Verden

Fauci: Idrett større smittespreder enn skole

Den amerikanske smitteverneksperten mener at lagsport er en viktig årsak til smittespredning blant barn og unge.

USA er blant landene som har vært hardest rammet koronapandemien. Samtidig som den britiske varianten har spredd seg til alle landets delstater, besøkte smittevernsjefen Anthony Fauci TV-programmet «Good Morning America», skriver CNN.

Samtalen kom inn på at den nye varianten smitter flere unge mennesker. Fauci fikk dermed spørsmål om hva foreldre kunne gjøre med tanke på skole, idrett og andre fritidsaktiviteter.

– Vi finner ut at det er lagidrett hvor barn samles, åpenbart mange uten masker, som driver smitten, og ikke klasserommet.

Dårligere leseferdigheter

I en rapport fra i fjor sommer beskrev forskere ved Brookings Institution at USA til da hadde tapte 2.500 milliarder dollar på skolestengingen. Per 26. mars var det fire delstater som delvis holdt skolene stengt.

Utdanningsforskning.no skriver at 1.5 milliarder barn og unge opplevde at skolen ble stengt i forbindelse med koronarestriksjonene. En amerikansk undersøkelse viste at barn som ikke kunne gå på skolen presterte 33% dårligere på lese- og språktekster, enn hva de ville gjort om skolene hadde vært åpne. Undersøkelser fra andre land viser lignende resultater, og at det er elever med lavere sosioøkonomisk bakgrunn som sliter mest som følge av stengte skoler.

Kontroversielt tiltak

FHI skriver på sine hjemmesider at nedstenging av skoler ikke anbefales, med mindre det handler om å stenge noen dager for å få oversikt. Samtidig har en sveitsisk undersøkelse vist at skolenedstenging var et effektivt virkemiddel for å forhindre smitte, skriver forskning.no.

I Norge stengte skolene for alle barn og unge i ni uker fra 12. mars 2020, for å stoppe smittespredningen. Siden har norske skoler stort vært helt eller delvis åpne, avhengig av hvilket nivå kommunene legger seg på i trafikklysmodellen. Oslo stengte derimot skolene på videregående- og ungdomskolenivå i mars, og det planlegges for åpning fra og med neste uke.

Tillatt med organisert idrett

Ifølge Helsedirektoratets smittevernveileder kan barn og unge under 20 år kan delta i organisert idrett som vanlig. I Oslo er sport og fritidsaktiviteter utendørs tillatt for mindre enn ti personer under 20 år med to meters avstand.

Kommunen har allikevel truet med å stenge fotballbanene om ikke smittevernrådene holdes. Dette etter flere meldinger om at barn, unge og voksne har samlet seg for å spille fotball eller drive med annen idrett.

Eirik Mossefinn

Journalist i debattredaksjonen