NY POLITIDIREKTØR: Benedicte Bjørnland. FOTO: MARTE CHRISTENSEN/NTB SCANPIX

PST frykter enkeltterrorister

En potensiell terrortrussel knytter seg først og fremst til enkeltpersoner som er i stand til å handle på egen hånd eller i små grupper, mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

 

Av Trine Andersen

PST karakteriserer i sin årlige vurdering trusselsituasjonen i Norge som negativ. Den negative utviklingen gjelder både trusler knyttet til «ulike former for ekstremisme» og aktiviteten fra andre staters etterretningstjenester, heter det.

I trusselvurderingen for 2015, som PST la fram onsdag, konkluderes det med at de organiserte høyre- og venstreekstreme miljøene i Norge i liten grad vil utgjøre noen trussel mot Norge i 2015.

– Ikke gi etter

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier det er viktig ikke å la seg skremme selv om det tegnes et alvorlig bilde i PSTs trusselvurdering for 2015.

– Vi må ikke la oss skremme til å gi etter for den trussel terrorister forsøker å skape, sier Bjørnland.

Hun understreker at trusselutfordringene berører samfunnet som helhet, og derfor må løses i fellesskap.

– Mye godt arbeid er gjort siste året for å forhindre radikalisering. Men det er et krevende arbeid som ikke utføres med enkle løsninger, sier PST-sjefen.

Det ventes økt aktivitet i enkelte lokale høyreekstreme miljøer, og PST sier dette i hovedsak skyldes påvirkning fra høyreekstremister i utlandet.

– Kontinuerlig utfordring

Bjørnland tror trusselen knyttet til radikalisering og rekruttering til ekstrem islamisme vil være «en kontinuerlig utfordring».

Hun peker på tre punkter knyttet til ekstrem islamisme hvor hun tror den bekymringsfulle utviklingen i trusselsituasjonen vil fortsette. Det første punktet er radikalisering og rekruttering til voldsforherligende grupper.

– Mye av dette foregår på det sentrale østlandsområdet, men det er ikke et osloproblem eller en utfordring forbeholdt de store byene, sier PST-sjefen.

– Og det gjelder ikke bare muslimske ungdommer med minoritetsbakgrunn. Vi har sett at også etnisk norsk ungdom blir radikalisert, og det kan gå svært raskt.

I tillegg mener Bjørnland at problemet med hjemvendte fremmedkrigere vil vedvare. Det siste punktet hun trekker fram, er faren for angrep utført av hjemlige sympatisører med ulike islamistgrupper, slik man har sett flere steder etter at Den islamske staten oppfordret til angrep på USA og dets allierte.

– Krevende

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sier at sikkerhetstjenestenes arbeid med å forebygge er viktige tiltak i kampen mot mulige terroranslag mot norske interesser. Han viser til at det er enkelt å gjennomføre et angrep og vanskelig å oppdage den som forbereder noe slikt.

– I arbeidet mot radikalisering og ekstremisme er forebygging viktig. Ved forebygging trenger vi ikke beredskap eller å straffeforfølgelse noen. Det er viktig å avverge dette og hjelpe folk ut slik at de kommer seg ut av en tunnel av radikalisering, sier Anundsen.

Samtidig sier justisministeren at det skjerpede trusselbildet i Norge er krevende for folk flest. Han peker på at mange av problemstillingene som norsk etterretning står overfor, ikke er særnorske, men gjelder mange andre land. (NTB)