FOTO: Arne Ove Bergo

Sanntid ikke sann

Sanntid må ikke forveksles med tid som er sann, skriver Ruter på sine hjemmesider.

De som tar trikk eller buss i Oslo sentrum opplever ofte at sanntidstavlene, som skal opplyse om neste avgang, ikke stemmer. Det står gjerne at neste buss eller trikk kommer om tre minutter, så to så ett, så nå. Men ingen trikk eller buss kommer.

Ruter forklarer dette med at deres såkalte sanntid-ruteopplysning, lystavlene som henger på de fleste stoppestedene, ikke nødvendigvis forteller sannheten.

«Systemet baserer seg på kjøretid i en normalsituasjon, men vet dessverre lite om hvor mye lengre tid bussen bruker på grunn av kø, trafikkuhell, store snømengder og andre hendelser som skaper forsinkelser», skriver Ruter.

Skal bli bedre

Men Ruter lover at de er i ferd med å forbedre systemet.

– Ruter skal forbedre sanntidssystemet ved at frekvensen på hvor ofte kjøretøyene skal sende fra seg signaler, økes, slik at sanntidsskiltene får hyppigere og dermed mer korrekte oppdateringer, forklarer kommunikasjonsrådgiver Gro Feldberg Janborg i Ruter.

Etter en ulykke ved Rikshospitalet en morgen før jul, opplyste sanntidstavlen at nye trikker var på vei, uten at noen trikk dukket opp på vei ned til sentrum.

– Årsaken var at det hadde inntruffet en ulykke som gjorde at en trikk ble stående i sporet i en periode. Den var logget på, slik at sanntidssystemet ikke fikk andre signaler enn at den var underveis. Denne trikken burde vært logget av. Bak denne trikken sto det flere trikkevogner som også var logget på, men som ikke fikk kjørt videre. Det ga feilaktige signaler til sanntidsvisningen, som gjorde det ekstra vanskelig for kundene som sto og ventet på trikken, forklarer Janborg.

Et lukket system

Og det er det samme som skjer ved andre, mer vanlige forsinkelser: trikken eller bussen forteller sanntidssystemet at den er på vei, men blir forhindret og forsinket av trafikken.

T-banen kjører alene i sine tunneler, og de reisende kan i større grad stole på sanntidssytemet under jorden.

– I et lukket system som T-banen oppstår det ikke kø, slik det gjør i det åpne gatenettet. I tillegg har T-banen en egen kontrollsentral som av sikkerhetsmessige grunner til enhver tid vet hvor ethvert T-banevognsett befinner seg i systemet. Trafikkovervåkingssystemet som de benytter, henter data fra signalsystemet, som er grunnlaget for informasjonen som vises i sanntidssystemet, forklarer Janborg.