Innenriks

Nordmenn positive til å lagre vår egen CO2 – skeptiske til å lagre andres

81 prosent av nordmenn støtter et prosjekt med å lagre egen CO2 under havbunnen i Nordsjøen. Støtten faller til 42 prosent når utslippene kommer fra Tyskland.

Det viser en undersøkelse fra Norwegian Research Centre (NORCE), som har spurt 3.469 nordmenn og 2.979 tyskere om CO2-fangst og lagring (CCS).

Teknologien er beskrevet som avgjørende av FNs klimapanel med tanke på å kunne oppnå klimanøytralitet og å nå målet om maksimalt 1,5 grader global oppvarming.

Undersøkelsen viser at vi er positive til å lagre våre egne utslipp, men mer skeptiske til å importere andres utslipp for lagring under havbunnen.

– Nordmenn reagerer svært negativt på et konkret forslag om å importere CO2, både når vi viser til import fra Tyskland eller fra Europa generelt. Mens 81 prosent av oss uttrykker støtte til et prosjekt hvor våre egne utslipp blir lagret i Norge, reduseres støtten til 42 prosent når utslippene kommer fra Tyskland, sier Gisle Andersen, en av forskerne bak studien.

I Norge er teknologien også godt kjent gjennom flere debatter. Kun 15 prosent av nordmenn sier de ikke har hørt om CCS, mot 63 prosent av tyskere.

70 prosent av nordmenn er positive til teknologien generelt, mot cirka halvparten av tyskerne.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen