Navn i nyhetene

Rekordmange sykler: – Koronautbruddet har for alvor fått folk opp på sykkelsetene

– Vi får jevnlige meldinger fra erfarne hverdagssyklister at sykkeltrafikken tydelig har økt, sier generalsekretæren i Syklistenes landsforening.

Hvem: Morgan Andersson (46)

Hva: Generalsekretær i Syklistenes Landsforening

Hvorfor: Sykkelboom i koronakrisen

Hverdagen har begynt igjen, og vi blir oppfordret til å unngå kollektivtransport i rushtrafikken dersom det lar seg gjøre. Det virker som det er flere syklister enn noen gang på sykkelveiene nå – er det deres inntrykk også?

– Ja, tellinger i mange byer viser at det rekordmange som nå sykler. Koronautbruddet har for alvor fått folk opp på sykkelsetet. Og vi får jevnlige meldinger fra erfarne hverdagssyklister at sykkeltrafikken tydelig har økt.

Vi snakket sammen i mai, da Dagsavisen skrev om at koronakrisen så ut til å ha skapt en sykkelboom i verdens storbyer.  Nå har det gått flere måneder, har man sett at denne tendensen har vedvart eller styrket seg internasjonalt og her i Norge?

– Ja, denne boomen ser ut til å ha vedvart og også økt i styrke mange steder verden over, også i Norge. Det er gledelig å se. Vi ville imidlertid hatt en enda sterkere økning i norske byer hvis myndighetene hadde lagt til rette med midlertidige strakstiltak for å utbedre sykkelveinettet, slik man har gjort i flere hundre byer verden over.

Hva skal til for at dette skal bli en varig trend?

– Den økte interessen legger press på myndighetene – nå må de bygge ut et bedre og i størst mulig grad sammenhengende sykkelveinett. Og dette bør de gå i gang med allerede nå, i form av tidligere nevne straksløsninger - for både syklende og gående. Vi har spilt inn sju tiltak til samferdselsminister Knut Arild Hareide, deriblant «Pop-up»-sykkelveier langs hovedsykkelveinett, lavere hastighet for motorkjøretøy og fysisk adskillelse av etablerte sykkelfelt. Tiltakene bygger på et opprop som Syklistenes Landsforening tok initiativ til før sommeren, og som 21 organisasjoner stiller seg bak. Hareide fikk overlevert oppropet i mai.

Det virker som om stadig flere bruker elsykkel. Er elsyklistene stort sett folk som går over fra vanlig sykkel til el, eller er dette nye syklister som kommer i tillegg til de andre?

– Det viser seg at mange som tar i bruk elsykkel, er folk som ellers ville kjørt bil. Sportsbransjen meldte rett før sommeren om svært godt salg – at det kunne bli 50 prosent økning i elsykkelsalget fra 2019. Slår dette til, vil det i så fall være snakk om 80.000 solgte elsykler i løpet av 2020. Vi gleder oss over den store interessen for elsykkel, og jeg håper mange av sykkelkjøperne er blant de mange som nå har tatt i bruk sykkelen i den nye hverdagen vi er inne i, og at de vil bruke sykkelen regelmessig utover høsten også.

Mange syklister i travle sentrumsgater og sykkelfiler kan fort bli kaotisk. Hva er dine tips til syklister for å få best mulig flyt og tryggest mulig sykling?

– Økt antall syklister i seg selv gir økt trygghet, når de som sykler blir så mange at de utgjør en såkalt kritisk masse, gjerne omtalt som «safety in numbers». Alle må likevel passe på og følge trafikkreglene. Jeg anbefaler å vise tegn, avpasse farten etter forholdene og huske på at det finnes mykere trafikanter enn dem selv, nemlig de gående.

Dere snakket før sommeren om at det ville bli tidenes sykkelsommer. Ble det spesielt mange på sykkelferie i sommer?

– Én av ti nordmenn over 18 år hadde planer om å reise på sykkelferie i sommer, inkludert minst én overnatting. Dette tilsvarer over 400.000 sykkelturister. Og over halvparten hadde tenkt å bruke sykkelen der de skal feriere i sommer. Det viste en landsdekkende undersøkelse vi fikk gjennomført tidlig på sommeren. Tallene rimer godt med tilbakemeldinger vi har fått turistdestinasjoner, som har opplevd spesielt stor interesse for dagsturer på sykkel. Ansatte i Syklistenes Landsforening som jobber med sykkelturisme har dessuten hatt mange henvendelser om tips til lange turer og kart.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når de rundt meg har det godt, og er lykkelige.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Når barn lider nød, urett og overgrep. Da har storsamfunnet og Norge et ansvar for å beskytte og redde disse barna, og det ansvaret tar vi ikke alltid.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– De to tenåringssønnene mine.

Les også: Sykkelsalget har eksplodert i New York og London

Nyeste fra Dagsavisen.no: