Nyheter

Etterlyser nasjonalt jernbanenett: To av tre kommuner uten stasjoner

To av tre norske kommuner er det ikke mulig å ta toget til og fra. De mangler både stasjoner og holdeplasser.

Det går fram av en gjennomgang Dagsavisen har gjort av Bane Nors oversikt over de drøyt 330 togstasjonene i Norge.

Også noen av landets 20 største byer, både Ålesund, Haugesund og Tromsø – med til sammen over 140.000 innbyggere, er på lista over dem som mangler et jernbanetilbud.

– Flere kommuner og byer bør få jernbane, men planleggingen av et moderne, nasjonalt jernbanenett er fraværende, konstaterer Kjell Erik Onsrud, leder av organisasjonen For Jernbane.

Du kan heller ikke ta toget til blant annet Molde, Kristiansund, Grimstad, Drøbak, Florø, Namsos, Ørsta og Volda, nevner Onsrud.

Ber om mer jernbane

I et «åpent brev til politikere og opinion» tar nå For Jernbane og flere andre organisasjoner til orde for at jernbanen må bygges ut, og om «en nyorientering av samferdselspolitikken».

«Det betyr å starte planleggingen av høyhastighetsbaner (…) for både gods- og persontrafikk slik at vi får en signifikant overføring fra fly og bil til bane, lokal kollektivtrafikk, sykkel og gange», heter det i brevet.

Foruten For Jernbane er brevet undertegnet av Norsk Lokomotivmannsforbund, Norsk Jernbaneforbund, SJ Nord, jernbaneselskapet Onrail og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Litt er likevel allerede på trappene når det gjelder planlegging av ny jernbane.

Onsdag er samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i Narvik for å motta en utredning om transport i Nord-Norge fram til 2060. Den er utarbeidet i samarbeid av Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor.

Nygård mottar også en konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen, utarbeidet av Jernbanedirektoratet. Den beskriver løsninger for jernbane på strekningen mellom Fauske og Tromsø, med mulig sidelinje til Harstad, ifølge NTB.

«Det å flytte transport over på jernbane en del av det grønne skiftet og løsningen på energi- og klimakrisa», påpeker For Jernbane, Norsk Lokomotivmannsforbund, Norsk Jernbaneforbund, SJ Nord, Onrail og Besteforeldrenes klimaaksjon.

«Landets tyngst trafikkerte»

Narvik er i dag en av de få kommunene i nord som har et jernbanetilbud, i og med den 43 kilometer lange Ofotbanen fra Narvik havn til riksgrensen mot Sverige.

«Ofotbanen er landets tyngst trafikkerte bane der malmtogene fra gruvene ved Kiruna utgjør hoveddelen av trafikken. Banen er også viktig for varetransporten mellom Sør- og Nord-Norge», skriver Jernbanedirektoratet om disse 43 kilometerne.

Lenger sør i nord stanser Nordlandsbanen i Bodø, etter først å ha passert nevnte Fauske, som nå altså kan bli startpunktet for mer jernbane videre nordover.

Et forholdsvis lavt antall innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark har blitt brukt som et argument mot å bruke mange titall milliarder kroner på å bygge mer jernbane der. Andre har argumentert med at det vil være viktig for næringslivet i nord å få jernbane for å få fraktet gods raskere sørover, ikke minst fisk.

Kjell Erik Onsrud i For Jernbane, håper er at Nord-Norgebanen nå blir del av Nasjonal transportplan, og at det blir fattet vedtak om å påbegynne byggingen av i det minste én eller flere etapper av Nord-Norgebanen.

Hauketo er en av mange stasjoner og holdeplasser i Oslo, men i fleste andre kommuner finnes det ikke én eneste.

238 kommuner uten tilbud

Mens stasjoner og holdeplasser ikke er å finne i store deler av landet, er det andre kommuner som har mer enn nok av dette. Blant de 118 kommunene som står på Bane Nors togstasjonsliste, er Oslo på topp med 19 stasjoner og holdeplasser, viser Dagsavisens opptelling. Med tanke på at Oslo er landets suverent mest folkerike kommune, er kanskje ikke det så overraskende.

Men allerede på plassen bak Oslo finner vi Voss. Der er det hele 15 stasjoner og holdeplasser, selv om innbyggertallet bare er så vidt over 16.000.

Andre kommuner med mange stasjoner og holdeplasser er Lillestrøm (12), Trondheim (11), Aurland (11) og Asker (11).

Samtidig er det altså så mange som 238 av landets 356 kommuner som ikke har én eneste stasjon eller holdeplass, og som det dermed ikke er mulig å reise med tog til og fra.

– Hvordan bør jernbanenettet først og fremst utvides?

– Vi burde for lengst ha kommet i gang med Haukelinettet, som er en genistrek. Det vil knytte sammen Vestlandet og Østlandet, og sørge for et jernbanetilbud blant annet til Haugesund, svarer Onsrud.

«Lavthengende frukt»

I det åpne brevet fra For Jernbane og de øvrige organisasjonene, påpekes det at Hurdalsplattformen til regjeringen «har som målsetting at jernbanen skal ta en større andel av transportarbeidet».

«Regjeringen har ambisjoner om flere store investeringer, blant annet dobbeltspor i hele intercity, Nord-Norge-banen, flere dobbeltspor og kryssingsspor og tilrettelegging for mer gods mellom landsdelene», heter det videre i brevet.

Men …

«I prinsippet er det ingenting i plattformen vi er uenige i når det gjelder jernbane. I praksis er det noen vesentlige forhold som likevel utvikler seg i feil retning. Vi tenker særlig på det voksende vedlikeholdsetterslepet og fraværende planlegging av et moderne nasjonalt banenett», påpeker organisasjonene.

– Frustrasjonen over vedlikeholdsetterslepet er stor, sier Onsrud, og nevner blant annet kjøreledningsanlegg som stammer fra den tiden damplokomotivene ble faset ut her til lands.

«Den mest lavthengende frukten bør være å ta vare på det jernbanenettet vi har. Det er nødvendig for at togene skal kjøres i henhold til oppsatt ruteplan og for jernbanens tillit i samfunnet», påpekes det i den anledning, i det åpne brevet til politikere og opinion.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen