Nyheter

Nye lynladere i Oslo

I løpet av første halvår vil det komme 119 nye ladestasjoner for elbiler i Oslo. Noe som vil bedre lademulighetene for taxinæringen i Oslo, som skal være helelektrisk innen 1. november.

Alle Oslos drosjer skal snart være utslippsfrie. Med nullutslipp menes at drosjekjøring ikke har utslipp knyttet til en forbrenningsprosess i motoren. Det betyr mange elbilladere. De er enda ikke på plass.

Ladeoperatøren Recharge er den største operatøren av raske ladestasjoner i hovedstaden. Flere av ladestasjonene er i samarbeid med Oslo kommune, hvor Recharge drifter ladestasjoner på kommunens grunn. Andre er i samarbeid med private aktører. Selskapet har i dag hurtig- og lynlading på 31 plasser rundt omkring i Oslo, med til sammen 171 ladepunkter.

Utslippsfrie

I september 2020 vedtok byrådet i Oslo at drosjenæringen skal være utslippsfri.

Kravet er at innen 1. november skal alle drosjene som har løyve i Oslo være nullutslippsbiler. Ifølge krav fra Oslo kommune, kan ikke drosjer som kjører i Oslo ha utslipp fra forbrenningsmotor etter 1. november 2024. Det betyr i praksis elbil. Men lade-infrastrukturen er altså fortsatt ikke på plass.

Det bekymrer Norges Taxiforbund.

– Vi trenger lynladere og ikke kommunens egne ladeplasser som tar altfor lang tid når vi er på jobb. Det jobbes med å sette opp noen flere punkter, men langt ifra nok til å dekke den etterspørselen som vil være etter 1. november, sa nestleder i Norges Taxiforbund, Anne Karlsen Hove til Dagsavisen i forrige uke.

Nå er hun glad for at Recharge setter opp 119 nye lynladestasjoner rundt om i Oslo.

– Det betyr mye at det kommer flere, og de kommersielle aktørene er flinke til å bygge ut, sier Anne Karlsen Hove til Dagsavisen.

Håpet er egne ladeplasser for drosjer, slik at de slipper å stå i kø med andre elbiler.

– Drosjene kjører overalt, og vi kunne tenkt oss dedikerte ladesteder flere steder i byen, sier hun.

Lynladepunkter

Nå er det lyspunkter, både for drosjenæringen og privatbilister.

– Vi jobber nå med den største oppgraderingsjobben vi noensinne har gjort. Totalt kommer det 119 nye lynladepunkter på 150 kilowatt eller mer fra Recharge i Oslo innen sommeren 2024, både der vi drifter med kommunen og på andre stasjoner. I tillegg bygger vi også i kommunene rundt Oslo. Vi håper og tror at dette vil gjøre hverdagen enklere for elbilister og taxisjåfører som kjører elektrisk, sier Stian Mathisen i Recharge i en pressemelding.

Elektrifiseringen av Oslos taxier er viktig både for det lokale miljøet i byen og for klimaet.

—  Stian Mathisen, Recharge

– Elektrifiseringen av Oslos taxier er viktig både for det lokale miljøet i byen og for klimaet. Det har også en sterk symbolsk verdi å vise andre storbyer at det er mulig å omstille hele taxinæringen til utslippsfri transport. Vi håper derfor at Recharge med dette kan bidra til å gjøre det enklere for taxisjåførene som allerede kjører elektrisk, og de som skal over til elbil i løpet av året, sier Mathisen.

Dialog

Mathisen sier til Dagsavisen at de i flere år har hatt dialog med taxinæringen når det gjelder ladestasjoner for drosjer. Men han kan i denne omgang ikke love dedikerte ladestasjoner for drosjer.

– Vi har i dag to lynladere som er reservert til taxier på Stovner Senter. Det pågår også en anbudsprosess blant ladeoperatører hos Oslo kommune for en plass på Skøyen der det skal settes opp lading kun for taxier, sier han.

En lader i øst og en lader i vest, altså.

De 119 nye ladepunktene vil i all hovedsak bli satt opp ved allerede etablere servicepunkter.

Stian

– Vi har avtale med Certas Energy Norway, som drifter Esso-stasjonene i Norge og McDonald’s, så de fleste nye ladepunktene kommer ved disse stedene. Mange synes det er greit å ta en kopp kaffe eller ta en tur på do mens de lader, så da er det greit at det er servicetilbud der de lader, sier Mathisen.

– Vi har også avtale med Oslo kommune hvor vi setter opp ladepunkter på deres grunn. Her vil vi bytte ut gamle, trege ladere, både på kommunal grunn, Esso og McDonald’s med nye ladere som lader med minst 150 kilowatt, og opp til 400 kilowatt. Der vi bytter ut, vil det også komme opp flere nye ladere, sier Mathisen.

Betalingsløsninger for å lade har lenge vært et debattert tema blant elbileiere. I dag er man nødt til å ha en lade-brikke eller app på telefonen for å få koblet seg til.

– På alle de nye ladepunktene vil det bli betalingsløsninger for kort, slik mange har etterspurt. Nå blir dette standard, sier han.

Trådløs lading

Etter frislippet i 2020, ble det raskt en fordobling av drosjeløyver i Oslo. Noe som betød mer kamp om kundene. Og mye venting før sjåførene fikk en tur, som kanskje var kort og lite lønnsom, før det var tilbake bakerst i køen (selv om kundene kan velge fritt).

– Sånn er det med lading også. Den tiden de står til lading er penger tapt, sier Mathisen.

For noen år siden ble det gjort forsøk med trådløs lading. En løsning Mathisen ser for seg kan være en løsning på sikt.

De elektriske taxiene var utstyrt med en trådløs lademottaker på undersiden av bilen, og når de plasserte seg over en ladeplate på bakken, hurtigladet bilen automatisk med inntil 75 kilowatt effekt. Alt skjedde automatisk, og sjåføren trengte ikke for å gå ut av bilen for å lade.

– Det ble med forsøket på holdeplassen i Vika. Grunnen til at det ikke ble noe mer ut av det, var at det var vanskelig å finne elbiler til dette formålet, og det var kronglete å få det nødvendige utstyret ettermontert. Men i fremtiden kan dette være en løsning. Volvo skal produsere testbiler for dette, og vil prøve ut dette i Göteborg, sier Mathisen.

---

Her kommer det nye lynladere

 • De 119 nye lynladerne som bygges i Oslo fordeles på 13 steder rundt om i kommunen. I listen nedenfor vises antall lynladepunkter på hvert sted i parentes.
 • Bryn Senter (4).
 • Esso Grefsen (6).
 • Esso Grorud (6).
 • Esso Haugenstua (8).
 • Esso Kalbakken (6).
 • Esso Ryen (14).
 • Esso Sogn (6).
 • Esso Tveita (6).
 • Bjølsen – med Oslo kommune (17).
 • Frogner – med Oslo kommune (10).
 • Skøyen – med Oslo kommune (18).
 • Tøyen – med Oslo kommune (10).
 • Vulkan (8).
 • Totalt: 119 nye lynladepunkter i Oslo

I kommunene rundt Oslo vil det blant annet komme nye lynladere på Esso Skårer, Esso Haslum, Esso Rælingen, McDonald’s Berger og McDonald’s Skårer.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen