Elbilene brukes av mange i Oslo kommune. Fra venstre: byrådssekretær Anita Sundal Skjøstad, Arnstein Hansen fra Oslo Havn, finansbyråd Eirik Lae Solberg, Pål Granberg fra Plan- og bygningsetaten og Kai Aslaksen fra Bymiljøetaten. FOTO: NINA GOPINDER PANNU/OSLO KOMMUNE

Elbilkommunen

Oslo kommune har kommet regjeringen i forkjøpet med sin storstilte satsing på elbiler.

For å få flere miljøvennlige biler på veiene, vil regjeringen nå utarbeide krav om at alle kjøretøy som blir kjøpt inn av det offentlige, ikke skal slippe ut mer enn 85 gram CO2 per kilometer.

– Dette er i tråd med innholdet i Sundvolden-erklæringen. Der går det fram at regjeringen vil utarbeide krav om at alle nye offentlige kjøretøy skal bruke lav- eller nullutslippsteknologi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Lignende krav har Oslo allerede innført på eget initiativ.

– Vi er en foregangskommune, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg (H).

LES OGSÅ: Nå kjøper vi elbil som aldri før

Halvparten av alle

– I slutten av 2013 gjorde vi det obligatorisk for kommunens virksomheter at de skulle kjøpe utslippsfri biler når det fantes slike alternativer. I tillegg etablerte vi en låneordning som innebærer at bydeler og virksomheter som kjøper elbil, kan få låne penger av Oslo kommune sentralt til dette, forteller han.

– Hva har dette ført til?

– At vi nå har nær 450 elbiler. Det er om lag halvparten av alle de kommunale elbilene i hele Norge.

I forkant av nullutslippsvedtaket og etableringen av låneordningen, hadde Oslo bare 28 elbiler. Da var hovedstaden mer på nivå med andre norske kommuner.

– Nå har vi fire ganger så mange kommunale elbiler som Norges nest største by, Bergen, og 16 ganger så mange som Norges tredje største by, Trondheim, opplyser Solberg.

– Hvem er det som bruker disse elbilene?

– Nesten alle personbilene som brukes av hjemmetjenesten og serviceinstitusjonene, er nå elbiler.

– Hva har dere oppnådd med elbilsatsingen?

– Elbilene har bidratt til et bedre bymiljø med bedre luft og mindre støy, og de har en positiv klimaeffekt. Det å gå over til elbil er også god kommuneøkonomi. Elbilene kan parkere gratis og vi sparer også noe på utgifter til drivstoff, og så nyter selvfølgelig også Oslo kommune godt av avgiftsfritak og de andre økonomiske fordelene ved elbil.

Følg Dagavisen Oslo på Facebook!

Mye ugjort

Totalt har Oslo kommune en bilpark på om lag 1.600 kjøretøy. Det innebærer at om lag tre av fire kommunale kjøretøy fremdeles er av det gammeldagse, fossile slaget.

– Grunnen til at vi ikke har kommet lenger, er at vi har en del tyngre kjøretøy, slik som brannbiler, som vi ikke har klart å finne lavutslipps- eller nullutslippsalternativer til, forklarer Solberg.

– Når det kommer tyngre elbiler og lavutslippsbiler på markedet, vil vi selvfølgelig benytte oss av den muligheten. Kravet som regjeringen nå vil stille vedrørende innkjøp av offentlige kjøretøy, øker nok sjansene for at bilprodusentene snart vil kunne tilby slike kjøretøy, tror han.

LES OGSÅ: Miljøvalg skal lønne seg