Nyheter

Kreftforeningen: Skuffet over regjeringen

Kreftforeningen er skuffet over at det ikke var satt av midler til erstatning til oljepionerene i tirsdagens reviderte nasjonalbudsjett.

– Vi er fortvilet over at regjeringen ikke prioriterer å gi oljepionerene den erstatningen de fortjener. Dette er en yrkesgruppe som har gjort en svært viktig innsats for landet og som skal ha deler av æren for den velstanden vi har i Norge i dag, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross til Dagsavisen.

Venter

I Dagsavisen fortalte Hans Marwoll sin sterke historie. Etter mange år som mekaniker på plattform, har han gjennom blitt eksponert for farlige, kjemiske stoffer. Resultatet har blitt uhelbredelig beinmargskreft.

Nå går han, og flere hundre andre og venter på erstatning, slik nordsjødykkerne fikk i 2014. Da ble de erkjent en erstatning på opp til 65G, som i dag er nesten åtte millioner kroner.

---

Fakta om yrkesrelatert kreft

 • Kreftsykdommer er den viktigste årsaken til yrkesrelatert død i vestlige land.
 • Nesten 1.100 personer i Norge får kreft hvert år som følge av jobben.
 • Olje-/offshorearbeiderne er særlig utsatt, sammen med blant andre brannfolk, feiere og ansatte i bygg- og anlegg.
 • Yrkesrelatert kreft tar lang tid fra eksponering til sykdomsdebut, men ved ekstremdoser kan man få en raskere sykdomsutvikling, eks. ved utblåsninger og ulykker.
 • Nesten all yrkesrelatert kreft kunne vært unngått med gode rutiner for opplæring, kartlegging av risiko og riktig bruk av verneutstyr.
 • Arbeidsgivere, arbeidstakere og fagmiljøet må jobbe sammen for å øke kunnskapen om kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen og hvordan man kan beskytte seg.

Kilde: Kreftforeningen

---

– Det er halvannet år siden det ble anbefalt å gi dem kompensasjon for ødelagt helse. Fortsatt har ikke Stortinget satt av penger til det. Vi frykter at oljepionerene dør eller blir for syke før de får glede av erstatningen. Disse menneskene bruker sin siste levetid på å kjempe i systemet. Dette må staten ordne opp i nå, sier Ingrid Stenstadvold Ross.

Disse menneskene bruker sin siste levetid på å kjempe i systemet. Dette må staten ordne opp i nå.

—   Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

I NOU rapporten fra 2022 ble det anbefalt å gi rundt 400 oljepionerer, en kompensasjonsordning, lik de nordsjødykkerne fikk. De har skissert flere modeller, som regjeringen skal ta stilling til.

Nå håper Kreftforeningen at det snart kommer en avklaring.

– Selv om regjeringen ikke tar opp oljepionerene i revidert nasjonalbudsjett, forventer vi at de kommer med en avklaring før sommeren. Nå håper vi at Stortinget, og spesielt SV som regjeringens budsjettpartner, stiller opp for oljepionerene, sier Stenstadvold Ross.

– Selv om oljepionerenes sak er unik, viser dette mangler ved den eksisterende yrkesskadelovgivningen. Regjeringen har i Hurdalsplattformen sagt de vil forbedre reglene om yrkesskade og yrkesskadeforsikring. Det forventer vi at regjeringen følger opp, sier hun.

Les også: Venter du på feriepengene? Her er fellene du må unngå

Gjorde inntrykk

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) har møtt Hans Marwoll, og sier det gjorde inntrykk å høre hans sterke historie.

– Jeg blir forbannet og provosert, at de som har gjort en så viktig jobb på vegne av landet, og blir uhelbredelig syk, ikke får en kompensasjon, sier han til Dagsavisen.

– Nå må regjeringen levere, og de må gjøre det så fort som mulig. Her har de risikert liv og helse får vår velstand. Da er det uverdig at de skal gå og vente på å få erstatning, sier SV-politikeren.

Her har de risikert liv og helse får vår velstand. Da er det uverdig at de skal gå og vente på å få erstatning,

—  Freddy Andre Øvstegård (SV)

Hvor mye dette vil koste staten er uvisst, ut ifra hvilken modell man til slutt velger.

– Men det er snakk om milliardbeløp, sier Øvstegård.

Han sier at om ikke regjeringen snart kommer opp med en løsning, vil han fremme forslag for Stortinget, hvor han vil be Stortinget instruere regjeringen om å bestemme seg.

Freddy André Øvstegård (SV) er skuffet over Brenna.

– Vi signaliserer et tydelig budskap overfor regjeringen om fortgang. Og gjør de ikke det, så tror jeg at jeg har Stortinget bak meg i dette.

– Alle er enige om at de skal ha en kompensasjon. Dette handler bare om å velge en modell. Det valget bør skje snarest, sier Øvstegård.

---

Fakta om oljepionerene og kreft

 • I desember 2022 kom rapporten med anbefaling om en kompensasjonsordning for oljepionerene.
 • I 2014 fikk nordsjødykkerne, etter mange års kamp, erstatning for skadene de ble påført i oljeeventyrets spede begynnelse. Siden har Forsvarets veteraner fra utenlandsoppdrag fått en tilsvarende ordning. Nå er det plattformarbeidernes tur.
 • I 2007 spurte Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF) om helsetilstanden til 700 medlemmer som jobbet for Philips Petroleum i pionertiden i Nordsjøen. Over halvparten var uføretrygdet. 126 hadde fått kreft, og 136 var døde.
 • En spørreundersøkelse gjort av Kreftregisteret blant personer som jobbet offshore mellom 1967 og 1998 viste at offshorearbeidere rammes oftere av kreft enn andre. Overhyppigheten for alle kreftformer er på 7 prosent blant menn og 13 prosent blant kvinner.
 • Med støtte fra blant andre Kreftforeningen er Kreftregisteret nå i gang med et nytt stort forskningsprosjekt for å undersøke sammenhengen mellom jobben i Nordsjøen og kreft. 70.000 offshorearbeidere som har vært på norske oljeplattformer mellom 1967 og 2021, er invitert til å svare.

Kilde: Kreftforeningen

---

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen