Innenriks

– I Groruddalen er det plass til mange flere elsparkesykler

Groruddalen og resten av ytre by i Oslo trenger flere elsparkesykler, mener Bernt Sverre Mehammer. Bymiljøetaten i Oslo kommune sier «det kan være ønskelig».

Mens mange i det siste har vært opptatt av å peke på alle problemene elsparkesykler medfører, blant annet for syns- og bevegelseshemmede, ser Bernt Sverre Mehammer annerledes på det.

– Disse mobilitetsløsningene har et stort potensial til å kunne redusere bilbruken i Oslo, sier Mehammer, som er strategisk rådgiver mobilitet.

Han er styreleder og partner i selskapet It’s tomorrow, som jobber med mobilitetsplanlegging både i bygg, områder og byer «i samarbeid med mobilitetsaktører, eiendomsutviklere og offentlige aktører.»

Selskapet «identifiserer tiltak som kan skape radikale forbedringer i mobilitetssystemet – delt, utslippsfritt og sykt bra! Kjernen er et mobilitetstilbud som er så godt at privatbilen ikke savnes», står det å lese på nettsidene til It’s tomorrow.

– Trenger ikke begrense

– Særlig i samspill med kollektivtrafikken har disse kjøretøyene stort potensial til å gi byens innbyggere bedre bevegelsesfrihet – og dermed gjøre bilen mindre relevant for enda flere, fortsetter Mehammer.

– Det handler i stor grad om å gi aktørene insentiver til å plassere flere elsparkesykler i boligområdene, slik at flere bruker dem til og fra nærmeste kollektivknutepunkt, eller som alternativ til bil på korte turer.

– I ytre deler av Oslo, som i Groruddalen, er det plass til mange flere elsparkesykler uten at det vil skape problemer, mener Mehammer.

– Selv da det var 25.000 elsparkesykler i Oslo, tror jeg det stort sett gikk greit i ytre by. Sannsynligvis trenger man ikke å begrense antallet elsparkesykler der.

– Problemet med elsparkesykler handler mer om kulturen til brukerne, som parkerer ulovlig, enn behovet for å begrense antallet elsparkesykler, ifølge Mehammer.

Rødt i Oslo er blant dem som har sett seg lei på hvordan en god del av elsparkesyklistene oppfører seg. Som Dagsavisen nylig skrev, ønsker partiet derfor å redusere antallet elsparkesykler som elsparkesykkelselskapene kan leie ut, fra 8.000 til 4.000. Det vil gjøre det tryggere for både eldre, syns- og bevegelseshemmede og egentlig også alle andre, å bevege seg rundt om i hovedstaden, mener Rødt i Oslo.

Nylig fikk likevel tre elsparkesykkelselskaper Oslo kommunes velsignelse til å leie ut 8.000 elsparkesykler fram til neste vår.

– Svært få kjøretøy

Dette betyr likevel ikke at de kan utplassere disse kjøretøyene hvor som helst. Vilkårene for utleie tilsier nemlig at elsparkesyklene skal fordeles i fire ulike soner av byen, påpeker Bymiljøetaten.

I Sone 1, i all hovedsak innenfor Ring 1 – altså det sentrale sentrumsområdet, inkludert Karl Johans gate, Aker Brygge og området rundt Oslo tinghus, kan maksimalt 15 prosent av elsparkesyklene plasseres.

I Sone 2, «i all hovedsak mellom Ring 1 og Ring 2, utenom Bygdøy» er maksimal andel 40 prosent.

I Sone 3, «i all hovedsak mellom Ring 2 og 3, inkludert Bygdøy», er maksimal andel 30 prosent.

Og endelig, i Sone 4, «i all hovedsak utenfor Ring 3», altså utenfor Oslo ytre ringvei, er maksimal andel 40 prosent.

– Dagens regulering følger gjeldende forskrift som ble vedtatt av bystyret 16. februar i fjor, forteller divisjonsdirektør Rune Gjøs i Bymiljøetaten.

– Sone 4 er arealene utenfor Ring 3, hvor det kan være maksimalt 3.200 kjøretøy. Det er utleier som definerer antallet kjøretøy innenfor begrensningene og hvor disse skal plasseres, påpeker Gjøs.

Maksimaltallet på 3.200 var ikke «truet» i fjor.

– Vi kan se at det i perioden fra 1. juni til 30. september i 2022, var mellom cirka 1.200 og 1.900 kjøretøy i denne sonen, og at det spesielt i Groruddalen og i bydel Søndre Nordstrand var svært få kjøretøy, opplyser Gjøs.

– Viktigere i hele byen

– Ut fra et mobilitetsperspektiv kan det være ønskelig med tilgjengelighet på slike kjøretøy i flere områder i ytre by enn i dag, fortsetter Gjøs.

– Ved en revisjon av dagens forskrift vil det være naturlig å vurdere ulike endringer som kan bidra til dette, mener han.

Bernt Sverre Mehammer synes det er «veldig lurt» av Gjøs å åpne for flere elsparkesykler i ytre by.

– Kommunens regulering bør fokusere på hvordan elsparkesyklene kan bli viktigere i hele byen, sier Mehammer.

Andre byer har valgt løsninger som er mer i tråd med det han mener er det beste.

– Mest interessant er Bergen der man bare har antallsbegrensninger i sentrale deler av byen, og der kommunen opererer med forskjellig takst for gategrunnsleie, slik at aktørene får insentiver til å plassere elsparkesykler i ytre deler av byen. Det er en modell som er vesentlig bedre enn Oslos, mener Mehammer.

– I tillegg bør Oslo kommune samarbeide med Ruter og sparkesykkelaktørene om hvordan elsparkesyklene kan integreres tettere i Ruters tilbud. Nå er de tilgjengelige i Ruters app, og kan til dels både bestilles og betales der. Det gjør elsparkesykler ganske enkle å kombinere med kollektivtransport i sentrum. Det som mangler er et system som gjør at elsparkesyklene kan være en forutsigbar og rimelig måte å komme seg hjemmefra til kollektivknutepunktet.

– Rigid begrensning

Voi var ett av de tre selskapene som hadde anledning til å leie ut elsparkesykler i Oslo i fjor, og som også kan fortsette med det i ett års tid framover.

– Hvorfor utplasserer dere så få elsparkesykler i ytre by?

– Vi ønsker oss langt flere elsparkesykler i de ytre sonene, for vi ser et stort potensial for bruk der, svarer Christina Moe Gjerde, Norden-sjef i Voi.

– Men når kommunen har gitt oss en rigid begrensning på 2.667 elsparkesykler totalt, har vi ikke mulighet til å dekke denne etterspørselen, fortsetter Gjerde.

– Statistikken vi deler med kommunen hver måned, viser at det daglig er flere tusen brukere som leter etter en Voi, men ikke finner dem fordi de er i bruk andre steder.

– Hvorfor er det spesielt få elsparkesykler i Groruddalen og i bydel Søndre Nordstrand?

– Vi skulle gjerne tilbudt beboerne i Groruddalen og i Søndre Nordstrand et attraktivt og tilgjengelig elsparkesykkeltilbud, men det er i hovedsak det statiske makstaket og føringene for hvor mange elsparkesykler vi kan ha i hver sone, som begrenser oss, svarer Gjerde.

– Hadde kommunen hatt en mer datadrevet tilnærming til både antall og fordeling mellom sonene, slik at vårt tilbud kunne vært tilpasset den faktiske etterspørselen, ville vi kunne levert et tilstrekkelig tilbud til alle i hele byen – enten de skal hjem fra jobb, til venner for å spise middag, eller på butikken for å handle mat.

– Hva må til for å få dere til å plassere flere elsparkesykler i ytre by?

– Kommunen må åpne opp for at antallet elsparkesykler i byen må kunne justeres i tråd med den faktiske etterspørselen, og fordelingen i sonene må justeres.

– Både Bergen og Stavanger har gått for løsninger hvor de innerste sonene har antallsbegrensninger, men ingen begrensninger i den ytterste sonen. En slik løsning mener vi kunne fungert godt i Oslo også.

– Når vi nå er integrert i Ruters app, ser vi et enda større behov for elsparkesykler i ytre by, men det er kommunen som må på banen for at vi skal få møtt den faktiske etterspørselen for mikromobilitet, understreker Gjerde.

Mer fra Dagsavisen