Nyheter

Frp: Fremmer forslag for å få fortgang i erstatning til oljearbeidere

Flere Frp-representanter ber regjeringen få fortgang i erstatningsordningen for oljearbeidere som har blitt alvorlig syke av jobben.

Onsdag tok Gisle Meininger Saudland, på bakgrunn av Dagsavisens saker om kreftsyke Hans Marwoll, opp saken i Stortinghets spørretime.

«Den siste tiden har vi sett flere eksempler på folk som har blitt syke og rett og slett ødelagt av livsfarlig påvirkning av helseskadelige stoffer mens de jobbet på norsk sokkel i tidlig norsk oljealder. Det er tøffe historier om voksne menn som er radmagre, kreftsyke og kjemikalieskadde. Jeg har selv møtt flere av de skadde og deres familier som fikk lov til å fortelle en stortingsrepresentant hvordan de har blitt syke, og hvordan de har blitt behandlet og kampen de har stått imot systemet etter å ha blitt syke, sa han fra Stortingets talerstol, og stilte dette spørsmålet til statsråd Tonje Brenna (Ap).

«Er statsråden enig i at de skadde oljearbeiderne ikke har fått en verdig behandling og hvorfor i all verden gjør ikke regjeringen noe med dette?»

Ny lov

Men han ble ikke beroliget av svaret han fikk av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Vi er enige i at det særlige utfordringer for de som jobbet i oljen i pionertiden. Men vi er opptatt av å få et system og en ordning som gir trygghet, og som gjelder alle arbeidere, og som rammer inn dette på en god måte.

—  Statsråd Tonje Brenna (Ap) i Stortingets spørretime

– Hun sa i hovedsak at de jobber med et nytt yrkesskadesystem, sier Gisle Meininger Saudland.

I spørretimen svarte Brenna på Gisle Meininger Saudlands spørsmål at de ordningene som er i dag for yrkesskader ikke er gode nok, og at lista over yrkessykdommer ikke er oppdatert på lang tid, og ikke står i stil med det befolkningen opplever, og med de yrkesskadene vi har i dag.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

– Vi er enige i at det er særlige utfordringer for de som jobbet i oljen i pionertiden. Men vi er opptatt av å få et system og en ordning som gir trygghet, og som gjelder alle arbeidere, og som rammer inn dette på en god måte, sa Brenna og la til:

– Dere må være forsiktige med å si at det haster etter halvannet eller to år siden NOU-rapporten kom. Dere var selv deltakere i en i en regjering og et stortingsflertall som ikke gjorde noe på åtte år. Men det viktige nå er er at vi får en god ordning for yrkesskadde og yrkessykdom. Og det skal denne regjeringen bidra til at vi får, sa Brenna.

De argumentene har Frp-politikeren lite til over for.

– Å bruke argumentet om at Frp ikke gjorde noe på åtte år faller på sin egen urimelighet. Vi gjorde jo det motsatte. I denne saken så gikk jo Frp og Ap,Sp og SV sammen om å lage en kompensasjonsordning til de skadde oljearbeiderne, og det å gjennomgå og oppdatere yrkessykdomslisten ble enstemmig vedtatt i stortinget i forrige periode så proppen i systemet nå er utelukkende dagens regjering, mener Gisle Meininger Saudland.


Her handler det om voksne menn, som er blitt alvorlig syke etter å ha jobbet for Norges velferd i Nordsjøen. De har ikke tid til å vente.

—  Gisle Meininger Saudland (Frp), stortingsrepresentant

– Det er ikke bra nok. For snart halvannet år siden kom NOU-rapporten som anbefaler en erstatningsordning for oljepionerene, lik det Nordsjøldykkerne fikk i 2014. Ennå har det ikke skjedd noe. Her handler det om voksne menn, som er blitt alvorlig syke etter å ha jobbet for Norges velferd i Nordsjøen. De har ikke tid til å vente, sier Meininger Saudland (Frp).

Torsdag fremmes et dokument 8-forslag for Stortinget, hvor de ber regjeringen få fortgang i erstatningsordningen for oljearbeidere som har blitt alvorlig syke av oljejobben. Dokument 8-forslag er forslag stortingsrepresentantene selv kan fremme for Stortinget.

– Vi ville høre hva Brenna svarte oss i spørretimen, før vi kommer med dokument 8-forslaget, sier han.

Forslaget er fra Frp-representantene Sylvi Listhaug, Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland, Frank Sve og Silje Hjemdal om de ber om rask etablering av kompensasjonsordning for oljearbeidere fra pionertiden.

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

Forslag

«Stortinget ber Regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2025, følge opp konklusjonene fra Utvalget om oljepionerene slik at den anbefalte kompensasjonsordningen for dem som ble utsatt for kjemikalier i oljeindustrienes tidlige periode kan etableres», skriver de i forslaget.

«Folk som arbeidet i oljeindustrien fra staten på 70 tallet og årene fremover har bidratt sterk til utviklingen av Norges viktigste industri og gjennom dette til utbyggingen av velferdsstaten. Oljearbeiderne i pionertiden ble utsatt for stor risiko både sikkerhetsmessig og helsemessig», skiver de i forslaget.

– Dette var en sektor i rask teknisk utvikling og der mange faremomenter i sin tid var ukjente. Statens behandling av oljepionerene der mange har fått helseutfordringer har vært forstemmende. Kompensasjonsordningen for Nordsjødykkerne var en sak som var uavklart i flere år før Stortinget til slutt gjennom et bredt forlik bestemte at det skulle utbetales en kompensasjon til nordsjødykkerne eller deres etterlatte, sier Gisle Meininger Saudland.

– Hadde vi fått et annet svar av Brenna i spørretimen. Et svar som fortalte at en ordning var rett rundt hjørnet, så ville vi ikke stilt forslaget torsdag, sier han.

Han håper at dette behandles før sommeren og at regjeringen tar dette med på neste års statsbudsjett.

Også SV-representant Freddy André Øvstegård er opprørt over sendrektigheten i denne saken, og sa til Dagsavisen tirsdag at han var opprørt og forbannet over at det tar så langt tid å komme opp med en erstatningsordning.

Han sier at om ikke regjeringen snart kommer opp med en løsning, vil han fremme forslag for Stortinget, hvor han vil be Stortinget instruere regjeringen om å bestemme seg.

– Vi signaliserer et tydelig budskap overfor regjeringen om fortgang. Og gjør de ikke det, så tror jeg at jeg har Stortinget bak meg i dette, sa han til Dagsavisen.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen