Dersom kollektivfeltene blir overfylt, kan det være aktuelt å stenge dem for elbiler. FOTO: KRISTER SØRBØ

Miljøvalg skal lønne seg

Det er bred politisk enighet om at det fortsatt skal lønne seg å kjøre utslippsfritt. Likevel åpner flere politikere for å redusere fordelene. Venstre varsler tøffere tak for fossile biler.


Av Jan Harry Svendsen

Fordelene elbilistene nyter er mange, og intensivene har gjort elbilen svært populær. Allerede rundt påsketider er det ventet at vi passerer 50.000 elbiler her til lands. Det har vært kjent som en slags magisk grense for når man kan avvikle elbil-fordelene.

At det skal skje, er lite trolig.

– Det er helt åpenbart at det må være lønnsomt å velge miljøvennlig, sier Nikolai Astrup fra Høyre. Han får støtte fra både Arbeiderpartiet, Frp og Venstre under en elbildebatt i Oslo.

Introduksjonstilbud

– Jeg ser likevel på elbil-fordelene som et introduksjonstilbud. Det er åpenbart at ikke alle fordeler kan bestå. Dersom alle som tar en ferje, kjører elbil, sier det seg selv at man må se på ordningen med gratis ferjer for elbiler. Gjør man ikke det, går ferjeselskapet konkurs, sier Astrup.

Han påpeker også det paradoksale i at elbiler får kjøre gratis gjennom bomringen, der 50 prosent av inntektene går til kollektivtrafikk – her er miljøbilisten altså ikke med på å bidra til kollektivtrafikken. Videre mener han at elbilister må forberede seg på å betale for lading.

– Jeg tror ikke elbileiere vil ha noen problemer med det, sier han.

Overfylte kollektivfelt

Astrup åpner også for å stenge kollektivfeltet for elbiler dersom busser får problemer med framkommeligheten.

– Bussene må ha fortrinnsrett i kollektivfeltene, sier Astrup. Her får han støtte av Guri Melby fra Venstre.

– Det er viktig at kollektivtrafikken fortsatt kommer fort fram. Derfor kan det være aktuelt å stenge kollektivfeltet for elbiler om det blir fullt, sier Melby, som er byråd for samferdsel og miljø i Oslo.

En løsning kan, ifølge Melby, være å dele opp større veier i ett kollektivfelt for busser, ett miljøfelt for elbiler og for samkjøring i lavutslippsbiler, og ett felt for øvrig trafikk.

Verre for vanlige biler

Selv om salget av elbiler snart passerer 50.000 biler, er politikerne samstemte i at godene slik de er i dag i stor grad må beholdes.

– Fortsatt er vi langt unna målet. Vi mener at det i 2020 ikke bør selges en eneste ren fossildrevet bil i Norge, sier Melby.

Hun åpner for å gjøre det enda vanskeligere å kjøre konvensjonelle biler inn i byen.

– Jeg mener vi skal se på ordninger med soner der konvensjonelle biler ikke har adgang til å kjøre. I tillegg bør vi vurdere å øke avgiftstrykket for bruk av denne typen kjøretøyer, sier Melby.

– Forutsigbarhet er viktig

– Det viktige nå er at elbilister har en forutsigbarhet. Veksten i elbilsalget flatet ut i 2014, og elbilsalget går ikke av seg selv. Derfor er det viktig at man ikke tar for lett på intensivene, og at man fortsetter å bygge ut for eksempel ladestasjoner, sier Christina Bu i Norsk Elbilforening.

Hun får støtte fra Kari Elisabeth Kaski, nestleder i miljøorganisasjonen Zero.

– Det er viktig med gode rammevilkår, og elbilen er nøkkelen for å nå utslippsmålene Norge har satt seg. Derfor er det svært viktig at man viderefører intensivene for elbiler til markedet går av seg selv. Jeg kan ikke se at man kan røre noen intensiver før tidligst i 2018, sier Kaski. (NTB Tema)