Innenriks

Full gass i norske utslipp

Veksten i norske utslipp skyldes olje- og gassutvinning. Da er det enda mer uforståelig at regjeringen vil lete etter mer olje i nord, sier Naturvernforbundet og SV.

Hvert år siden 2010 har norske utslipp gått nedover. Den trenden er nå slutt. Ifølge ferske tall fra SSB økte utslippene 1,5 prosent fra 2014 til 2015. Dette tilsvarer en økning med 0,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Klimaminister Vidar Helgesen er ikke overrasket. Han sier oppgangen er i tråd med fremskrivningene fra Miljødirektoratet.

– Det går i gal retning samlet sett, men det blir feil å si at tiltakene ikke virker. Om vi ikke hadde satt inn tiltak, ville utslippene ligget 17–20 millioner tonn over dagens tall, forklarer Helgesen.

Les også: – Det er ingen motsetning mellom klima og oljeutvinning

Olje er verstingen

Han peker på at veksten i utslipp fra olje- og gassutvinning skyldes økte utslipp fra felt som har blitt åpnet det siste tiåret.

– Fremskrivningen viser at utslippene fra olje- og gassektoren vil vokse fram mot 2020, så vil de gå ned, sier Helgesen.

I alt er norske utslipp 3,9 prosent høyere enn 1990-nivået. Det betyr at det er langt igjen om vi skal nå målet for 2020, som er at utslippene skal kuttes til 30 prosent under 1990-nivået.

Les også: Stor klimafrykt

Den aller største utslippsdriveren, er olje- og gassutvinning. Det står for 28 prosent av Norges totale utslipp. Ifølge SSB økte utslippene fra norsk olje- og gassutvinning med 2,3 prosent fra 2014 til i fjor. Disse utslippene er nå på sitt høyeste siden Norge ble med i EUs kvotesystem i 2008, rapporterer Miljødirektoratet.

I lys av dette synes Naturvernforbundets Lars Haltbrekken det er enda verre å tenke på at regjeringen denne uka åpnet for å lete etter olje i nord i 23. konsesjonsrunde.

– Mens regjeringen skåler i champagne for Parisavtalen, gjør de alt som står i deres makt for å øke utslippene i årene framover. Den massive utdelingen av nye tillatelser til oljeboring i Barentshavet gjør at norske utslipp vil fortsette å øke. Det er direkte uansvarlig og et svik mot framtidens generasjoner, sier Haltbrekken og legger til:

– Vi veit hva som skal til for å få ned utslippene. Ledende klimaforskere slår fast at svært mye av de allerede oppdagede olje-, kull- og gassressursene må bli liggende. Regjeringen går motsatt vei, og vil heller tyne de siste dråpene ut langs norskekysten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Betaler for kvoter

Helgesen er ikke så bekymret. Han peker på at norsk utslippsoppgang i oljesektoren svares med nedgang ellers i Europa:

– Norsk olje- og gassektor er en del av det europeiske kvotemarkedet. Når utslippene går opp i Norge, betaler sektoren for kvoter, som gjør at utslipp andre steder i Europa går ned, forklarer han.

– Kvotesystemet Helgesen peker på, fungerer ikke. Det er overskudd av kvoter. Alle bare fortsetter å forurense så mye de vil. Det hjelper ikke klimaet noe, og vi kommer i alle fall ikke til å nå Parisavtalen, svarer Haltbrekken.

Les også: Her er regjeringens klimaplan

Feil mann

Sånn snakker en feil mann på feil sted, sier SVs Heikki Holmås om Helgesen.

Han mener Helgesen forsøker å rømme fra at Norge også må kutte utslipp hjemme – ikke bare i Europa.

– Stortinget har slått fast at norske utslipp skal reduseres til mellom 45–47 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. Det er det som er marsjordren, sier Holmås.

Han kaller statsminister Erna Solberg og Vidar Helgesen for «klimaflopper».

– Regjeringen har ikke lagt fram ett forslag som vesentlig kutter norske utslipp fra den tiltrådte og til i dag. Alle klimavedtak de siste tre år er tvunget fram av opposisjonen, enten fra sentrumspartiene eller SV. Hele poenget med å ha en klimaminister, er at han skal komme med nye grep slik at vi faktisk reduserer utslipp. Det gjør altså ikke Helgesen, sier han.

Les også: Tror på god butikk i Barentshavet

Klimatrussel fra Venstre

Venstres partileder Trine Skei Grande mener utslippstallene viser at behovet for nye klimatiltak er større enn noen gang. Hun kommer med en utilslørt trussel før budsjettforhandlingene, skriver NTB.

– Statsbudsjettet for 2017, som regjeringen arbeider med nå, må bli tidenes miljø- og klimabudsjett. Hvis det ikke blir det, så har ikke denne regjeringen noen framtid, sier Grande.

Oljeboring nær iskanten er ikke svaret, advarer hun.

– Det må regjeringen ta inn over seg dersom den vil ha flertall for sitt statsbudsjett til høsten, sier Grande.

Med dette gjentar hun ultimatumet hun stilte fra talerstolen under Venstres landsmøte i april.

Mer fra Dagsavisen