Nyheter

Ekspertene om innsidehandel: Dette ser Økokrim på

Erna Solberg åpner for å gå av som Høyre-leder hvis Økokrim lander på en siktelse i saken. Men hva er egentlig innsidehandel?

Torsdag stilte tidligere statsminister Erna Solberg til et maraton av intervjuer for å forklare seg om hvordan det kunne skje at hennes ektemann Sindre Finnes drev storstilt aksjehandel bak hennes rygg mens hun var statsminister, og hvorfor saken ikke ble lagt frem før høstens kommunevalg.

Solberg lar det være opp til Høyre hvorvidt hun skal fortsette som partileder og statsministerkandidat inn mot neste valg, med ett forbehold: Økokrims vurdering av saken kan føre til at hun går av.

Økokrim vurderer nå om det er grunnlag for å åpne etterforskning, og Solberg vil ikke svare på hva hun i så fall gjør. Men til NRK erkjenner hun at en eventuell siktelse hadde gjort saken klar.

– Det ville vært vanskelig å være Høyre-leder hvis man hadde en siktelse på seg.

Finnes’ advokat Thomas Skjelbred uttalte torsdag at det så langt ikke er indikasjoner på at noen av Finnes’ aksjehandler er basert på innsideinformasjon eller andre uregelmessigheter.

Aksjemegler Jan Petter Sissener sier til Dagsavisen at man kan snakke om misbruk selv når det ikke er innsidehandel. Men hva skal egentlig til for at Økokrim åpner sak?

Innsidehandel: Hva ser Økokrim på?

Caterina Håland Gaeta er partner i advokatfirmaet Sands og har spesialisert seg på økonomisk kriminalitet, som innsidehandel.

Gaeta

– Det jeg tror Økokrim gjør nå, er at de ser på hvilke selskaper Finnes har handlet i på hvilke dager, og så ser de på børsmeldingene til selskapene, sier hun til Dagsavisen.

Gaeta forklarer at selskaper gjerne gir beskjed til Oslo Børs når de har prosesser gående som kan gi utslag på aksjekursen. Så, når saken er avsluttet, sender de en børsmelding som blir offentlig tilgjengelig.

– Hvis Økokrim lager en tidslinje over handler og børsmeldinger, så vil man kunne se om det har kommet børsmeldinger rett etter at Finnes har handlet. Da kan de også se på om meldingen gjelder noe som regjeringen har vært involvert i, og om Solberg har hatt noe å gjøre med den prosessen.

Er politiske vedtak innsideinformasjon?

– Børsmeldingene gjelder vel som oftest saker som blir håndtert i selskapene. Hva med politiske saker, som for eksempel statsbudsjettet? Er det innsideinformasjon?

– Det kan være innsideinformasjon hvis det får betydning for selskapet. Men som regel er det slik at innsideinformasjon behandles som det av selskapet selv. Rene politiske beslutninger blir en mer skjønnsmessig vurdering, forklarer Gaeta.

– Hvor konkret må det være for at det skal være innsideinformasjon? Finnes har formodentlig hatt mer informasjon enn de fleste, for eksempel om hvilke møter Solberg har hatt, og hvilket humør hun har vært i etterpå.

– Det er et veldig godt spørsmål. Loven sier at en begivenhet er innsideinformasjon når den er presis.

Gaeta forklarer at her er det to kategorier. I en trinnvis prosess, der man for eksempel først har en intensjonsavtale og så en prosess frem til en endelig avtale, så kan de ulike trinnene i seg selv være innsideinformasjon. Har man ikke en trinnvis prosess, må man se på når den endelige begivenheten blir sannsynlig.

– Hvis du har opplysninger om et politisk møte som har betydning for aksjekursen, så kan det være nok, sier Gaeta.

Hva med middagssamtalene?

Gaeta understreker at bestemmelsen også rammer uaktsomme overtredelser.

– Så er du i tvil om noe kan være innsideinformasjon, så skal du ikke handle.

– Hva med tilgangen til Solbergs private meninger, samtaler over middagsbordet og subtile signaler mellom ektefeller?

– Om det skulle komme så langt, så blir det en helhetsvurdering av alle opplysninger. Det som da blir viktig, er nok hennes grad av involvering og hvor informert hun var.

Gaeta tror at Økokrim nå ser på om aksjekursen for de aktuelle selskapene har fått et hopp like i etterkant av de over 3.600 handlene Finnes har gjort.

Hva med å vedde mot børsen?

– Vi har snakket om innsideinformasjon om enkeltselskaper, men Finnes veddet også mot børsen som helhet rett før en korona-nedstenging. Kan det omfattes av innsideregelverket?

– Det er interessant. Jeg er ikke kjent med at det finnes eksempler på det, men jeg mener at bestemmelsen om innsidehandel må kunne ramme også et sånt forhold. Bestemmelsen handler om informasjon som kan bevege aksjekursen i et eller flere selskaper, så jeg tror det vil kunne ramme et veddemål mot hele børsen, men det bør vurderes nærmere.

Gaeta understreker at det er viktig å skille mellom habilitetsregler og innsideregler.

– Habilitetsreglene sier at hvis Erna Solberg eller mannen hennes eier aksjer i et selskap, så kan hun være inhabil til å behandle saker i det selskapet.

– For innsidespørsmålet er vurderingstemaet mye mer konkret. Spørsmålet er om Sindre Finnes satt på innsideinformasjon når han handlet aksjer, enten fordi hun ga det til ham, eller fordi han fanget det opp.

Hvordan behandles innsideinformasjon i bransjen?

Jan Petter Sissener har reagert på at Finnes’ aksjehandel står i kontrast til regelverket de forholder seg til i finansbransjen. Selv er han aksjemegler og hovedeier i Sissener AS.

Jan Petter Sissener

– Vi har strenge egenhandlingsregler som også gjelder ektefeller og nærstående. Så det er veldig lite egenhandling, sier han.

Sissener forteller at man må søke om å få kjøpe eller selge aksjer i eget selskap, og at kortsiktig kjøp og salg ikke er lov.

Han understreker at egenhandel ikke er det samme som innsidehandel. Det siste handler om at man benytter informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig, når man kjøper eller selger aksjer.

Det er dette som er ulovlig, men Sissener tror ikke at Finnes er skyldig i det.

– Jeg tror ikke at Økokrim vil kunne påvise innsidehandel, sier han.

Hvis Økokrim sier at det ikke er innsidehandel, er det greit da?

Selv hvis Økokrim ikke skulle finne grunnlag for å sikte Sindre Finnes for innsidehandel, bringer saken opp gråsoner som Sissener mener er problematiske.

– Hvis vi ser for oss at statsminister Jonas Gahr Støre diskuterte selskapsskatt med sin ektefelle, så vil hun skjønne at dette er et tema for Støre, og kanskje også for regjeringen. Hvis hun da løper og kjøper aksjer, så er det misbruk selv om det ikke nødvendigvis er innsidehandel, sier han.

Sissener peker på det media har beskrevet, at Solberg og Finnes har hatt diskusjoner om samfunnsmessige spørsmål privat.

– Da snakker vi om tilgang til meninger, tanker og ideer. Hvis vi skrur tilbake til begynnelsen av pandemien, så var det et sort hull for alle. Ingen visste den gangen hvor omfattende dette var. I den situasjonen er diskusjoner om åpning og stenging av samfunnet å regne som kurssensitiv informasjon.

– Du må velge mellom å være investor eller aksjemegler, sa noen til meg en gang, forteller Sissener.

Han mener at det samme prinsippet bør gjelde for sentrale politikere.

– Er du gift med ledende politikere eller med sentralbanksjefen, så handler du ikke med enkeltaksjer. Du behøver ikke å være så ekstrem som Støre – å sette pengene i banken, men du kan handle fond i stedet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: