Nyheter

EU-rapport: Raskere med tog enn fly

Nå tar det kortere tid å reise med tog enn med fly mellom flere titalls byer i Europa, viser en ny rapport fra EU-kommisjonen.

På 68 av 297 strekninger hvor det både går tog og direktefly, går togreisen raskere enn flyreisen når tiden det tar å komme seg til og fra stasjonen eller flyplassen, og ventetiden der, inkluderes.

Dette gjelder blant annet for strekninger som Brussel-Paris og Roma-Napoli.

Samtidig synes det å være tilstrekkelig med tog som har en marsjfart på 175 kilometer i timen for å utkonkurrere fly på reiser inntil 500 kilometer, går det fram av rapporten fra EU-kommisjonen.

Her til lands fortsetter norske langdistansetog å tøffe fram i drøyt 70 kilometer i timen.

– Reisetiden har gått opp

– Norge er blant landene i Europa som har desidert lavest gjennomsnittsfart på langdistansetogene. Mellom Oslo og de større byene, har faktisk reisetiden med tog gått opp de siste 20 til 40 årene.

Det sier kommunikasjonssjef Thor Westergaard Bjørlo i Norsk Bane, som i en årrekke har utredet og prosjektert høyhastighetstog i Norge.

Da NRK for snart ti år siden – i 2014, undersøkte gjennomsnittshastigheten på 52 kortere og lengre norske togstrekninger, var konklusjonen at det var «riktigere å bruke ordet sneglefart enn lynfort».

Her er noen eksempler som gjelder lengre strekninger:

 • Mellom Oslo og Stavanger var gjennomsnittsfarten 74 kilometer i timen, ifølge NRK. Nå har raskeste avgang en snittfart på om lag 78 kilometer i timen, viser Dagsavisens oppdaterte sjekk.
 • Mellom Oslo og Bergen var snittfarten 71 kilometer i timen i 2014. Raskeste avgang har nå en snittfart på drøyt 73 kilometer i timen.
 • Også mellom Trondheim og Bodø var snittfarten 74 kilometer i timen for snart ti år siden, og den har ikke forandret seg.

239 kilometer i timen

I flere EU-land går det vesentlig fortere for seg. I rapporten fra EU-kommisjonen omtales over 40 strekninger hvor togene har en gjennomsnittsfart på over 150 kilometer i timen.

Utgangspunktet for rapporten er analyser av 1.356 togruter mellom store og mellomstore byer som ligger mindre enn 500 kilometer fra hverandre.

Fortest går det mellom de franske byene Paris og Bordeaux hvor togene i gjennomsnitt kjører i 239 kilometer i timen.

Mellom de italienske byene Milano og Bologna er snittfarten 226 kilometer i timen.

Mellom de spanske byene Madrid og Zaragosa suser landskapet forbi i 211 kilometer i timen.

Strekningene med tog i over 150 kilometer i timen, utgjør likevel bare 3 prosent av de 1.356 undersøkte strekningene. På 30 prosent av dem er gjennomsnittsfarten på togene under 60 kilometer i timen. Ikke minst i EUs medlemsland i Øst-Europa, går togene sakte, påpekes det i rapporten.

– Spania åpnet sin første høyhastighetsbane – Madrid-Sevilla, i 1992. Nå, vel 30 år seinere har de bygd ut nesten 400 mil med høyhastighetsbaner, forteller Bjørlo.

Byggingen av høyhastighetsbaner fortsetter for fullt, både i Europa og i store deler av resten av verden, som Dagsavisen nylig skrev. Men fortsatt er sentrale norske politikere skeptiske til høyhastighetsbaner her til lands.

Det vil være «fullstendig feilslått» å bygge høyhastighetsbaner for tog i Norge, uttalte Sigbjørn Gjelsvik (Sp), nybakt leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, til Dagsavisen nylig.

Skulle ha tatt toget i stedet? Ventetiden på europeiske flyplasser kan være så lang at det lønner seg å reise med tog i stedet, ifølge ny rapport. Bildet er tatt på Fiumicino lufthavn utenfor Roma.

Er vi for få?

Thor Westergaard Bjørlo i Norsk Bane mener derimot at forholdene i Norge «ligger spesielt godt til rette» for dobbeltsporete høyhastighetsbaner for langdistanse-, regional- og godstrafikk.

– Det vil knytte sammen by og land med svært raske reisetider og gi godstrafikk på bane ny kapasitet, regularitet og kvalitet, sier Bjørlo.

Men er det befolkningsgrunnlag for høyhastighetsbaner i Norge?

– Høyhastighetsbanene internasjonalt bygges oftest i områder med helt annen befolkningstetthet og geografi enn i Norge, konstaterte Sigbjørn Gjelsvik overfor Dagsavisen.

Med våre 5,5 millioner innbyggere havner vi langt nede på lista over de europeiske landene med flest innbyggere. Spania, for eksempel, har godt over 47 millioner innbyggere.

Det avskrekker ikke Bjørlo.

– Nordmenn reiser nesten 10 ganger mer med fly per innbygger enn gjennomsnittet i Europa. Mens det var 730.000 flyreisende på strekningen Madrid-Sevilla før de åpnet høyhastighetsbane der, var det i 2019 nesten 5 millioner flyreisende i området til en aktuell høyhastighetsbane Oslo-Bergen, Haugesund og Stavanger, påpeker han.

Derfor er tog raskest

Flere faktorer bidrar til at togreiser kan ta kortere tid enn flyreiser med passasjerfly som kan tilbakelegge 8-900 kilometer i timen. I rapporten fra EU-kommisjonen påpekes det at:

 • Jernbanestasjoner ligger i større grad nær sentrum av byene enn det flyplasser gjør. Folk som tar toget bruker derfor mindre tid på å komme seg til og fra stasjonen enn folk som flyr bruker på å komme seg til og fra flyplassen.
 • Folk som tar tog behøver ikke å vente så lenge på stasjonen som de som flyr må vente på flyplassen, og ombordstigningen tar også kortere tid.
 • Folk som tar tog bruker mer tid om bord i toget enn det de som flyr tilbringer om bord i flyet. Til gjengjeld er tiden det tar å komme seg om bord i flyet tilnærmet konstant, uavhengig av hvor kort eller lang flyreisen er. Dette gir toget et fortrinn på kortere reiser.

Et eksempel på det sistnevnte er togturen mellom Firenze og Roma – en strekning på om lag 230 kilometer i luftlinje, som tar kortere tid enn flyreisen, i hovedsak fordi de som reiser med fly bruker så lang tid før de kommer seg om bord i flyet.

– Flyr på korte distanser

– Mesteparten av flytrafikken i Norge er på korte distanser. Nye baner mellom Oslo og de største byene i Norge vil bli på bare 41 til 50 mil, påpeker Thor Westergaard Bjørlo i Norsk Bane.

– De korte distansene gjør det mulig med åtte-ti stopp underveis innenfor en reisetid på to og en halv time time for en høyhastighetsbane for 270 til 30 kilometer i timen.

I rapporten fra EU-kommisjonen framgår følgende om dette:

Fly har en tendens til å konkurrere ut jernbane på avstander over 300 kilometer. Det er imidlertid likevel mange ruter over 300 kilometer der det motsatte er tilfelle.

Dette indikerer at jernbane har et potensial til også å konkurrere med luftfart med suksess på relativt lange avstander, forutsatt at et tilstrekkelig hastighet på togene kan oppnås.

For rutene som er vurdert i den nye rapporten ser driftshastigheter på 175 kilometer i timen ut til å være tilstrekkelig til at toget kan utkonkurrere flyet.

---

Høyhastighetsbanene

 • Den internasjonale jernbaneunionen – UIC, definerer høyhastighetsbaner primært som strekninger hvor togene kjører i 250 kilometer i timen eller raskere når de har passasjerer ombord.
 • Norge har ingen baner i tråd med denne definisjonen.
 • Verden rundt finnes det ifølge UIC 59.498 kilometer med høyhastighetsbane som er tatt i bruk.
 • 19.927 kilometer er under bygging.
 • 16.850 kilometer er vedtatt bygd.
 • 33.575 kilometer er planlagt, men ennå ikke vedtatt bygd.
 • Kina har mest høyhastighetsbane per dags dato – 40.493 kilometer.
 • På de neste plassene følger Spania (3.917 km), Japan (3.146 km), Frankrike (2.735 km) og Tyskland (1.631 km).
 • Kina har også mest høyhastighetsbane under bygging – 13.063 kilometer.
 • På de neste plassene følger Tyrkia (1.483 km), Irak (1.200 km), Spania (772 km) og India (508 km).
 • Andre land hvor det bygges mye høyhastighetsbane nå er Thailand, Iran, Japan, Italia, Østerrike og USA, ifølge UIC.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: