Frykt for godstogenes framtid

Norge står i fare for å bli et land uten godstrafikk på jernbane, advarer NHO Logistikk og Transport.

 

* «Godstransporten på bane, med dagens rammebetingelser (er) ikke økonomisk bærekraftig.»

* «Samlet omsetning i næringen i 2017 var på omkring 1.200 millioner, mens driftsresultatet var på omkring minus 90 millioner. Gitt dagens rammevilkår regner vi dette som et normalår.»

* «Den bedriftsøkonomisk rasjonelle løsningen er hel eller delvis avvikling av driften i disse foretakene for å unngå ytterligere tap.»

Les også: Fersk laks og bananer før mennesker

– Krise! Det er krise!

Dette er formuleringer i et brev fra NHO Logistikk og Transport til Samferdselsdepartementet.

– Krise! Det er krise! Hvis vi fortsatt ønsker gods på bane i Norge, må det handles nå. I første omgang er det behov for en statlig støtteordning på 200 millioner kroner i året, understreker Are Kjensli.

Han er administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, som organiserer transport-, logistikk- og spedisjonsbedrifter og bedrifter innen havne- og terminaldrift i Norge.

31. august kunne Dagsavisen opplyse at den største transportøren av gods på jernbane, CargoNet, må kutte hardt i både antallet årsverk og rutetilbudet sitt på grunn av store økonomiske utfordringer. Kuttene, som trer i kraft i desember, kan føre til at store mengder av godset til både PostNord, Schenker og Posten Bring blir overført fra jernbane til lastebil. Det er stikk i strid med hva som har vært politikernes mål helt siden 1990-tallet, og som også er sittende regjerings politikk. I Jeløyaerklæringen sier regjeringen at den vil følge opp «ambisjonen om å overføre 30 prosent av gods over 300 kilometer fra vei til sjø og bane innen planperiodens utløp.»

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Tapt penger i mange år

Bane NOR opplyser at det er seks godstogselskaper i Norge i dag. Fire av dem driver med lokal og/eller veldig spesialisert transport, som frakt av malm. Dermed er det i realiteten bare to selskaper som avlaster lastebilene ved at de frakter containere med ulike typer varer og produkter. Dette er nevnte CargoNet og Green Cargo Norge, som kom inn på det norske markedet i 2016 da Cargo Link kastet inn håndkleet på grunn av manglende lønnsomhet.

– Næringen har tapt penger i mange år. Problemene begynte i 2008 da infrastrukturen begynte å svikte og forsinkelsene ble større. Det førte til at tilliten begynte å dale hos de største kundene, Posten Bring, PostNord og Schenker, forteller Kjensli.

Med det var veien kort til mer transport av gods på vei, også på grunn av den knallharde konkurransen på pris, som bare har tilspisset seg med stadig flere utenlandske aktører på veiene.

Regjeringen har svart med å pøse store summer inn i jernbanen, og også varslet at nye milliarder til infrastrukturtiltak vil komme i form av en godspakke på nær 18 milliarder kroner.

– Det er flott, sier Kjensli, men det vil ta mange år før vi ser resultatene av dette.

Les også: Milliarder av brev og pakker kan bli flyttet fra tog til lastebil

– Dermed dør kua

– Dermed dør kua mens gresset gror. CargoNet hadde ikke noe valg lenger. De måtte gjøre noe. Green Cargo er et svensk selskap. Hvor lenge vil de akseptere at de taper penger i Norge? Jeg tror ikke vinduet er åpent lenge før de kan komme til å trekke seg ut, fortsetter Kjensli.

Da Dagsavisen snakket med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om problemene i CargoNet og eventuelle avhjelpende strakstiltak 7. september, svarte statsråden at han ville avvente konklusjonen til en arbeidsgruppe som skal vurdere muligheten for et midlertidig miljøtilskudd. Dale sa også at dette eventuelle tilskuddet ikke vil bli en del av statsbudsjettet for 2019, ettersom arbeidsgruppen ikke får ferdigstilt sitt arbeid før statsbudsjettet legges fram.

I sitt innspill til denne arbeidsgruppen anbefaler NHO Logistikk og Transport en støtteordning til samlet sett cirka 200 millioner kroner i året, som nevnt av Kjensli.

Det vil kunne forhindre nye underskudd for næringen i årene framover. NHO Logistikk og Transport har beregnet at det årlige negative driftsresultatet kan øke til over 350 millioner kroner i 2025.

Det blir også påpekt at på grunn av næringens elendige økonomiske situasjon, finnes det ikke penger til å «opprettholde tjenestekvaliteten», altså investere i nye lokomotiv og vogner.

– Samferdselsdepartementet kjenner til dette. Jeg er derfor spent på statsbudsjettet, selv om det er for sent for et miljøtilskudd, sier Kjensli.

– Jeg forventer at det står noe der om hvordan krisen skal håndteres. Det må komme noe nå!

Les også: Nato-styrker stanses av dårlig jernbane