Plutti Plott familiebarnehage fikk høyest mulig score på både barnets trivsel, informasjon, barnets utvikling, henting og levering, og relasjon mellom barn og voksen og tilfredshet. Lerke synes det beste med barnehagen er å leke med babyleker, som Milly har. Og Milly – hun er inni magen til mamma.

Her er Oslos nest beste barnehage

Bak en anonym port i et villastrøk på Nordstrand åpenbarer den seg. En av Oslos bittesmå «superbarnehager».

 

Se hele topp-lista nederst i saken!

– Her er det vegetardag på mandager, to dager med fisk, alt fra bunnen av og med sesongens råvarer. Og vi lager fiskepinnene selv.

Siri Busk Myrheim er eier av barnehagen Plutti Plott familiebarnehage, som er en av flere knøttsmå familiebarnehager som har kommet svært godt ut i Utdanningsdirektoratets store foreldreundersøkelse for 2017. Hun tror det er fordi de er få barn og mange ansatte.

– Det er veldig trygt for de minste barna. I større barnehager blir alt så hektisk, mener Busk Myrheim, som har jobbet i flere ulike barnehager, og har 18 års erfaring.

– Plutselig kunne du stå der alene med 20 barn. Det skjer ikke her.

Hun overtok Plutti Plott familiebarnehage i 2011.

– Du ser barna mye tydeligere når det ikke er 70 andre som løper rundt deg. konstaterer Busk Myrheim.

Bakgrunn: Private barnehager slår de kommunale barnehagene

Kaniner i hagen

Den lille familiebarnehagen holder til i første etasje i et mørkebrunt funkishus på Nordstrand. Siri Busk Myrheim bor i annen etasje i huset hun leier av butikkeieren på nabotomta.

Den store hagen foran huset er fylt med leker, sandkasse, et badebasseng, en tauhuske i et tre. Og to kaniner. Foxy og Bitteliten, som får lov til å løpe fritt. Åtte barn i alderen 0 til 3 år pusler rundt.

– Her har vi mulighet til å ta dagene litt som de kommer, sier Busk Myrheim.

– Vi har selvsagt mål og planer, men hvis det striregner må vi ikke dra på tur akkurat den dagen.

Hun legger til.

– Jeg husker godt hvordan det var å sitte ute i barnehagen i all slags vær. Ikke alltid like hyggelig.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Handler på salg

Når Dagsavisen er på besøk er det fire voksne og åtte barn i barnehagen.

– Her er det alltid to voksne fra barnehagen åpner til den stenger. Stort sett tre, og noen ganger fire eller fem, for eksempel hvis vi drar på tur til Hovedøya, forteller Busk Myrheim.

– Det er veldig trygt å være så mange voksne.

– Hvordan har dere råd til å ha så mange ansatte på så få barn?

– Ikke alle de ansatte er i hundre prosent stilling. Men vi sparer mye penger på det administrative. Renholdet tar vi selv. Og jeg er blitt en kløpper til å handle på salg, forklarer Busk Myrheim.

Hun legger til at de har de samme inntektene med foreldrebetaling og kommunale støtte som andre barnehager.

– Må foreldrene bidra mer, da?

– Heller mindre. De slipper for eksempel å ha med matpakker.

– Noe negativt med å drive så smått?

– Det er sårbart hvis noen blir syke, de minste er ikke glad i vikarer. Og man blir ikke rik. Med min ansiennitet hadde jeg nok tjent bedre som ansatt i en kommunal barnehage. Men her har jeg fine dager uten stress, sier Busk Myrheim.

Les også: Ap dobler innsatsen for barnehagenorm

Ut i verden

Det året barna fyller tre må de videre til større barnehager. Da håper Siri Busk Myrheim at de har fått med seg noe verdifullt på veien.

– I større barnehager drev jeg alltid brannslokking. Her bygger vi opp personer i stedet for å passe på at barna ikke blir lugget og slått og bitt.

Når de forsvinner ut til de større barnehagene, er det alltid med et visst vemod for Busk Myrheim.

– Det er litt av en verden de skal ut i.

Les også: Barnehageopprøret: Kommer aldri til å gi seg

 

– Foreldre vektlegger trygghet

Det er en grunn til at mindre barnehager scorer høyt på foreldretilfredshet, forklarer Fafo-forsker Beret Bråten.

Hun ledet i 2015 et prosjekt som undersøkte sammenhengen mellom barnehagers størrelse og kvaliteten i barnehagetilbudet. De fant ut at foreldre i små barnehager var aller mest fornøyd.

– Hvorfor er det sånn at de små barnehagene gjør det bedre enn de store?

– Foreldre vektlegger trygghet ekstremt høyt, det er aller viktigst. Og blant foreldre er det en tendesn til å sette likhetstegn mellom trygghet og lite og oversiktlig, der alle kjenner alle. Men det er også sånn at noen har dårlig erfaring med små barnehager, for hvis det skjærer seg der er hundre og ett ute. Du er veldig prisgitt de få som er der.

– Kan det også være at terskelen for å uttrykke misnøye er høyere med små forhold?

– Helt generelt er det veldig stor grad av foreldretilfredshet. Det kan tolkes som at norske barnehager er veldig bra. Men det skal samtidig mye til for at foreldre uttaler seg negativt om barnehagen der de leverer ungen morgenen etter. Da skal det være virkelig dårlig. Selv om det er fritt barnehagevalg, er du i praksis prisgitt den barnehagen du har fått tildelt, i hvert fall for en periode, sier Beret Bråten.
 

Foreldreundersøkelsen 2017

106.000 foreldre i private og kommunale barnehager har svart i Utdanningsdirektoratets nasjonale kartlegging Foreldreundersøkelsen 2017.

De åtte kategoriene er ute- og innemiljø, relasjon mellom barn og voksne, trivsel, informasjon, barnets utvikling, medvirkning, henting og levering og tilvenning til skolestart.

Jevnt over velger langt flere foreldre i de private barnehagene det mest positive svaralternativet, sammenlignet med de kommunale, der det er flere foreldre som ytrer sterk misnøye.

Foreldre er dessuten mest fornøyd i de små barnehagene.

Av de 21 beste oslobarnehagene er det kun en med en barnegruppe over 50.

 

Her er de 12 beste (antall barn i parentes)

I utvalget har Dagsavisen ikke regnet inn verdien for «tilvenning og skolestart», ettersom denne ikke er relevant for alle.

* Hansemyra Friluftsbarnehage (12)

* Putti Plott Familiebarnehage (8)

* Blåbærskogen barnehage (21)

* Furulunden Korttidsbarnehage (9)

* Rødberget Naturbarnehage (12)

* Montessoribarnehagen Solsikken Maristova (10)

* Villa Utsikten Frilufts- og Idrettsbarnehage (18)

* Maurtua Private Familiebarnehage (8)

* Brennastubben Familiebarnehage (10)

* Lille Persille Familiebarnehage (5)

* Ole Brumm barnehage (8)

* Hakkebakkeskogen Familiebarnehage, avd. Kastanjeveien (6)