Innenriks

Ulven setter sinnene i kok: Trusler, trakassering og punkterte dekk

– Nå må folk besinne seg. Konfliktnivået er altfor høyt. Det sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn (SNO), om de krasse frontene mellom tilhengere og motstandere av ulv, noe som også rammer SNO.

– Det skrives mye stygt på sosiale medier, med påstander og karakteristikker av personer – også våre folk, som det på ingen måte er greit å komme med, understreker Morten Kjørstad.

Statens naturoppsyn er en avdeling i Miljødirektoratet, og skal sørge for at blant annet naturmangfoldloven, viltloven og motorferdselsloven blir overholdt. Det finnes lokale naturoppsyn over hele landet.

– Også ute i felt er det en opphetet stemning, fortsetter Kjørstad.

– Vi har opp gjennom årene hatt tilfeller hvor tjenestebiler tilhørende Statens naturoppsyn er blitt sabotert, med punkterte dekk og hjulmuttere som er blitt løsnet. Slikt anmeldes alltid.

– Hvem er det som står bak denne sabotasjen?

– Det vet vi ikke.

ulv

Etterforsker felling

Heller ikke årets jakt på ulv har gått rolig for seg. Lisensfellingen innenfor ulvesonen skulle egentlig ha startet 1. januar, men ble utsatt på grunn av en rettslig tvist mellom flere miljøvernorganisasjoner og staten. Jakta kom først i gang etter at Borgarting lagmannsrett åpnet for det 3. februar.

Nå får den et etterspill i form av en politianmeldelse fra SNO.

I Ulvåa-reviret i Våler kommune i Innlandet fylke, ble det felt seks ulver av de åtte det var anledning til å felle før jakta ble avsluttet 15. februar, får Dagsavisen opplyst fra Statsforvalteren i Innlandet. Fire av disse ulvene ble skutt 10. februar i løpet av 13 minutter, ifølge NTB. Tre dager tidligere ble en femte ulv skutt i samme område, og denne fellingen kommer politiet nå til å nærmere på.

– Det var en ulvetispe som ble felt, og SNO anmelder denne fellingen for å være i strid med prinsippet om human jakt, forteller politiadvokat Einar Gauslaa Bergem ved Innlandet politidistrikt.

– Hva innebærer prinsippet om human jakt?

– Det innebærer å unngå at andre mennesker settes i fare og at viltet ikke utsettes for unødvendige lidelser, svarer Bergem.

– Hva er det som har skjedd i forbindelse med fellingen av denne ulvetispa?

– Jeg kan ikke si noe konkret om det nå. Ulvetispa er sendt til Veterinærinstituttet for å bli undersøkt der. Vi må undersøke om fellingen har skjedd i henhold til regelverket om det som kreves av jegerne.

Morten Kjørstad i SNO henviser til Innlandet politidistrikt når det gjelder denne saken, i og med at den er under politietterforskning.

Saboterte jakta

Men det er ikke bare jegere som er i politiets søkelys.

– Politiet har vært oppe i Ulvåa-reviret i forbindelse med skadeverk på veibommer og brenning av flaggline, og en aksjonsgruppe har uttalt at den har gjort det, opplyser Bergem.

Ifølge NRK har en organisasjon som kaller seg Hunt Saboteurs Sweden påtatt seg ansvaret for det som ble oppdaget av jegere lørdag 11. februar.

Flaggliner brukes under sporing av ulv, og flere kilometer med flaggline skal ha blitt samlet inn og brent, av de ansvarlige. I tillegg er hengelåsene på to veibommer kuttet med vinkelsliper, ifølge NRK.

Hunt Saboteurs Sweden er motstander av all jakt, og organisasjonen har også tidligere gjennomført aksjoner mot jakt. Opprinnelsen til organisasjonen skal være Hunt Saboteurs Association, som ble opprettet i England i 1963 for å forhindre den tradisjonelle revejakten der, med hunder og hester.

I Norge er det ulven og jakt på den som først og fremst setter sinnene i kok, konstaterer Morten Kjørstad i SNO.

– Det blir gjerne konflikter der ulven dukker opp. Ulven er jo i stand til å gjøre skade både på rein, sau og andre husdyr.

– Historisk sett har det vært en del ordensforstyrrelser knyttet til ulvetilhengere som har forsøkt å sabotere ulvejakt. Konfliktnivået er veldig høyt, konstaterer Bergem.

Trusler og trakassering

– Hva er SNOs rolle vedrørende ulvejakta?

– Statens naturoppsyn er et statlig tilsynsorgan og vi driver tilsyn med all jakt – inkludert lisensfelling av ulv, svarer Kjørstad.

– Vi gjennomfører skuddplasskontroller ved felling av ulv, og det er en lovlighetskontroll for å undersøke om alt ved fellingen er greit. I de aller fleste tilfeller er alt utført innenfor gjeldende regelverk.

Det demper likevel ikke gemyttene.

– Når vi er ute på disse skuddplasskontrollene møter vi både jegere og motstandere av jakten, og det er ikke tvil om at det er spisse fronter, sier Kjørstad.

– Spesielt er det som skjer på sosiale medier bekymringsfullt. Vi er opptatt av at våre folk ikke blir utsatt for trusler eller trakassering, men også alle andre vil være tjent med et betydelig lavere konfliktnivå enn i dag.

– Er det noen fare for at konfliktnivået kan eskalere videre?

– Jeg håper virkelig at det ikke gjør det. Tvert imot håper jeg at frontene blir mindre spisse framover, og at folk tenker seg om før de poster noe på sosiale medier.

Nye organisasjoner

Det store engasjementet, både for og mot ulv, fører også til at SNO mottar en rekke tips om mulige ulovligheter.

– Vi får veldig mange henvendelser, om slikt som ulovlig motorferdsel knyttet til lisensfelling av ulv, eller at det er lagt ut åte. Vi forsøker å følge opp alle slike henvendelser ut ifra den kapasiteten vi har. Det aller meste viser seg å være lovlig. Det er lov å bruke åte i forbindelse med flere typer jakt, og det er tilfeller og steder det er lovlig å kjøre snøskuter, påpeker Kjørstad.

– Hva tenker du om ulvebestanden?

– SNOs oppgave er å overvåke ulven, samle inn data om den, gjennomføre sporing og samle inn biologisk materiale for DNA-analyse. Det er en stor jobb å kartlegge bestanden. Andre avgjør hvor mange ulv vi skal ha, svarer Kjørstad.

– Det er jo vel kjent at det er stor utfordring med innavl i den skandinaviske ulvebestanden, tilføyer han.

– Du har vært direktør for Statens naturoppsyn siden 2018. Hvordan oppfatter du at uenigheten om hva vi skal gjøre med ulven i Norge har utviklet seg?

– Konfliktnivået har generelt sett vært høyt i mange år, men jeg har merket meg flere nye interesseorganisasjoner som jeg ikke tidligere har hørt om, som nå engasjerer seg om ulv på begge sider av debatten.

Mer fra Dagsavisen