Innenriks

Viken bekymret for smittetrykk på skolebussene: Oppfordrer færre til å reise

Overfylte skolebusser i Viken gjør at flere bekymrer seg for å bli smittet på vei til skolen. Nå setter fylket inn flere tiltak for å minske smittefaren.

I et møte tirsdag, der alle kommunene i Viken deltok, ble problemstillingen rundt smittefare og trengsel på skolebussene i fylket diskutert.

– Fylkeskommunen og kollektivselskapene presenterte det vi ser på som hovedutfordringene, og en liste over tiltak som blir satt i verk så raskt som mulig. Men vi får ikke bukt med smittesituasjonen uten et tett samarbeid med kommunene, skolene – og ikke minst elever, foresatte og andre reisende, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna i en pressemelding.

Fylkesrådslederen ber de som ikke har krav på skoleskyss eller har gyldig billett om å finne alternative former for å komme seg på skolen.

– Vi må rett og slett oppfordre færre til å reise, sier Brenna.

– Bruk sykkelen eller gå hvis det er mulig. Hvis det går flere busser fra samme holdeplass, er det lurt å møte opp i god tid, legger hun til.

Dette er tiltakene som iverksettes for å hindre smitte og trengsel på skolebussene i Viken:

* Det settes inn ekstra kapasitet etter behov. Kollektivselskapene skaffer nå flere busser og sjåfører.

* På grunn av overfylte skolebusser, vil kollektivselskapene sette ut personell på utvalgte holdeplasser når skolene starter opp igjen, for å forsøke å hjelpe til med å spre de reisende på flere avganger og sjekke billetter.

* Fylkeskommunen jobber med å få på plass koronaveiledere som minner om avstand og munnbind på de videregående skolene. De vil også bli brukt ved påstigning til skoleskyssen.

* Munnbind vil bli utdelt til elever på videregående skoler, for bruk både på skolen på skoleskyssen. Informasjon om hvordan dette gjøres, gis av skolen.

* I tillegg holdes fremdører og de forreste seterekkene avstengt, seter sperres av for å hindre at folk sitter ansikt mot ansikt, renholdet på busser og billettmaskiner trappes opp og informasjon om reiseråd økes. (NTB)

Mer fra Dagsavisen