Innenriks

Laila Anita Bertheussen (55) dømt for angrep på demokratiet

Laila Anita Bertheussen (55) er funnet skyldig i angrep på demokratiet. Hun sendte selv flere trusselbrev og begikk hærverk på egen bil og bolig, mener retten.

Bilde 1 av 2

Av Steinar Schjetne, Peter Tálos og Jonas Berge

Oslo tingrett ser på sentrale områder helt bort fra Bertheussens forklaringer på de mange hendelsene vinteren for to år siden. Det var hun som sendte trusselbrev og begikk hærverk mot sin egen bil og bolig – handlinger som er å regne som angrep på demokratiet, er rettens knusende konklusjon.

Straffen på ett år og åtte måneders fengsel er noe lavere enn aktors påstand på to år.

– Det er en samlet vurdering av bevisene i saken som ligger til grunn, sa tingrettsdommer Yngvild Thue før hun startet med redegjørelsen for domspremissene.

Les også: Elden: Bertheussen kommer trolig til å anke

Uengasjert

Laila Anita Bertheussen fremstår uengasjert og bruker mye tid på mobilen i retten etter at det ble kjent at hun dømmes til fengsel.

Bertheussen har hele tiden hevdet sin uskyld, men ble ikke trodd av Oslo tingrett. 55-åringen ble dømt på samtlige tiltalepunkter, med unntak av tiltalepunktet om at hun begikk handlingene for å vekke mistanke om at utenforstående sto bak.

Under domsavsigelsen sto Bertheussen oppreist og brukte et svart munnbind. Da straffen ble kjent, sto hun rolig, lente seg på venstre albue og hørte på dommeren.

Etter hvert sto hun bøyd fremover ved det hevede bordet og så vekselvis mot dommerne og ned på telefonen på bordet foran seg.

Fikk du med deg denne?: Privatlivet hennes ofres for vår skyld

Bertheussen er dømt for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Oslo tingrett finner det bevist at Bertheussen sendte trusselbrev til både Wara og ekteparet Tybring-Gjedde.

– Retten er imidlertid ikke i tvil om at det var Bertheussen som utformet og sendte brevene, sa rettens administrator Yngvild Thue.

Brevene var brennmerket. Brevet som Tybring-Gjedde mottok, var påført utvannet hundeurin. Teksten var den samme i begge brevene.

Den omfattende dommen, som er på 125 sider, begrunner også hvorfor retten mener det var hun som antente søppeldunken på gårdsplassen utenfor boligen hun deler med Wara og forsøkte å tenne på parets bil.

Retten mener derimot det ikke er bevist at hun begikk handlingene for å vekke mistanke om at utenforstående sto bak.

55-åringen ble ikke dømt tiltalepunktet om at hun begikk handlingene for å vekke mistanke om at utenforstående sto bak.

Retten var ikke i tvil om at Bertheussen hadde iscenesatt trusselhendelsene mot hennes og daværende justisminister Tor Mikkel Waras bolig, samt at handlingene har medført store etterforskningstiltak.

– Når retten likevel har kommet til at Bertheussen skal frifinnes for denne tiltaleposten, er det fordi de straffbare handlingene faktisk har funnet sted, sa tingrettsdommer Yngvild Thue.

Etter straffeloven paragraf 225 bokstav b er det ulovlig å foreta noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

– Vilkåret er om man skaper en mistanke om en straffbar handling uten at det er begått, er etter rettens syn ikke oppfylt, konkluderte Thue.

Les også: Strengere straffer – men for hvem?

«Ways of Seeing» sentralt i motivet

Sentralt i saken står det faktum at Bertheussen var svært opprørt over at huset som hun og daværende justisminister Tor Mikkel Wara bor i på Røa i Oslo, var blitt filmet, og opptaket ble brukt i teateroppsetningen «Ways of Seeing» på Black Box høsten 2018. Bertheussen protesterte mot bruken, og det var etter dette at de mange hendelsene mot boligen i Vækerøveien begynte å inntreffe.

I flere måneder etterforsket politiet sakene uten å finne noen mulige mistenkte. Først etter at Wara og Bertheussens bil ble antent natt til 10. mars 2019 begynte etterforskerne å fatte mistanke til at det var noen i familien som ble rammet av truslene, som også sto bak. Fire dager senere ble Laila Anita Bertheussen siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og tatt inn til avhør.

– Hun var svært opprørt over teaterstykket. Retten legger til grunn at dette var motivet for at hun utførte denne handlingen, hun hadde både motiv og anledning, sa tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen.

Retten poengterte flere ganger at «Bertheussen har ikke noen troverdig forklaring» på forskjellige bevismomenter som peker i retning av henne som gjerningsperson. Snarere tvert imot opplever retten at hun nær sagt kontinuerlig tilpasser sine forklaringer til de bevisene politiet sikrer gjennom etterforskningen.

Grundig etterforsket

Tingrettsdommer Yngvild Thue avviste kategorisk Bertheussens påstand om at saken er ensidig etterforsket. Snarere tvert imot mener retten at saken er blitt usedvanlig grundig etterforsket.

– Det finnes ingen holdepunkter for at politiet eller Politiets sikkerhetstjeneste har hatt tunnelsyn, sa dommeren.

Bevisene i saken mot Bertheussen er en lang og svært detaljert indisierekke, som samlet sett fjerner all fornuftig tvil om at det var henne selv som begikk handlingene i tiltalen. Det var eksempelvis hennes tusj og røde spray som ble brukt til taggingen på bilen og husveggen, noe som underbygges av Kripos' skriftanalyser og de digitale sporene i saken, fastslår retten.

Den samme nitide bevisvurderingen ligger til grunn for konklusjonen om at det var Bertheussen selv som brukte rødsprit da hun antente papiravfallet utenfor boligen. Motivet var ifølge retten tiltaltes kraftige reaksjon på at anmeldelsen mot dem som sto bak «Ways of Seeing», var henlagt.

Og retten avviser kategorisk at det var andre enn henne selv som hadde festet flasker med bensin bak familiens bil. Igjen etterlyste dommerne en troverdig forklaring på at det skulle være tilfelle.

– Retten finner det helt utenkelig at det fantes en hemmelig aksjonsgruppe med jaktradioer som fulgte etter henne, og finner det bevist at Bertheussen selv har fylt flaskene med bensin og festet dem til bilen før hun kjørte av gårde, heter i dommen.

Ikke tilstede

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara var ikke til stede i Oslo tingrett under domsavsigelsen i saken mot hans samboer Laila Anita Bertheussen fredag.

– Det er ikke noen spesiell grunn. Jeg bare konstaterer at han ikke kommer, sier Waras bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til Dagbladet.

Les også: Elden: Bertheussen regner med frifinnelse

Mer fra Dagsavisen