Innenriks

Vil ta makt fra LO

Venstre vil ha nasjonal minstelønn for å forhindre sosial dumping. – Kunnskapsløs politikk, svarer LO.

Bilde 1 av 2

– Det er klart at dette flytter makt fra fagorganisasjonene. Vi mener det er riktig, sier nestleder i Venstres programkomité, Guri Melby.

Torsdag la programkomiteen i Venstre fram sitt utkast til valgprogrammet for neste stortingsperiode. I programmet foreslår Venstre blant annet å innføre en nasjonal minstelønn i Norge.

– Det er en stor debatt om hvordan det vil slå inn i arbeidslivet. Det er klart at de fagorganiserte frykter at dette gjør at folk mister incentiver til å organisere seg. Samtidig som det sikrer en minstelønn for dem som er uorganisert, sier Melby.

Les også: Vil fjerne støtteordninger for barnefamilier

– Fagforeningsfiendtlig

Forslaget får LO, som organiserer over 900.000 arbeidstakere, til å se rødt.

– Venstre har i lang tid framstått som et av de mest fagforeningsfiendtlige partiene på Stortinget, og dette forslaget understreker det. Venstre viser her en fullstendig mangel på kunnskap om hvordan den norske modellen er satt sammen, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Hun viser til at i Norge er det partene i arbeidslivet som framforhandler lønnsnivået i Norge gjennom tarifforhandlinger.

I stedet for nasjonal minstelønn, etterlyser LO et verktøy som vil gjøre det enklere å innføre allmenngjorte tariffavtaler. Det kan gi lovfestet minstelønn i enkelte områder, men vil fortsatt være en del av den norske forhandlingsmodellen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sosial dumping

– Når det gjelder sosial dumping er det et verktøy vi har bedt om at skal bli forenklet lenge, nemlig allmenngjorte tariffavtaler. Det ville kunnet gi en lovfestet minstelønn innen enkelte områder, og det ville vært framforhandlet av partene. I dag er det veldig komplisert å få til, så vi har bedt om en forenkling, sier Tinnlund.

Vil også skrote tjenestemannsloven

Venstre vil droppe tjenestemannsloven for å hindre midlertidighet.

– Innen høyere utdanning og andre institusjoner som er omfattet av tjenestemannsloven har man et storforbruk av midlertidige ansettelser. Det ønsker vi en stopp på, sier Guri Melby i Venstre.

Norsk tjenestemannslag går kraftig imot å oppheve loven.

– Tiltak for å minske bruken av midlertidighet i norsk arbeidsliv er vi selvfølgelig for. Men dette er ikke et slikt tiltak, skriver  første nedtleder i NTL, Kjersti Barsok, i en e-post til Dagsavisen.

Hun viser til at loven inneholder mye mer.

– Lovens bestemmelser skal sikre uavhengigheten til de tilsatte i statsforvaltningen, hindre korrupsjon, kompistilsettinger og vilkårlige oppsigelser, skriver hun.