Innenriks

Dette kan bli en togreise med stor klimaeffekt

Ny jernbane mellom Oslo og Stockholm kan bli en klimasuksess allerede fem år etter åpningen, går det fram av en ny klimaanalyse.

– Analysen viser veldig tydelig at bedre infrastruktur på strekningen vil få veldig stor positiv betydning for klimaet, konstaterer administrerende direktør Jonas Karlsson i selskapet Oslo-Sthlm 2.55.

16 mil ny jernbane

Selskapet han leder har ambisjoner om å få bygd 9,5-10 mil med ny jernbane mellom Arvika i Sverige og Lillestrøm/Ski, og 6,5 mil med ny jernbane i Sverige, for å kunne redusere reisetiden mellom Oslo og Stockholm fra drøyt fem timer til under tre timer.

– Resten av jernbanen vi trenger for å få til dette, finnes allerede, forteller Karlsson.

Han har lenge vært sikker på at et slikt prosjekt vil bli en stor økonomisk suksess fordi han antar at mange av dem som tar flyet mellom Oslo og Stockholm, i stedet vil ta toget når reisetiden går så mye ned.

«Hvert år flyr det 1,4 millioner mennesker mellom Arlanda og Gardermoen, bare 200.000 velger toget», heter det på nettsidene til Oslo-Sthlm 2.55.

Store byggeutslipp

Men selve byggingen av de 16 milene med ny jernbane som trengs, vil koste, ikke bare økonomisk sett, men også for klimaet, går det fram av den nye klimaanalysen utført av rådgivnings- og konsulentselskapet WSP.

– Med dagens utslippsnivå fra anleggsarbeid ved produksjon av ny jernbane, kan utslippene av CO2 bli på 961.000 tonn, forteller Karlsson.

– Med byggestart rundt 2030, som vi håper på, kan utslippene bli mye lavere, fortsetter han.

– Trafikverket her i Sverige regner med en halvering av utslippene fra slike anlegg fram til da, blant annet på grunn av elektrifisering av maskinene som brukes og ikke minst smartere metoder ved produksjon av betong.

Karlsson har derfor tro på at utslippene vil ende på om lag 480.000 tonn.

Fra fly til tog

Dette er fortsatt et betydelig utslipp, men satt opp mot anslåtte framtidige kutt i utslippene fra flytrafikken, vil klimaregnskapet likevel fort kunne gå i pluss, hvis folk endrer sine reisevaner i så stor grad som antatt mellom Oslo og Stockholm.

– Flytter vi én million reiser fra fly til tog, minker utslippene med 66.000 tonn i året, forteller Karlsson.

– Men effekten av utslipp som skjer høyt oppe i atmosfæren har større effekt enn andre utslipp. Høyeffekten av å flytte disse flyreisene over til tog, vil dermed være på 92.000 tonn, fortsetter han.

Ved et slikt regnestykke vil det dermed ta om lag ti år å få «nedbetalt» om lag 960.000 tonn med CO2-utslipp fra byggingen av ny jernbane.

– Og hvis vi bruker Trafikverkets framskrivninger om en halvering av utslippene fra anleggsarbeidet fram mot 2030, vil det ta bare cirka fem år før disse utslippene er tilbakebetalt, påpeker Karlsson.

– Bra for Norden

Redusert biltrafikk mellom Oslo og Stockholm ved et bedre togtilbud, vil trolig ikke påvirke klimaregnskapet i særlig grad, ifølge den nye analysen.

– Vi regner med at utslippene fra biltrafikken vil synke dramatisk på grunn av stadig flere elbiler på veiene, noe dere i Norge jo har kommet langt med allerede. Reduksjoner i biltrafikken vil dermed ikke lenger ha så stor klimaeffekt, sier Karlsson.

– I lys av den nye klimaanalysen, hva tenker du nå om raskere tog mellom Oslo og Stockholm?

– Det er åpenbart behov for en bedre jernbaneforbindelse. Dette vil være bra for hele Nordens konkurransekraft, i tillegg til at det er av stor betydning for klimaet. Det er veldig tydelig at dette er et av de mest sentrale prosjektene vi må få til, svarer Karlsson.

Grønn betong

De som står bak et annet jernbaneprosjekt mellom Norge og Sverige som det jobbes med, Skagerakbanen, har enda større klimaambisjoner.

– Grønn betong og «carbon capture»-teknikk er først og fremst metodene vi kommer til å benytte for å sørge for at hele prosjektet blir klimanøytralt, opplyser næringslivssjef Anders Brunberg i Uddevalla kommune.

Han representerer et kommunekonsortium som er blitt etablert av kommunene i Bohuslän for å bygge ny jernbaneforbindelse mellom denne delen av Sverige og Østfold. En høyhastighetsbane mellom Oslo og Göteborg ses på som et første steg på veien til en høyhastighetsbane Oslo-København-Hamburg.

– Hvor lenge må det kjøres fulle tog på Skagerakbanen før det veier opp for utslippene ved byggingen av denne jernbanestrekningen?

– Det tar bare 4,2 år å oppnå en klimapositiv kalkyle. Er det få som reiser vil det ta høyst 8 år, svarer Brunberg.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

Mer fra Dagsavisen