Innenriks

Marits sykkelferie kan ende på perrongen

Norske tog AS åpner for fjerning av togseter for å få plass til flere sykler i togene, men SJ vil ikke en gang vurdere det nå.

Det er dårlig nytt for ferieplanene til Marit Fugleberg Flåto, som baserer seg på at hun skal kunne bruke SJ som transportør.

– Vi er seks personer som skal starte årets sykkelferie på Røros i juli, for så å sykle til Kongsvinger. Da må vi ha med oss sykkelen på toget, forteller Flåto.

– Men fra Hamar til Røros er det bare to sykkelplasser på toget, og det er ikke mulig å reservere disse plassene. Kommer noen med barnevogn eller rullestol, går de foran oss. Vi risikerer dermed å bli stående igjen på Hamar.

Peker på Norske tog

Flåto har kontaktet SJ om dette. I sitt svar skriver jernbaneselskapet blant annet følgende:

«Vi har stor forståelse for ønsket om å ta med sykkel på togturen dere planlegger i sommer, og vi ser også behovet for å tilrettelegge enda bedre for at sykkel kan tas med på en enkel måte når du reiser med tog. Så er det dessverre enkelte ting det er vanskelig å gjøre noe med på kort sikt. Det er trangt om plassen i de togtypene som trafikkerer Rørosbanen og det er begrenset med plass for bagasje, barnevogner, rullestoler og sykler. Vi har dessverre ingen mulighet til å sette inn andre togtyper her. Togene vi kjører eies av Norske tog og vi har blitt tildelt togene fra Norske tog.»

Norske tog har svaret

Hos Norske tog er det stor forståelse for at togpassasjerer vil kombinere miljøvennlig tog med å ta med egen sykkel på tur.

– De fleste av dagens tog har dessverre begrenset med plass for sykler, forteller administrerende direktør Øystein Risan, i tråd med det Flåto har registrert og SJ påpekt. Men Risan ser en vei ut av uføret.

– Det er opp til operatørene å vurdere hvordan de vil disponere togene de leier fra oss og hvor mange sykler de vil tillate på de forskjellige togene. Dersom operatørene vil ta ut seter i togene for å få plass til flere sykler, kan vi gjerne diskutere det, sier Risan til Dagsavisen.

– Men tar man bort seter for å få plass til flere sykler, blir det plass til færre reisende, påpeker han også.

Ikke mulig å vurdere

I SJ er man fullt ut klar over denne muligheten.

– Det stemmer det som Risan sier, vi kan etter avtale og gjennomgang med Norske tog vurdere ombygginger for egen kostnad og gjennomføring, sier kommersiell direktør Lena Angela Nesteby.

– Vi må i en slik situasjon vurdere om det er mest nytteverdi for de reisende med flest mulig seter i togene, eller om det eventuelt er et større behov for sykkelplasser.

– Slik situasjonen har vært for oss siden oppstart 8. juni 2020, har det ikke vært stor nok etterspørsel etter verken seter eller sykkelplasser, så det har ikke vært mulig for oss å gjøre en slik vurdering, konkluderer hun.

– Folk gir opp

Marit Fugleberg Flåto tror hun vet hvorfor etterspørselen etter sykkelplasser ikke er større.

– Det er fordi folk gir opp å forsøke å reise med sykkel.

– Det har vært et slit i alle år å ta med seg sykkelen på toget, fortsetter Flåto.

– Fortsatt er det konduktøren som avgjør om du får ta med deg sykkelen om bord i toget, eller om du i stedet for å fortsette ferien må dra hjem. Fordi det ikke er mulig å reservere plass til sykkelen, er det heller ikke mulig å planlegge sykkelferie andre steder i Norge. Dette viser at det er noe galt med hele systemet.

Som eksempelet med SJ viser, har ikke konkurranseutsettingen av jernbanen ført til noen bedring for syklistene, fastslår Flåto.

Ønsker forutsigbarhet

– Det må stilles krav til leverandørene av togtjenester om at det skal være mulig å reservere plass til sykkel om bord i togene, mener Flåto.

– Det vi syklister ber om er forutsigbarhet. Vi må kunne vite før vi står på perrongen med full oppakning, om vi kommer oss videre på en ferie hvor alt må forhåndsbestilles. Når togselskapene klarer å selge og reservere billetter til passasjerer på forhånd, går det samme an med sykler. Dette står på viljen til å planlegge, eller manglende sådan.

Slik det er nå, tvinges syklister som vil reise med toget, til å bruke privatbilen, konstaterer Flåto.

Bedring om 4–5 år?

Øystein Risan i Norske tog håper og tror på en bedring på sikt.

– Vi har tett dialog med operatørene SJ, Vy og Go-Ahead om utforming av nye tog. Behovet for plass for blant annet sykler er et forhold vi vil avklare med operatørene når vi nå kjøper nye fjerntog. Hvis etterspørselen etter kombinert tog og sykkelturisme vokser, vil jeg tro operatørene vil etterspørre løsninger som gjør at man enklere kan ta med sykkel på tog på de nye fjerntogene, sier Risan.

– Når kan de bli tatt i bruk?

– Norske tog planlegger for at de første togene skal være i trafikk fra 2025–2026.

– Hvilke strekninger skal de benyttes på?

– Bergens-, Sørlands-, Dovre- og Nordlandsbanen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!


Nyeste fra Dagsavisen.no: