Oslo AUF mener utvidede rutetider på T-banen vil kunne reduserer blind vold. FOTO: JOACIM JØRGENSEN

Ruter om natta

Oslo AUF ønsker å utvide rutetidene til T-banen.

Ungdomspartiet AUF har sett seg lei på en utrygg by på kveldstid og ønsker å utvide rutetidene til T-banen på torsdag, fredag og lørdag. Ungdomspartiet mener dette er et tiltak som gjør byen tryggere og kan føre til færre voldtekter og mindre trakassering mot kvinner, fordi færre da vil gå alene hjem om kvelden.

– Dette tror vi også vil føre til langt færre voldsepisoder ettersom mange vil prioritere å rekke siste bane hjem klokken to framfor å bli til byen stenger tre, sier leder i Oslo AUF, Didrik André Beck.

Vold

Beck mener utvida rutetider på T-banen vil gi en tryggere ferd hjem for kvinner og redusere blind vold. Han mener trygghetsfølelsen ikke må undervurderes.

– Statistisk sett er det rett etter stengetid de fleste voldsepisoder skjer, i forbindelse med at folk blir kastet ut når utestedene stenger, sier Beck.

Dyrere

Byråd for samferdsel og miljø i Oslo, Guri Melby (V), synes ideen om utvidet kollektivtilbud nattetid er god. Men hun ser helst at det blir på busslinjene fordi T-banen er mer ressurskrevende.

– Om vi skal bruke midlene rasjonelt, tror vi det er en bedre idé å utvide busstilbudet. Det er ingen umulighet, men det vil bli mye dyrere med T-bane enn å utvide nattbussen. En T-banevogn har stor kapasitet, men en buss krever mindre ressurser, sier Melby.

Les også: 

Sanntid ikke sann

Buss for bane i ett år

La folk slippe av først, så blir det flere T-baneavganger

Klokka to

Beck mener derimot at T-banen er et bedre alternativ enn buss.

– Vi har flere nattbusser allerede uten at det vises i særlig grad på voldsstatistikker. De går også lange ruter. Jeg tror at banen er et alternativ som flere vil gå aktivt inn for å rekke klokka to. Dette vil bidra til å redusere vold og alkoholkonsum, sier Beck.

Byråd Melby synes også forslaget om å utvide kollektivtilbudet på torsdager er interessant.

– Vi utvider nattbusstilbudet hvert år og vi bør se på flere steder og linjer, og kanskje utvide tilbudet også til torsdag, sier Melby videre.