Innenriks

– Dette er ikke måten staten skal oppføre seg på

– Det er uhørt at det nå åpnes for å endre spillereglene på en udemokratisk måte for å kunne skyte ulv, sier NOAH-leder Siri Martinsen.

Det som vekker hennes harme er uttalelser som klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) kom med til NRK 2. februar, om at en forlengelse av lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen utover 15. februar, «er noe som kan vurderes dersom det blir aktuelt.»

– At ministeren i det hele tatt sier noe slikt går mot dyrevernsprinsippene og tilsier at det kan bli skutt ulv i yngleperioden, påpeker Martinsen.

– Hvis en forlengelse av lisensfellingsperioden skal presses gjennom på rekordtid, vil det heller ikke bli tid til en høring om endringer av rovviltforskriften, og slike høringer skal det være ved forskriftsendringer, fortsetter hun.

Det er i rovviltforskriften det framgår at lisensfelling av ulv i ulvesonen, er begrenset til perioden 1. januar til og med 15. februar.

Anket umiddelbart

Bakgrunnen for Eides uttalelse til NRK var en kjennelse i Oslo tingrett lørdag 29. januar. Da fikk NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre Rovdyr medhold i at jakten på 25 ulver i fire revirer i ulvesonen stanses inntil den såkalte Letjenna-saken blir behandlet i lagmannsretten i juni.

Også Letjenna-saken handler om felling av ulv, og i juni i fjor tapte staten denne saken i tingretten.

Staten, ved Klima- og miljødepartementet, svarte umiddelbart på Oslo tingretts kjennelse med å varsle at den ville bli anket til Borgarting lagmannsrett.

– Jeg er ikke enig i tingrettens konklusjon og mener at den vedtatte lisensfellingen bør gjennomføres, sa Eide i den anledning.

Den såkalte ankeerklæringen til Staten, mottok Oslo tingrett allerede mandag 31. januar klokka 23.10. I henhold til de alminnelige reglene for dette, skulle NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr så få én uke på seg til å komme med sitt anketilsvar.

Men de ble avspist med mindre enn som så.

Krympet tilsvarsfristen

Staten anmodet nemlig Oslo tingrett om at den måtte fastsette en kortere anketilsvarsfrist, og argumenterte med at det burde være tilstrekkelig med noen få arbeidsdager. Det protesterte miljøorganisasjonene på, fordi de mente de trengte flere dager på å gå gjennom Statens argumentasjon i ankeerklæringen.

– Det endte med et kompromiss om en frist til mandag 7. februar, forteller Martinsen.

Onsdag 2. februar fattet Oslo tingrett en beslutning i tråd med dette, om at miljøorganisasjonene fikk frist på seg til å komme med sin ankeerklæring innen klokka 08.00, mandag 7. februar. I tillegg heter det at saken skal sendes videre fra Oslo tingrett til Borgarting lagmannsrett samme dag.

Av Oslo tingretts beslutning går det også fram at den har strukket seg til fordel for staten.

«Etter lovens prinsipielle retningslinjer» skulle fristen ha vært ved midnatt 9. februar, konstateres det.

Det påpekes også at dette tilsier at miljøorganisasjonene skulle hatt ytterligere to virkedager på seg, til å fullføre sin ankeerklæring.

Jakttida snart over

Martinsen synes det er spesielt at Staten har presset slik på for å få oversendt sin anke til Borgarting lagmannsrett så fort som mulig.

– Det er nå mindre enn to uker til jakttida går ut, konstaterer hun.

– Nå forventer vi en grundig vurdering av Borgarting lagmannsrett for om det er grunnlag for en ankesak eller ikke. Jeg har vansker med å se at dette kan skje innen jakttidas utløp.

Seniorrådgiver Annicken S. Michaelsen i administrasjonsavdelingen i Borgarting lagmannsrett, sier følgende om dette til Dagsavisen:

– Saken gjelder midlertidig forføyning, og vil bli prioritert. Utover det er det ikke mulig å anslå hvor lang tid det vil ta å behandle saken i lagmannsretten.

Martinsen håper at statens anke blir avvist av lagmannsretten.

– Både fordi jaktperioden snart er over, men også fordi rettssystemet allerede har sendt tydelige signaler om dette sakskomplekset, først ved Letjenna-saken og så ved kjennelsen til Oslo tingrett.

Espen Barth Eide har derimot uttalt til NRK at «vi håper selvsagt ankesaken kan behandles raskt».

– En situasjon der ulver ikke blir felt innenfor ulvesonen vil kunne bety en økt belastning for dem som bor i de aktuelle revirområdene, og potensielt større utvandring ut av ulvesonen og en høyere totalbestand i Norge enn stortingsforlikene legger opp til, ifølge ham.

Hensynet til valpene

Martinsen håper nå flere vil protestere mot staten og Eides «enøyde fokus på å skyte ulv».

– Dette er ikke måten staten skal oppføre seg på, sier hun med tanke på både hvordan hun opplever at det er blitt presset på for å få en rask avklaring i Borgarting lagmannsrett, og Eides uttalelser til NRK etter kjennelsen til Oslo tingrett.

Av rovviltforskriften framgår følgende:

«Innenfor ulvesonen vil det være paring, yngling og årsvalper som kan bli berørt av en lisensfelling. Det er derfor i dette området fastsatt en fellingsperiode som på den ene siden sikrer at årsvalpene er store nok til å kunne greie seg uten alfadyr dersom disse blir skutt, og på den andre siden er fellingsperioden avgrenset av perioden da ny paring starter. Ut fra dette er fellingstiden i dette området fastsatt til perioden 1. januar til og med 15. februar.»

Saken fortsetter under videoen

Dagsavisen kontaktet fredag morgen Klima- og miljødepartementet og ba om kommentarer til Martinsens uttalelser. Statssekretær Christian Anton Smedshaug (Sp) svarer følgende i en e-post:

– Regjeringsadvokaten forbereder nå saken for Borgarting lagmannsrett, og vi håper den kan behandles raskt. Når kjennelsen i lagmannsretten foreligger, vil vi raskt vurdere om det er behov for å iverksette tiltak.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: