Fersk laks og bananer først?

Godstog må få slippe fram før passasjertog, mener Bane NORs direktør for gods­trafikk.

 

– Det er superviktig at godstog blir prioritert, sier Oskar Stenstrøm til Dagsavisen.

– I dag blir godstogene nedprioritert til fordel for persontogtrafikken. Når godstog må vente på persontog blir kjøretiden lenger, og konsekvensene ved dette blir enda større ved forsinkelser og andre avvik i togtrafikken.

Stenstrøm understreker at det haster med en endring.

– Vi har en næring som blør her og nå, påpeker han.

Les også: Kraftige kutt i godstogene

– Store utfordringer

Forrige fredag kunne Dagsavisen melde at CargoNet, som er Norges største transportør av gods på jernbane, skal kutte kraftig både i antallet årsverk og rutetilbudet.

Selskapets direktør, Erik Røhne, sier at «det over tid har vært krevende å drive godstrafikk på jernbane lønnsomt» og frykter at godstogene vil tape ytterligere i konkurransen mot lastebilene i årene framover. En slik utvikling vil være stikk i strid med politiske mål som har vært gjeldende siden 1990-tallet, og også den nåværende regjeringens ambisjoner.

For Stenstrøm er det ikke noe nytt at CargoNet og lignende selskaper sliter.

– Vi er i diskusjon med næringen, og ser at den har store utfordringer. Det er nødvendig med tiltak nå slik at de får den tilstrekkelige inntjeningen, understreker han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Flere avhjelpende tiltak

Bane NOR jobber allerede på flere fronter for å bidra til at selskapene både får reduserte kostnader og økt inntjening. Dette handler blant annet om:

* Automatisering av terminaler.

* Forlengelse av godstog.

* Tiltak for å bedre punktligheten.

* Endringer ved terminalene.

Når det gjelder forslaget om å la godstog kjøre før passasjertog, er ikke Stenstrøm alene om det. 5. september uttalte SVs Arne Nævra følgende til Dagsavisen:

– Det å gi godstogene forrang om natta, er et tiltak som så å si kan vedtas over natta.

Les hele saken: SV: Gods før passasjerer

Stenstrøm påpeker at det kreves et arbeid både i Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet, før en slik endring eventuelt kan gjøres.

– Det er behov for en hurtig beslutningsprosess, understreker godsdirektøren.

Til Dagsavisen i går uttalte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at han alltid er villig til å vurdere tiltak om hvordan infrastrukturen best kan utnyttes.

Logistikk- og transportspesialist Einar Spurkeland, som tidligere var kommunikasjonssjef i transportselskapet Schenker AS, er enig i at godstogene må få kjøre først og slippe å vente på passasjertog.

– Godstog burde ha prioritet mellom klokka 18.00 og 06.00, mener han.

Les også: Dale vil vente på råd

Nye krysningsspor

Spurkeland peker også på andre grep som kan tas for å få godstog hurtigere fram.

– Gardermobanen er i hovedsak ikke tillatt for godstog, selv når banen er ledig. Ringeriksbanen planlegges også uten godstog, forteller Spurkeland.

Han påpeker videre at det stort sett mangler lange forbikjøringsspor på de fleste linjer som er enkeltsporet.

Flytoget bruker Gardermobanen mellom Oslo S og Oslo Lufthavn de fleste av døgnet timer, men i tre timer og 21 minutter hver natt går det ikke noen tog på strekningen.

– Hvorfor kjører ikke godstog der da, Oskar Stenstrøm?

– Fordi det er en tidsluke for vedlikehold hver natt, svarer godsdirektøren.

– Vi har to baner på strekningen. Den andre er Hovedbanen. Når det er problemer der, kan det kjøres godstog på Gardermobanen, men generelt ønsker vi ikke å blande hurtig- og saktegående trafikk. Det er også grunnen til at det ikke planlegges for godstog på den nye Ringeriksbanen. Tanken er at godstogene skal fortsette å bruke den gamle banen når Ringeriksbanen står klar, fortsetter han.

Når det gjelder forbikjøringssporene som Spurkeland etterlyser, er det ting på gang.

– Det er lagt opp til omtrent et 20-tall nye og lengre krysningsspor i regjeringens godspakke på nær 18 milliarder kroner.

– Dette ligger noe fram i tid?

– En del av dem bygges nå. Det var åpning av ett på Ofotbanen nylig, og det pågår arbeid med krysningssporene Kvam og Ler på Dovrebanen.