Nyheter

WWF-rapport: Plastforsøpling koster fattige land mest

Kostnadene som følge av plastforurensning er mer enn ti ganger høyere for lavinntektsland enn høyinntektsland, ifølge ny rapport fra WWF International.

Mer fra Dagsavisen