Nyheter

Disse politikerne tjener hundretusener på toppen av millionlønninger

Politikere som kombinerer toppverv i interesseorganisasjonen KS med lukrative verv i fylkespolitikken og lokalpolitikken tjener mer enn statsrådene. Styreleder Gunn Marit Helgesen tjener mer enn statsministeren.

Ofte handler debatten om politikerlønninger om lønna til stortingsrepresentanter og statsråder, altså de mest synlige og offentlige politikerne vi har. Men som Dagsavisen viser i denne artikkelen, mange av de som tjener best i politikken i Norge er ikke de samme som du leser om i de store avisene eller ser på Dagsnytt 18 eller Debatten på NRK.

Mange av Norges best betalte politikere er nemlig fylkespolitikere. Og ofte de som kombinerer fylkespolitikken med andre politiske jobber og verv. La oss ta en kikk på de tre som leder KS’ hovedstyre, altså de som leder den politiske delen av det som tidligere het Kommunenes sentralforbund.

Tjener mer enn Støre

Gunn Marit Helgesen er leder av KS’ hovedstyre. For den jobben mottar hun hvert år 1.511.900 kroner. I KS’ regelverk for godtgjøring står det at leder av KS’ hovedstyre er et heltidsverv.

Samtidig er hun fylkespolitiker og opposisjonsleder i Telemark fylkeskommune, som gjenoppstår som eget fylke fra 1. januar neste år.

Som medlem av fylkesutvalget der får hun 221.438 i året. I tillegg er hun Høyres gruppeleder i fylkestinget, som gir henne 110.719 kroner. Det samme beløpet får hun for å være medlem av hovedutvalget for kultur, reiseliv og frivillighet i fylkeskommunen.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, mener regjeringens nye tiltak rundt karantene for nærkontakter vil øke presset på kommunalt ansatte.
Foto: Vidar Ruud / NTB

Til sammen utgjør det minst 1.954.787 kroner i året. Det er mer enn statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresident Masud Gharankani, som tjener 1.945.077 i året.

Helgesen forklarer til Dagsavisen at arbeidet som politiker gjør hun på fritida.

– De fleste som har et politisk verv har en jobb ved siden av. Jeg er KS-leder, og jeg sitter i fylkestinget ved siden av. Det blir det samme som om en lærer eller advokat har et verv ved siden av jobben, og som godtgjøres. Når det lar seg kombinere for min del er det fordi jeg nærmest bruker hver eneste kveld og helg på politikken. Å ha et folkevalgt verv krever en stor ekstra innsats, sier Helgesen.

– Hva tenker du om at du tjener mer enn statsministeren?

– De fleste samfunnstoppene i samme situasjon som meg tjener egentlig bedre enn statsministeren. Godtgjøringen i KS har stått stille og ikke blitt prisregulert siden 2019. At man får en ekstra kompensasjon for å gjøre en ekstra innsats for samfunnet gjelder jo alle. Jeg hadde jo fått det samme om jeg jobbet som advokat, sier Helgesen, og legger til:

– Det er ikke jeg som fastsetter godtgjøringen. Er det slik at fordi jeg har en jobb i KS med god godtgjøring og som jobber masse ekstra burde blitt null godtgjort for det? Det er jo det som er motspørsmålet. Jeg tar ikke stilling til om det er fair. Jeg erkjenner at mange syntes dette er høyt, men godtgjøringen følger jo en innsats.

Styreverv og internasjonale verv

På toppen av vervene i KS og politikken er Helgesen styreleder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og i Vegfinans AS. I 2022 mottok hun 181.795 for vervet i Sparebanken Sør og som styreleder i Vegfinans tjente hun 110.400 i fjor.

– Mine styreverv har ingenting med KS eller fylkespolitikken å gjøre. Det er lov å jobbe i dette landet. Jeg ble spurt om å sitte i disse styrene da jeg ikke var KS-leder, og svarte ja. De selskapene betaler for ansvar og kompetanse, sier Helgesen.

Helgesen har også en lang rekke internasjonale verv. Hun er president i den Europeiske paraplyorganisasjonen for fylker og kommuner CEMR. Videre er hun medlem av Executive Bureau og World Council i den verdensomspennende kommuneorganisasjonen United Cities and Local Governments (UCLG). Hun er også leder av Norges delegasjon til Europarådets Kommunalkongress.

Alle disse vervene er ubetalte, ifølge Helgesen.

– Du har en fulltidsstilling i KS, nesten en halv stilling i politikken, og flere styreverv og internasjonale verv på toppen av det. Hvordan får du tid til alt dette?

– For meg er det en livsstil. Jeg er i en livssituasjon der jeg kan jobbe mye. Jeg bor aleine. Det er alltid litt farlig, man kan fort ende opp med å jobbe for mye. Men jeg opplever det som meningsfullt. Som for eksempel vervet i Europarådet. Vi var nylig i Moldova og overvåket valget der. Da våker vi over demokratiet og rettsstaten sammen med resten av Europa. Det er nettopp fordi det er så meningsfullt at jeg orker å holde på, sier Helgesen.

Ifølge skattelistene hadde Helgesen i fjor en skattbar inntekt på 1.820.935, formue på 5.149.352 og beregnet skatt på 816.227.

Ordfører og nestleder

Jenny Følling er ordfører i Sunnfjord kommune. For den rollen mottar hun 105 prosent av lønna til stortingsrepresentantene, det vil si 1.162.550 i året. Hun er også nestleder i KS’ hovedstyre der hun også mottar 453.000 i året. Til sammen blir det 1.615.550 i året.

Følling tjener med det mer enn en statsråd. Statsrådene tjener 1.580.186 kroner i året.

– Godtgjøring følger av de funksjoner man er valgt til. I forbindelse med at Gram ble utpekt til statsråd rykket jeg opp til nestleder midt i valgperioden. Jeg tar oppgaven som nestleder på høyeste alvor, og vil gjøre en god jobb for fellesskapet og Kommune-Norge, skriver Følling i en e-post til Dagsavisen.

Hun skriver at det følger veldig mye arbeid med å kombinere vervene som ordfører og nestleder i KS, både på kvelder og i helger. Hun skriver at hun ikke tar stilling til om hun ønsker gjenvalg som nestleder i KS i februar før hun får spørsmål om det.

I skattelistene for 2021 står Følling oppført med en inntekt på 1.521.793, formue på 2.130.958 og beregnet skatt på 630.438.

Jenny Følling (Sp).

Avkorter lønna

For Sven Tore Løkslid fra Arbeiderpartiet gjelder de samme reglene. Han er fylkesordfører i Telemark kommune, som fra og med 1.1. neste år gjenoppstår som fylkeskommune. I den rollen tjener han 110 prosent av lønna til en stortingsrepresentant, altså 1.217.909 kroner.

Også han er nestleder i KS, og har med det rett til en årlig kompensasjon på 453.000. Det kunne blitt 1.670.909 til sammen, men han avkorter lønna si fra fylkeskommunen når han møter i KS, forteller han til Dagsavisen.

Dessuten sier Løkslid at han neppe kommer til å fortsette som nestleder i KS etter at deres landsstyre samles i februar. Det er altså kun snakk om et par måneder med dobbel lønn.

– Det handler om min tid og kapasitet med den rollen jeg har i dag. Jeg vil ikke forskuttere partiets prosess med kandidater til KS’ ledelse, men jeg tror ikke jeg vil fortsette i KS’ ledelse, sier han.

Sven Tore Løkslid

Løkslid sier han ikke mener det er forenelig å være fylkesordfører og samtidig sitte i KS’ ledelse, rett og slett på grunn av manglende tid og kapasitet.

– Er det forenelig å være leder av KS og samtidig være gruppeleder for Høyre, fylkesutvalgsmedlem og hovedutvalgsmedlem i fylkestinget?

– I Telemark har vi ikke definert opposisjonslederrollen som en heltidsstilling. I godtgjøringsreglementet har vi en partipost, hvor 75 prosent går til opposisjonspartiene. Tanken er at det skal være rom også for dem å være med på møter, arrangementer og tilstelninger. Det skal være rom for å være en aktiv opposisjonspolitiker i Telemark. Men vi har ikke definert det som at du har oppmøtested på fylkeshuset og en 100 prosents stilling. Den må i så fall opposisjonen lage selv, sier Løkslid.

For inntektsåret 2021 står Løkslid oppført med inntekt på 1.055.969, beregnet skatt på 492.427 og null i formue.

KS sitt landsting samles i februar og skal da velge ny ledelse for de neste fire årene.

---

Så mye tjener politikerne

  • Fra 1. mai 2023 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 1.107.190 per år.
  • Stortingspresidenten tjener det samme som statsministeren: kr 1.945.077 per år.
  • Regjeringsmedlemmenes godtgjørelse er kr 1.580.186.
  • Statssekretærene i regjeringen mottar 1.114.109 i året. De politiske rådgiverne mottar 838.046 i året.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen