aner ikke. Uansett mister vi mye tid og verdifull praksis,  sier Ahmed El Amrani, som ved siden av elektroutdannelsen spiller profesjonell fotball for Hønefoss.

Permittert

Tidligere har han spilt for Stabæk og Skeid.

– Jeg er familiemann og er i likhet med de andre på laget permittert. Så det er klart at jeg merker det på økonomien, sier han.

Ahmed El Amrani håper at det blir mulig å fortsette med praksis etter påske.

– Det er åpnet opp for trening i små grupper på maks fem, og med god avstand. Så hvorfor ikke på skolen også. Vi har store lokaler hvor vi kan holde god avstand til hverandre, og vi har eget verktøy, sier han.

Ifølge tall fra NHO vil Norge mangle 90.000 fagarbeidere innen 2045, og SSB antyder et underskudd på omtrent 50.000 fagarbeidere innen byggenæringen i 2035.

Motiverte

– Derfor er det viktig å få alle gjennom utdanningsløpet, sier faglærer i elektro på Bjørnholt videregående skole, Yassine Arakia til Dagsavisen.

Yassine Arakia er elektrofaglærer ved Bjørholt vidergående skole. Foto: Privat

Lærlinger i frisørfag, kokkefag og servitørfag er ekstra hardt rammet, men nesten alle utdanningsprogrammer er berørt i større eller mindre grad.

– Dette slår ut på to måter sier faglærer Yassine Arakia.

Han er svært bekymret på elevenes vegne.

– På den ene siden har vi elever som er svært motivert, og som har lagt opp en plan om å gå opp til fagprøven i september/oktober. Nå få de ingen praksis, og kun teoretisk hjemmeundervisning. For dem kan dette få både økonomiske og familiære konsekvenser, sier Yassine Arakia til Dagsavisen.

– På den andre siden har vi elever som til daglig sliter, og er lei teori. Disse står vi i fare for å miste helt, sier han.

Yassine Arakia er også bystyremedlem for Høyre, og vara til stortinget.

Vil åpne for praksis

Byrådet besluttet før helgen å holde alle skoler stengt etter påske. I første omgang i to uker.

Sammen med Høyre har Yassine Arakia foreslått for byråd for oppvekst og kunnskap og Utdanningsetaten at de delvis åpner undervisningen for yrkesfagelever etter påske.

– Vi foreslår at de delvis åpner opp for undervisning for yrkesfagelever der det er mulig slik at de kan komme til skolene/verkstedene for å drive noen form for praksis. De fleste skolene har verksted/store rom med god takhøyde. Skolene kan ha mindre elevgrupper som rullerer. I tillegg må hver elev ha sitt eget verktøy/utstyr, noe de fleste elever allerede har. I tillegg kommer selvsagt alle andre generelle smittevernstiltak som antibac, håndvask/god håndhygiene, og avstand, sier Yassine Arakia.

– Noen skoler har også mulighet for å jobbe ute, i for eksempel byggfag. Ellers må man vurdere hva som er praktisk mulig å gjennomføre i andre fag, samt legge til rette for at flest mulig får ta fagprøve. Oslo Kommune og Fagopplæringetaten har åpnet for at lærlinger kan ta fagprøve med visse regler. Dette er bra og jeg mener at det burde også gjelde yrkesfagelever på Vg1-VG2 og Vg3 elever på skole, sier han.

– Dersom tiltakene forlenges ytterligere fryktes det at mange yrkesfagelever ikke kommer til å ta fagprøven, og i verste fall at mange elever faller fra opplæringen. I Oslo kommune er det et stort behov for fagarbeidere til små og store bygg- og anleggsprosjekter de kommende årene: regjeringskvartalet, Fornebubanen, flere boligprosjekter, ny storbylegevakt og ny brannstasjon i sentrum er bare noen av prosjektene som er planlagt, sier Yassine Arakia.

Ombud

Koronakrisen har fått store konsekvenser for yrkesfagene, både for dem som tar yrkesfag på videregående og dem som er lærlinger i bedrift.

Elev- og lærlingombudet i Oslo har sendt en statusrapport til Kultur- og utdanningsutvalget, byråd for oppvekst og kunnskap og Utdanningsetaten, hvor hun beskriver lærlingenes situasjon.

– Mange av lærlingene er fortvilet. For elevene er det nå  laget undervisningsopplegg for nesten alle fag, og det er fullt mulig å ha gym i stua. Men for mange lærlinger har opplæringen stoppet helt opp, sier elev og lærlingombud, Melinda Jørgensen til Dagsavisen.

Og mange er blitt permitterte.

Per 29.03.2020, var  det 687 permitterte lærlinger i Oslo ifølge tall fra Utdanningsetaten.

Så mitt spørsmål til skolemyndighetene er, kan vi få noe lignende på plass for lærlingene våre? spør Melinda Jørgensen.

– Selv om det for mange yrkesfag, som frisører og servitører ikke er mulig å være i praksis, er det fullt mulig å gi dem et opplegg slik at de ikke mister opplæring. Her bør Oslo kommune komme på banen og finne gode løsninger, sier Melinda Jørgensen, og trekker fram Vikens tilbud, hvor kokkelærlingene kan kombinere hjemmearbeid og undervisning på kjøkken.

Melinda Jørgensen. Foto: Sturlason.

– Mange lærlinger tar kontakt med meg, og er bekymret. Det tar tid å få dagpenger fra NAV. De har lite eller ingenting å leve av i ventetiden. De er usikre på når de får tatt nødvendige privatisteksamener. Og de er bekymret for at fag- og svenneprøven blir utsatt, med de økonomiske og praktiske følgende det vil få for den enkelte, sier Melinda Jørgensen. Siden koronakrisen slo inn over landet, har det nemlig ikke vært avholdt en eneste fag eller svenneprøve i Oslo.

Ikke fag

– Fagopplæringen i Viken fylkeskommune gått sammen med Lærlingekompaniet øst/Opplæringskontoret øst og Norske kokkers landsforening og laget «Lærlingedugnaden restaurant og matfag».

Her får lærlingene får tilsendt et lite oppskriftshefte på e-post hver uke, og at lærlingene også får tilbud om å komme på ett av to kjøkken i Sarpsborg en dag hver.

Siden koronakrisen slo inn over oss, har det ikke vært avholdt en eneste fag eller svenneprøve i Oslo.

– Det er en god ide som Yassine Arakia  og Høyre foreslår, om å åpne forsiktig for at yrkesfagelevene få praksis på skolen nå, sier hun.

Jobber for løsninger

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) sier til Dagsavisen at de jobber for å finne løsninger. Og planlegger å åpne verkstedshallene for små grupper.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Mimsy Møller

– Jeg deler bekymringen Arakia har for yrkesfagelevene i denne krisesituasjonen. De er spesielt rammet fordi praktisk læring er en helt sentral del av utdanningen deres. Dette har vært et viktig spørsmål i vår løpende dialog med Utdanningsetaten, skriver Thorkildsen i en epost til Dagsavisen.
 
– Skolene har jobbet godt for å finne løsninger i de praktiske fagene i tiden skolene har vært stengt. I frisørfaget har eksempelvis elevene med seg frisørutstyr hjem og trener på familiemedlemmer, de har digital læringsplattform og følges opp tett. Etter påske vil skolen (Kuben) også kjøre ut øvelseshoder. I verkstedfag planlegger skolene våre for å kunne åpne verkstedhallene for små grupper elever om gangen.  Vi er klar for å finne konkrete løsninger når myndighetene gir klarsignal. Utdanningsetaten har hatt tett kontakt med Opplæringskontorene underveis og de har rapportert om at de allerede har eller er i gang med å tilby supplerende opplæring, sier hun videre.