Innenriks

Ønsker mer permisjon for fedre

Regjeringsforhandlingene mellom sittende regjering og KrF starter over nyttår. Grunde Almeland i Venstre legger nå et nytt element i potten.

Mer permisjon, mer fleksibilitet: Grunde Almeland, familiepolitisk talsmann i Venstre, vil gjøre det enklere for familier å være hjemme med barna. Foto: Anna Dåsnes

Dagsavisen skrev tidligere i desember om hvordan bedrifter kan stoppe en forelder fra å ta ut permisjon ved å kompensere den andre for å ta ut ulønnet permisjon.

Grunde Almeland, familiepolitisk talsperson i Venstre, sa på det tidspunktet at det burde en regelendring til slik at det blir ulovlig for bedrifter å gjøre dette.

Nå ønsker Almeland at det likevel skal bli enklere for foreldre å ta ut ulønnet permisjon i barnets første leveår.

Permisjonsproblemet

Dersom man i dag tar ut ulønnet permisjon, reduseres trygderettighetene allerede etter 14 dager. Skulle man bli syk i perioden etter dette, vil man ikke lenger bli kompensert. Det vil Almeland gjøre noe med

– I utgangspunktet ønsker vi at denne ordningen skal gjelde under barnets første leveår. Mange familier er i en utfordrende planlegginssituajson i disse årene, og dette vil gi dem større fleksibilitet, sier Almeland.

Les også: Å kjøpe fri far hører ikke hjemme i 2018

Han sier deres forslag vil kunne hindre problemet med utkjøp av kvote.

– At fedrene får mulighet til faktisk å ta ut sin kvote, er viktig for fars tilknytning til barnet, og ikke minst for å sørge for gode rollemodeller og likeverdige foreldreskap, sier han, og fortsetter:

– Gjør vi det enklere for familiene å få ordningene til å gå opp, unngår vi at familiene ser seg nødt til å la arbeidsplassen «kjøpe ut» far sin kvote.

Høyre usikre

Kristin Ørmen Johnsen sitter i familie- og kulturkomiteen for Høyre. Hun peker på andre sider ved familiepolitikken som viktigere enn å legge til rette for ulønnet permisjon.

– Et av Høyres hovedmål er blant annet at kvinner skal få barn tidligere. For å få til dette, må vi legge forholdene til rette særlig for studenter, sier hun

Hun vil heller ikke si noe om dette vil bli et tema over nyttår.

– Jeg vil ikke forskuttere forhandlingene. Men det er som alltid et spørsmål om økonomiske prioriteringer, sier hun.

Johnsen peker også på andre tiltak de har gjort på feltet som hun setter foran ulønnet permisjon.

– Jeg minner om at vi for eksempel har utvidet engangsstønaden kraftig de siste årene, sier hun.

Les også: KrF sier ja til å forhandle om å gå i regjering med Høyre, Frp og Venstre

Ikke beregnet kostnadene

– Tredelingen med økt fedrekvote, var et tiltak for å sikre at fedre også er hjemme med sine barn. Dette tiltaket vil være en måte og fortsatt sikre familienes fleksibilitet, kombinert med en økt fedrekvote, sier Almeland.

Han sier de foreløpig ikke har beregnet hvor mange dette vil få betydning for eller hvor mye det vil koste. Han vil be utredningsseksjonen på Stortinget se på saken.

– Det er en samlet stortingsgruppe som står bak forslaget, poengterer han.

Han sier dette er spilt inn til regjeringssonderingene, og håper dette blir et tema også i regjeringsforhandlingene som starter opp etter nyttår.