Nyheter

Samferdselsministeren: – Blir nødt til å dreie innsatsen

– Vi må skru opp tempoet for å nå våre klimaforpliktelser, og her må også transportsektoren bidra, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Nygård sier dette etter å ha mottatt et opprop fra 16 organisasjoner som krever at «gange, sykkel, kollektivtrafikk, jernbane og sømløs, delt mobilitet må bli langt mer attraktivt i konkurranse med privatbil og fly» i ny Nasjonal transportplan (NTP).

Stemmene til 485.000

Blant disse 16 organisasjonene er Fagforbundet og andre fagorganisasjoner med til sammen om lag 485.000 medlemmer.

– En satsing på kollektivtransport, mer miljøvennlige og billige reisemåter til og fra jobb, er god politikk for arbeidsfolk, uttalte Helene Skeibrok, nestleder i Fagforbundet, i en sak i Dagsavisen om det nevnte oppropet nylig.

De 16 organisasjonene krever minst 10 milliarder kroner ekstra til et nasjonalt løft for gange, sykkel, kollektivtrafikk, jernbane og løsninger som tilsier at flere ulike transportmidler kan brukes enkelt og greit på én og samme reise.

Organisasjonene er også opptatt av at kommende NTP må gjenspeile Norges klima- og naturforpliktelser, samt legge til for flere miljøvennlige mobilitetstjenester og dermed også arbeidsplasser.

– Kravene som organisasjonene stiller er godt kjent for oss, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Les også: – Jeg har vært mye redd på jobb

­Varsler nye takter

– I arbeidet med transportplanen har det vært et viktig prinsipp at vi framover blir nødt til å dreie innsatsen mot å ta bedre vare på det vi har, bygge nytt der vi må, og utnytte eksisterende infrastruktur bedre i møte med utfordringene vi står ovenfor, fortsetter Nygård.

Dette er langt på vei i tråd med hva Kjersti Barsok, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL), uttalte i den nevnte saken i Dagsavisen om oppropet fra de 16 organisasjonene.

– Jeg vil understreke viktigheten av at vi vedlikeholder, klimatilpasser og sikrer veinettet vårt, slik at det blir trygt å bo i hele landet. Vi er skeptiske til store, nye motorveiprosjekter som går på bekostning av klima og natur, men også på bekostning av infrastrukturen – det veinettet vi allerede har bygget, sa Barsok.

Jane B. Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund, vil for all del at unngå at kommende NTP blir en «blåkopi» av tidligere NTP-er.

– Dersom vi gjør mer av det samme, vil det ikke føre til endring. Bane må prioriteres foran vei der hvor bane har sitt fortrinn og er etterspurt. Mer godstransport på jernbane er miljøvennlig, færre trailere hindrer trafikkulykker, reduserer svevestøv, støy og forurensning.

Det uttalte Sæthre til Dagsavisen om hva Norsk Jernbaneforbund håper det omfattende oppropet skal kunne bidra til.

Les også: Mobbing ødela livet til Kathrine: – Hvorfor meg?

– Vi har lyttet

– I arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP), som etter planen skal legges fram til våren, har regjeringen og jeg vært opptatt av å legge opp til en bred ekstern forankring gjennom hele prosessen, sier Nygård.

– Transportvirksomhetene har levert et solid faglig grunnlag og forslag til prioriteringer, som har vært et utgangspunkt for arbeidet, fortsetter han.

– Vi har lyttet og møtt mange interessenter og lokalpolitikere direkte. Både gjennom en høring av transportvirksomhetenes underlag og innspillsmøter med fylkeskommunene, de store byene, Sametinget, næringsliv, fagbevegelse og interesseorganisasjoner – herunder flere av organisasjonene bak oppropet.

– I sum mener jeg vi har fått et svært godt grunnlag til å lage en transportplan som skal ivareta helheten.

Dagsavisen har stilt Nygård flere spørsmål om oppropet fra de 16 organisasjonene, også hvordan han stiller seg til kravene de kommer med.

Nygård responderer med at «vi kommer tilbake til konkrete tiltak når NTP legges fram».

Les også: Marianne går ikke på ski – føler seg utestengt fra Marka

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen