finansbyråd: Eirik Lae Solberg (H).

– Oslo er for dyr for eiendomsskatt

- Det er ikke bakstrebersk å være imot eiendomsskatt, sier Oslos finansbyråd Eirik Lae Solberg (H).

Han reagerer kraftig på at Tankesmien Agendas leder, Marte Gerhardsen, omtalte motstandere av eiendomsskatt på denne måten i Dagsavisen torsdag.

- Det er dyrt å bo i Oslo, og den største utgiften er boligen vår. Da er det ikke en politisk oppgave å øke disse kostnadene ytterligere gjennom en eiendomsskatt. For næringslivet vil også en slik skatt blir en stor belastning fordi Oslo også er en av kommunene med høyest pris på næringseiendom, sier Solberg.

Kjøper ikke argumentene

Marte Gerhardsen er for eiendomsskatt fordi det i dag er mye gunstigere å investere i bolig enn i næringslivet og dermed flere arbeidsplasser. Oslo Ap, på sin side, vil bruke eiendomsskatten til å skaffe friske midler til å bedre barnehagetilbudet og eldreomsorgen. Men Solberg kjøper ikke disse argumentene.

- Problemet for norsk næringsliv er et for høyt skattenivå. Dette skattenivået vil Ap øke ytterligere. Det blir grunnleggende feil. Næringslivets konkurranseevne må styrkes. Det gjør vi ikke ved å lage en lokal eiendomsskatt som vil koste næringslivet milliarder.

- Men trenger ikke Oslo mer skatteinntekter for å sikre velferden?

- Vi har store vekstutfordringer, men vi har greid å investere i nye skoler og et bedre kollektivtilbud uten eiendomsskatt, svarer Solberg.

- Men det er vel også slik at kommunens gjeldsgrad øker?

- Jo, men den er fortsatt betydelig lavere enn i de fleste andre byer. Nå gjøres det dessuten en del grep på nasjonalt hold, slik at Oslo vil stå økonomisk bedre rystet til å møte vekstutfordringen. En endring av kommunenes inntektssystem vil gi Oslo en halv milliard mer hvert år.

Frykter lekkasje til Asker

Askers ordfører for Høyre, Lene Conradi, tror bedrifter som er etablert i Oslo, vil flytte til Asker, som ikke har eiendomsskatt, hvis en slik skatt blir innført i Oslo. Det synet deler Solberg.

- Ja, jeg frykter at det vil skje, og bedrifter som vurderer hvor de skal etablere seg, vil nok flytte til områder hvor det ikke er eiendomsskatt. Mange kommuner rundt Oslo har ikke det.

- 341 av landets 428 kommuner har allerede innført eiendomsskatt, og borgerlig styrte Bergen gjeninnførte en slik skatt nylig. Hva er din kommentar til det?

- Jeg vil ikke gjøre meg til dommer over det, men Oslo er en av kommunene med de høyeste prisene på boliger og næringseiendom. Det gjør Oslo spesielt uegnet for eiendomsskatt.