Innenriks

– Jeg er ikke imot vindkraft

– Aldri før har det vært så lett å rettferdiggjøre sivil ulydighet, sier Ella Marie Hætta Isaksen, om samenes protestaksjoner mot at vindturbinene på Fosen fortsatt står der.

---

Nyhetsintervjuet:

  • Torsdag 23. februar gikk aksjonister fra Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom inn i resepsjonen i Olje- og energidepartementet (OED) og slo seg til der.
  • Den samiske musikeren Ella Marie Hætta Isaksen er sentral i aksjonsgruppa som står bak protestaksjonen i Oslo denne uka, og hun har blitt en frontfigur utad i kampen for å få revet vindmøllene på Fosen.
  • Fosen-aktivistene opplyste tidlig fredag at det blir den siste aksjonsdagen. Dagsavisen intervjuet Isaksen tidligere i uka. Spørsmålene og svarene er dermed gitt før de siste utviklingene i saken.

---

– Hvorfor er det nødvendig å aksjonere på denne måten?

– Fordi vi har prøvd alt annet.

– Hva innebærer det?

– Det innebærer at Fosen-samene som har stått i selve rettssakene og rettsrundene, har kjempet mot staten rettslig i 20 år til sammen. De har vunnet i Høyesterett. Høyesterettsdommen er klinkende klar, og den sier at deres rettigheter skal respekteres. Og så er det Olje- og energidepartementet som har valgt en særdeles kreativ tolkning av den dommen, og som i over 500 dager har begått menneskerettighetsbrudd. Vi har ropt høyt om dette i media siden høyesterettsdommen falt.

– Så har det gått 100 dager, og så har det gått 200 dager, og hver gang vi har rundet et slikt tall, har vi dratt til med kampanjer og kronikker og prøvd å påvirke. I Stortinget har dette vært tema i spørretimer, og vi har prøvd å stille ministere til ansvar, og krevd å få fortgang. Da vi skjønte at det skulle bikke 500 dager, kjente mange av oss at vi hadde ikke råd til vente mer. Så vi okkuperte Olje- og energidepartementet, og det har aldri før vært så lett å rettferdiggjøre sivil ulydighet.

Ella Marie Hætta Isaksenholdt appell til aksjonistene denne uka.

– Hva håper dere å oppnå med denne aksjonen?

– Jeg tror vi med denne aksjonen legger et så sterkt press på regjeringen at den er nødt til å innse at den eneste veien ut av dette menneskerettighetsbruddet er å rive vindturbinene på Fosen og tilbakeføre landet til Fosen-samene. Det krever hele denne aksjonen og alle de hundrevis av menneskene som har vært med på å blokkere departementene og dermed staten Norge, og det krever en stadig større del av befolkningen.

– Ja, det kan synes som om det er mange som applauderer det dere gjør?

– Absolutt. Det har vært store støttemarkeringer fra folk som ikke deltar i aksjonen. Et høydepunkt var da (SVs nestleder) Kirsti Bergstø og (Rødts leder) Bjørnar Moxnes holdt skikkelig flammende støttetaler foran garasjeblokaden vår i Olje- og energidepartementet. Og ikke minst er det masse folk som har gått forbi som har tilbudt kaffe, kjeks og kaker og spurt hvordan de kan bidra, så det er klart at vi har bred støtte i befolkningen.

---

Hva er saken, og hva sier regjeringen?

  • Aksjonistene gikk inn i OED i protest mot at det har gått 500 dager uten at noe har skjedd, siden høyesterettsdommen som fastslår at 150 vindturbiner på Fosen strider mot samenes menneskerettigheter. Høyesterett fastslo at vindturbinene er ulovlige uten avbøtende tiltak.
  • Aksjonistene forble i Olje- og energidepartementet til de ble hentet ut av politiet med makt, fire døgn senere. Aksjonen fortsatte så utenfor inngangene til Olje- og energidepartementet og senere utenfor andre departementer.
  • Torsdag beklaget både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) overfor reindriftssamene på Fosen.
  • Fredag innrømmet Støre pågående menneskerettsbrudd på Fosen. Etter et møte fredag med reindriftsutøvere fra Fosen, ba Støre om å bli trodd på at regjeringen har jobbet med dommen siden den kom – og at de har jobbet med å sørge for at de folkerettighetsforpliktelsene blir etterfulgt.
  • OED ser nå på løsninger i Fosen-saken. Ett av alternativene kan være vindturbiner som slår seg av når reinen kommer, skrev Vårt Land denne uka.
  • Aasland har tidligere sagt at han vil ha et nytt forvaltningsvedtak slik at vindkraft og reindrift kan leve side om side på Fosen. Departementet sendte et utkast til utredningsprogram til Sametinget og reindriften i september fjor, rundt elleve måneder etter at Høyesterett avsa sin dom, og venter fortsatt på et grunnlag å konkludere på, ifølge statsråden. Han har sagt til NRK at de må ha et utredningsprogram på plass, og sa at de har forsøkt å få det til sammen med Sametinget og reindriftsnæringen.

(Kilde: NTB)

---

– Ser du ingen mulighet til et kompromiss, med riving av for eksempel bare noen av vindturbinene på Fosen, slik at det blir mer plass til reindriften?

– Det er interessant hvem som legger premissene for dialog og kompromiss. Det er alltid staten Norge, og det er alltid reindriften som skal vike, og det er alltid samene som skal flyttes og ikke vindturbinene. Det er den tankegangen som må vike, ikke bare på toppolitikernivå, men i hele Norge. Vi er nødt til å respektere reindriftssamers rett til å utøve sin kultur og tilknytning de har til landområdene i Sápmi (Sameland, journ. anmrk.) Det må legge premissene for videre samtale.

– Så kan man godt invitere til samtaler om ulike industriprosjekter, men da må man gjøre det lenge før det blir harde fronter. Altså, man kan ikke komme til Sápmi med en ferdig pakke og si «ta det her eller ta ingenting». Det er ingen måte å la oss bidra til en samtale på. Det er å lage steile fronter og det tvinger oss inn i en situasjon hvor vi er nødt til å rope høyt om våre egne rettigheter.

Fosen-aksjonen

– Betyr dette at du kan akseptere vindturbiner andre steder enn på Fosen?

– Jeg er ikke imot vindkraft. Jeg er gjerne for nærvind, som Energikommisjonen (som ble oppnevnt av OIje- og energidepartementet, journ. anmrk.) vil ha mer av. Jeg vil ha mer av at vi bygger nærvind nær veier, og mindre vindparker i mer befolkede strøk og nærmere byene, men reindrift og vindkraft kan ikke sameksistere. Det har vært forsøkt i Finnmark og Troms og på Fosen, og reindriften sier gang på gang dette kan ikke sameksistere.

– Hvorfor ikke?

– Ja, først er det er viktig å påpeke at jeg ikke er reindriftssame, og de som lever nærmest på denne konflikten kan fortelle i detalj om dette. Men ut ifra samtaler jeg har hatt med mange reindriftssamer, som har en helt unik kunnskap når det gjelder å forstå dyret, en kunnskap som har gått i arv i generasjoner, så sier alle at reinen som flokkdyr skyr vindmøller som pesten. Vindmøllene er så store at hvis du ikke selv har vært på Fosen og sett dem, er det vanskelig å se for seg hvor store inngrep det er snakk om.

– I flere sammenhenger hvor det er forsøkt å bygge vindturbiner nærmere folk, har det blitt stoppet på grunn av for eksempel iskast (is som dannes på vindturbinene og som kan falle ned, journ. anmrk.). Iskast er en ekstremt stor trussel for liv, spesielt på vinteren. Så hvis iskast er farlig for mennesker, så er det farlig for dyr. Så det er helt umulig for reindriften på Fosen å tilpasse seg et så stort inngrep midt i deres vinterbeiter.

– Hva tror du kan skje hvis dere ikke vinner fram og vindturbinene på Fosen forblir stående?

– Jeg er livredd for alle de inngrepene som skjer akkurat nå. Nå planlegges Nord-Europas største vindpark i min hjemkommune Tana. Rett ved vårt hellige fjell Rásttigáisá har de tenkt å kløyve vidda i to med kraftlinjer og svære veiutbygginger, og ikke minst det de kaller en vindpark, noe jeg synes er et forferdelig begrep. Man kan ikke bygge park i utmark. Dette er pågående planer akkurat nå. Mens denne saken om Fosen går videre og menneskerettighetsbruddene der får fortsette, går staten aktivt inn for å utrede nye vindkraftanlegg i samiske beiteområder.

Ella Marie Hætta Isaksen (t.h). og Greta Thunberg utenfor inngangen til Olje- og energidepartemnentet onsdag.

– Klimaendringene truer også urfolk i og med stigende havnivå og landarealer som går tapt, blir ødelagt eller forringet. Ser du ikke behovet for grønn energi for å motvirke videre global oppvarming?

– Folk må slutte å se på det her som et paradoks. Klimakamp og urfolkskamp går hånd i hånd. Vi er helt avhengige av urfolks kunnskaper og urfolks rettigheter som beskytter landområder, for at vi i det hele tatt skal løse klimakrisen. I flere sammenhenger har det blitt konstatert, blant annet av FNs naturpanel, at de områdene i verden hvor biomangfoldet er best bevart, er akkurat de samme områdene hvor urfolk har fått forvalte jorda. Det er ikke noen tilfeldighet at verdens friskeste naturområder er det urfolk som har forvaltet.

Isaksen fortsetter:

– Naturtap er en like stor trussel for oss som det klimaendringene er. Paradokset her er at urfolks land skal ofres på Norges miljøalter, og så brukes dette som argument for at det også vil gagne urfolk. Mens urfolk globalt bidrar svært lite til klimautslipp, er vi samtidig blant de første som merker konsekvensene av klimautslippene, fordi vi lever så tett på primærnæringene. Så skal man altså i tillegg til denne urettferdigheten måtte ofre enda større landområder til energiproduksjon, når man allerede i Sápmi har blitt frastjålet enorme landområder til energiproduksjon langt over vårt eget forbruk. Det er paradoksene må vi snakke om, og ikke sette grønn energi og urfolks kamp opp mot hverandre. For skal vi løse klimakrisa må vi skjønne hvor tett de to tingene henger sammen.

– Hva mener du er veien ut av denne konflikten?

– Vi er klokkeklare på at det staten Norge som nå svikter det samiske folket, noe den for så vidt har gjort i århundrer. Men i denne saken blir det tydeligere for oss at det er ikke Olje- og energidepartementet alene som ikke gjør jobben sin. Det er staten Norge. Derfor har vi bestemt oss å stenge staten departement for departement.

– Statsminister Jonas Gahr Støre er nødt til å komme på banen, og han er nødt til å ta ansvar for at hans egen regjering begår menneskerettighetsbrudd mot det samiske folket. Det er så flaut for ham at han har gått så lenge uten engang å kommentere og langt ifra beklage det som pågår. Selv nå i helga da vi blokkerte og okkuperte Olje- og energidepartementet, og vi skrek høyt i alle medier, postet Jonas Gahr Støre et bilde av hvor han gikk på skitur, og så skrev han at det var flott for ham å få ladet batteriene sine. Så vi krever at han bruker de fulladede batteriene sine til å rive vindturbinene på Fosen.

– Det er blitt sagt at det å rive vindturbinene på Fosen kan gi dyrere strøm i Trøndelag, og det er jo langt flere trøndere enn samer?

– Åh, herregud! Minoritetsvernet er gjeldende i rettssystemet, og det er jo en grunn til at vi har urfolksrettigheter. Det kan ikke koke ned til antallet stemmer for politikerne. Hvis vi hadde begynt å stemme, er jeg sikker på at den store bevegelsen vi nå har satt i gang i Norge, med støtte og sympati til saken, vil tidoble det eventuelle antallet stemmer. Når vi snakker om strøm og strømkrise, så er det en helvetes debatt. Når vi snakker om energibehov må vi begynne i den andre enden og se på vårt eget forbruk og hvor vi kan kutte. I dag sløser vi enormt med strøm. Vi må begynne i den enden og så kan vi godt gjøre som Energikommisjonen ønsker, og satse på nærvind i stedet for å ødelegge flere beitearealer.

Nyeste fra Dagsavisen.no: