Politikk

Vil ikke svare på om de har tillit til Solberg som borgerlig kaptein

Verken Frp, KrF eller Venstre vil svare på om de har tillit til Erna Solberg som kaptein for et nytt borgerlig regjeringsprosjekt i 2025.

Da Dagsavisen traff Erna Solberg dagen etter Høyres brakvalg forrige uke, var det en tydelig fornøyd partileder som slo fast: Hun er klar for et comeback som statsminister i 2025.

Siden da har mye skjedd i norsk politikk. I kjølvannet av en rekke saker om Solbergs manns Sindre Finnes’ aksjehandel, kom det fram at han har handlet aksjer over 3600 ganger mens Solberg var statsminister. Mange av handlene var i selskaper som ble direkte påvirket av regjeringens politikk. Solberg har vært tydelig på at hun ikke kjente til mannens handel med aksjer, som ofte skjedde flere ganger om dagen.

Økokrim har varslet at de vil undersøke om det er grunnlag for å åpne etterforskning mot Finnes.

Dagsavisen har spurt de andre borgerlige partiene Frp, Venstre og KrF om de nå har tillit til at den tidligere svært populære statsministeren Erna Solberg kan være kaptein for et borgerlig regjeringsprosjekt i 2025.

Ingen av partiene svarer ordentlig på spørsmålet.

– Grundig prosess

– Vi skal i god tid før valget i 2025 avklare vår posisjon og partiet vil starte dette arbeidet nå i høst. Vi er tydelig på en ting. Vi skal gjøre alt vi kan for å få den sittende regjeringen bort i 2025. Men det er ikke nok med bytte av mannskap, vi må også bytte politikk, svarer nestleder og stortingsrepresentant for Frp, Hans-Andreas Limi.

Også Venstre avventer situasjonen.

– Det gjenstår svært mye arbeid rundt disse sakene i kontrollkomiteen. For Venstre er det viktig at vi får stille de nødvendige spørsmålene der og at alle som inviteres får mulighet til å forklare seg i full bredde for komiteen i høringen, slik at vi har en grundig prosess før man konkluderer med noe.

Grunde Almeland (V) mener aksjekjøpene til Høyre-lederens ektemann burde kommer fram tidligere og varsler at det vil bli en viktig sak i kontrollkomiteen denne høsten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det sier stortingsrepresentant Grunde Almeland i Venstre, som også er saksordfører når habilitetssakene skal opp i kontrollkomiteen seinere i høst.

Nestleder i KrF, Dag Inge Ulstein, svarer:

– For KrF er det veldig viktig at all informasjon nå kommer frem. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har en svært viktig jobb foran seg. Det norske folk fortjener nå full åpenhet, både i denne saken og de andre som har kommet opp de siste månedene. Det er viktig for å unngå at tilliten til politikere svekkes ytterligere.

Habilitetssakene skal behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen i løpet av høsten.

Huitfeldt-saken

30. august kom det for en dag at mannen utenriksminister Anniken Huitfeldt har handlet i aksjer samtidig som kona satt i regjering. Siden oktober 2020 har han foretatt rundt 100 aksjetransaksjoner, og Anniken Huitfeldt har lagt til grunn at hun, uvitende om mannens aksjehandel, har vært inhabil i flere saker i regjeringen.

Saken fikk Frp-leder Sylvi Listhaug til å finne fram storslegga.

– Vi mener Huitfeldt bør vurdere sin stilling, sa Listhaug til Dagbladet få dager etter at skandalen var et faktum.

– Vår tillit til Huitfeldt blir mindre og mindre. Dette ser ikke bra ut, sa Frp-lederen.

Dette er altså kun 2,5 uke siden. Siden da sprakk Sindre Finnes-saken for alvor i offentligheten. Men Frp og Sylvi Listhaug vil langt fra bruke like tøffe ord om Solbergs sak som mot Huitfeldts sak.

– Svært alvorlig

Dagsavisen har spurt Listhaug om hvorfor hun ikke er like tøff og tydelig med Solberg som hun var med Huitfeldt. Det er nestleder og stortingsrepresentant Hans-Andreas Limi som svarer.

– Selvsagt er Frp tydelig på hva vi mener om en sittende statsråd som har brutt habilitetsregelverket. Dette følger av vårt konstitusjonelle styringssystem. Vi har vært veldig tydelig på at habilitetssaken som omhandler Erna Solberg er svært alvorlig, men det er opp til Høyre å vurdere om de har tillit til henne som deres leder, og det har ikke vi andre på Stortinget noe med, sier han.

Frp-nestleder Hans Andreas Limi.

– En ting er den konstitusjonelle forskjellen mellom sakene, men har Frp tillit til at Solberg kan lede et borgerlig regjeringsprosjekt i 2025?

– Siden Erna nå kun er stortingsrepresentant og Høyres leder, så er det bare Høyre selv som har muligheten til å vurdere eventuelle konsekvenser. Frp mener det er naturlig at Økokrim vurderer å etterforske denne saken slik vi også mente om saken til Anniken Huitfeldt. Konsekvensen av denne og mange andre negative saker knyttet til politikere er at tilliten til oss alle blir svekket. Dette er farlig for hele vårt demokratiske styringssystem og fører til politikerforakt. Derfor må det nå ryddes opp slik at tilliten på sikt kan gjenoppbygges, sier Limi.

Nyeste fra Dagsavisen.no: