Innenriks

135 millioner fugler er utsatt for blyforgiftning i Europa: Forbyr blyhagl i 30 land

Nå er det forbudt å bruke blyhagl ved jakt i våtmark i store deler av Europa. Det vil årlig redde én million vannfugler fra å dø av blyforgiftning, ifølge Birdlife Europe.

Forbudet mot blyhagl gjelder alle de 27 EU-landene, samt Liechtenstein, Island og Norge, som en følge av EØS-avtalen.

– Dette er enormt, sier Barbara Herrero, naturpolitisk ansvarlig i Birdlife Europe i en pressemelding fra organisasjonen.

– Til tross for at bly ble forbudt i maling, batterier, blyanter og praktisk talt alt annet for flere tiår siden, har det fortsatt vært lov å forgifte vårt felles miljø – selv når alternativer finnes. Med dette forbudet har EU tatt tak i en betydelig del av problemet. Vi ber nå EU-land om å sørge for at forbudet håndheves, fortsetter Herrero.

Opphevet forbud

– Blyhagl burde blitt forbudt samtidig med bly i bensin, mener Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær i Birdlife Norge.

Salget av slik bensin tok slutt i 1996, her til lands.

– Det er spesielt at Norge ikke klarte å vedta et slikt forbud selv, men måtte vente på EU, mener Solbakken.

– Det var jo et forbud tidligere, men det ble opphevet, påpeker han.

Det forrige forbudet mot bruk av blyhagl ved jakt i norske våtmarksområder, ble innført i 1991. Det ble opphevet i 2015, da Solberg-regjeringen fikk flertall for dette på Stortinget takket være støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Siden har det vært tillatt å bruke blyhagl ved jakt på 30 arter av fugler og pattedyr.

Mens Norges jeger- og fiskerforbund omtalte opphevelsen av forbudet som «svært gledelige nyheter», påpekte Naturvernforbundet da at «bly er en av de verste miljøgiftene som finnes».

«Bly er giftig og kan gi stor skade», skriver Miljødirektoratet på sine nettsider. Her påpekes det at «gravide og barn er spesielt sårbare for blyeksponering, og bly kan hemme barns intellektuelle utvikling.»

Bly kan også føre til fosterskader, skade forplantningsevnen og føre til skader på nervesystemet, økt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer og nyreskader.

– Forbudet mot blyhagl er en stor seier og en veldig god nyhet sett fra vårt ståsted, sier Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær i BirdLife Norge.

20.000 tonn i året

Også for dyrelivet er bly svært skadelig. For en liten andefugl kan ett enkelt blyhagl være dødelig, påpeker Miljødirektoratet.

Samtidig opplyser Miljødirektoratet at «mellom to og tre millioner fugler i EU dør som følge av blyforgiftning etter inntak av bly, hvert år.»

«Fugler kan forgiftes av rester av blyhagl, fordi de får i seg bly sammen med småstein og grus når de spiser. Rovdyr og åtseletere får i seg blyhagl hvis de spiser forgiftede fugler, og dette kan medføre oppkonsentrering i næringskjeden», konstaterer Miljødirektoratet.

«Det er anslått at minst 135 millioner fugler er utsatt for blyforgiftning i Europa», kan Miljødirektoratet også opplyse.

Dette skyldes i stor grad omfattende og langvarig bruk av blyhagl i forbindelse med jakt i de europeiske landene.

Birdlife International viser til anslag som tilsier at mer enn 20.000 tonn med blyhagl er blitt brukt årlig i Europa, til tross for at det finnes alternativer.

– Blyhagl som allerede er blir spredt i naturen, vil bestå som et problem, påpeker Kjetil Aadne Solbakken i Birdlife Norge.

– På snaufjellet blir hagl liggende oppe i dagen, og vi vet at rypa plukker blyhagl opp i kråsen.

– Også andefugler, våtmarksfugler og rovfugler, slik som kongeørn, blir blyforgiftet og dør. Jeg anser det som umulig å få samlet inn det som allerede er blitt spredt i naturen, sier Solbakken.

Omfattende forbud

Forsvaret har brukt millionsummer på å fjerne forurensing på mange av sine skytefelt- og baner. Det gjelder imidlertid ikke de drøye 3.000 sivile skytebanene som finnes i landet, ifølge Klassekampen.

Miljødirektoratet bekrefter overfor avisen at det i dag ikke finnes noen samlet oversikt over hvor mye bly og andre miljøskadelige stoffer som befinner seg på de sivile skytebanene rundt om i landet, skriver NTB.

Forbudet som nå har trådt i kraft gjelder både det å skyte med, og det å bære med seg blyhagl i eller innenfor 100 meter fra våtmark. Det gjelder både for jakt og på skytebaner.

– Siden det er vanskelig å være sikker på om du befinner seg mer enn 100 meter fra våtmark til enhver tid, betyr forbudet at jegere normalt ikke vil kunne bruke blyhagl på jakt i skog og fjell heller, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Samtidig er «våtmark» vidt definert i denne sammenhengen og dermed omfattes alt vann, alle former for myr, snøleier og annen mark som er permanent eller midlertidig vannholdig av stillestående eller rennende ferskvann eller saltvann. Også marine områder blir regnet som våtmark der de er grunnere enn 6 meter, opplyser Miljødirektoratet.

Informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund sier at de tar forbudet mot blyhagl ad notam, og at det har ligget i kortene lenge at det ville komme et forbud. Han tror folk vil kunne leve med det.

Det finnes en rekke alternativer til blyhagl.

Mer fra Dagsavisen