Nyheter

Arbeids- og sosialkomiteen: Instruerer regjeringen om fortgang i erstatning til oljearbeidere

Torsdag leverte arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget sin innstilling i kompensasjonsordningen for oljearbeidere. Der instruerer de regjeringen om fortgang.

Torsdag avga arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget sin innstilling, og et bredt flertall i komiteen ber nå Stortinget instruere regjeringen om å komme opp med en snarlig løsning.

Saken skal opp i Stortinget 20. juni.

I begynnelsen av mai skrev Dagsavisen om 70 år gamle Hans Marwoll, som i mange år jobbet for Norges rikdom. Som følge av jobben i Nordsjøen, har han fått uhelbredelig beinmargskreft, og vet han kommer til å dø av kreften.

I desember 2022 bestemte en regjeringsoppnevnt kommisjon at oljearbeidere i pionertiden, som var blitt utsatt for kjemikalier, kunne får alvorlige og varige helseskader.

Ifølge rapporten lå det an til en kompensasjon for 400 oljearbeidere.

«Stortinget ber regjeringen, i lys av kunnskapen fra NOU 2022:19 Oljepionerene – en kompensasjonsordning, følge opp arbeidet med oljepionerene og komme raskt tilbake til Stortinget på egnet vis.», er budskapet til regjeringen fra Stortinget.«

– For det haster for mange av disse oljepionerene, sier leder i arbeids- og sosialkomiteen Freddy André Øvstegård (SV) til Dagsavisen.

Det er en skamplett på norsk arbeidslivspolitikk at oljepionerene ikke har fått erstatning.

—  Freddy André Øvstegård (SV)

– Det er en skamplett på norsk arbeidslivspolitikk at oljepionerene ikke har fått erstatning. De har satt helsa si på spill i jobben de har gjort. De har vært utsatt for kreftfremkallende kjemikalier over lange perioder, i den desidert mest lønnsomme næringa vi har i dette landet, sier SV-representanten, som tar det for gitt at forslaget vedtas av Stortinget, sier Øvstegård.

Freddy André Øvstegård (SV).

Kreftforeningen har jobbet tett med oljepionerene, siden alvorlige kreftdiagnoser er utbredt i denne gruppa. Kreftforeningen gikk i vår ut mot regjeringen for manglende handlekraft i saken.

– Vi har endelig fått regjeringa til å forplikte seg til å komme med en løsning for oljepionerene. Vi skulle gjerne sett at en god løsning var på plass allerede til høsten, fordi det haster å få ei løsning på plass. Det er det ikke flertall for i Stortinget i dag. Nå forventer vi ei raus ordning, for en gruppe mennesker som har fått helsa si ødelagt på jobb for staten Norge, sier Øvstegård.

Les også: Frp: Fremmer forslag for å få fortgang i erstatning til oljearbeidere

23 ordførere

Så sent som tirsdag sendte alle 23 ordførerne i Rogaland et brev til til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, hvor de ba om at Oljepionerkommisjonens anbefalinger følges opp.

Det står i skrivende stund bokført 17.600 milliarder kroner i oljefondet. Dette fondet er bygget på oljepionerenes innsats. En stor andel av dem har fått kreft (og andre alvorlige sykdommer) som følge av jobben de gjorde for å bygge denne rikdommen. Det har nå gått mer enn halvannet år siden Oljepionerkommisjonen anbefalte en kompensasjonsordning for oljepionerene. Men fortsatt står oljepionerene uten en rettferdig kompensasjon – det kan Stortinget gjøre noe med, skriver ordførerne i brevet som ble sendt tirsdag 11. juni.

«Disse ordførerne fra Rogaland ber Stortinget vedta en kompensasjonsordning til oljepionerene i tråd med Oljepionerkommisjonens anbefalinger innen sommeren 2024, og følger opp vedtaket i statsbudsjettet for 2025, med implementering av ordningen fra 01.01.2025.», avslutter de brevet med.

Les også: Mímir Kristjánsson: – Få ut finger’n før de dør

Skal dø av kreft

70 år gamle Hans Marwoll kjemper for erstatning, som staten har lovet, men ennå ikke bestemt når skal utbetales.

– Kreften går ikke an å kurere, så jeg skal dø av jobben jeg har gjort for oljeselskapene og staten. Det er prisen jeg betaler, sa han til Dagsavisen i mai.

I desember 2022 bestemte en regjeringsoppnevnt kommisjon at oljearbeidere i pionertiden, som var blitt utsatt for kjemikalier, kunne få alvorlige og varige helseskader.

Ifølge rapporten skulle altså rundt 400 oljearbeidere ha krav på kompensasjon.

Men ennå har de ikke fått en eneste krone i erstatning.

– Tallene er klare, ja alt er klart. Det er bare for Stortinget å si ja. Det eneste som gjenstår er at arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sier ja, slik at dette kommer opp i revidert budsjett. Men etter det jeg har skjønt, så har hun ikke engang lest igjennom rapporten, sa han.

– Det haster med å få dette på plass. Folk dør, og de dør fort, og de fleste er oljearbeider på min alder, sa Hans Marwoll.

Han er bitter og frustrert over at det skal være så vanskelig å få utbetalt erstatning.

Nå har han håp om at noe snart vil skje.

– Det er positivt at Rogalands ordførere går sammen om dette overfor Stortinget, og arbeids- og sosialkomiteen ber regjeringen om fortgang, at og at de ber om at anbefalingene fra rapporten følges opp, sier han når Dagsavisen snakker med ham torsdag.

Les også: Benzen: Kreftfremkallende i 100 år

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?


Mer fra Dagsavisen