Nyheter

SV frykter rikingflukt fra Oslo

Om Asker kommune innfører kutt i formuesskatten, og Oslos rikeste personer lar seg friste av det, kan hovedstaden miste mye penger.

Leder i SV Oslo Sunniva Holmås Eidsvoll leser opp regnestykket for oss.

Hun har funnet fram E24s liste fra 2022 over Oslos ti rikeste sortert etter formue. De ti rikeste personene i Oslo har en samlet formue på 48,4 milliarder kroner. Av det må de betale formuesskatt tilsvarende 336 millioner kroner. Av dette får Oslo kommune 134,4 millioner kroner i skatteinntekt etter inntektsutjevning.

Nå er hun bekymret for at et eventuelt skattekutt i Asker vil føre til at Oslo kommune mister de 134,4 millionene, dersom de rikeste i Oslo velger å flytte dit for å spare penger.

Tidligere i år kom nyheten om at Asker kommune vurderer å gå i fotsporene til Bø kommune og ønsker å kutte den kommunale delen av formuesskatten. Da gikk også SV hardt ut mot forslaget.

En foranledning til forslaget i Asker kommune er at Kjell Inge Røkke, som tidligere skattet til Asker, flyttet til Sveits, noe som førte til tap av store skatteinntekter for kommunen.

Forslaget ble vedtatt med støtte fra Høyre, Frp, Venstre og Kristelig Folkeparti.

– Nesøya kan bli Cayman Island

– Hvis de rike kan spare mye penger på å flytte, så er jeg ikke et sekund i tvil om at mange rike kommer til å flytte til Asker, sier Eidsvoll.

De 134 millionene man potensielt mister kan heller brukes til å forbedre ulike tilbud for Oslos beboere, mener hun.

– Hvis høyresiden gjør Nesøya om til Cayman Islands, kan det bety at Oslo mister penger til skole, helse og kollektivtilbud. Vi kan ikke ha det sånn at de rike ikke bidrar til fellesskapet, mens de med vanlige og lave inntekter skal gjøre det.

Gratis skolemat til videregående skole og ungdomsskole koster drøyt 120 millioner i året, sier Eidsvoll. Gratis aktivitetsskole for et helt årstrinn koster rundt 140 millioner i året. Det nye byrådet bruker 130 millioner kroner på å redusere prisen på månedskort med 150 kroner.

Eidsvoll forteller at Oslo er den byen i landet med de aller største sosiale forskjellene og aller flest barn som vokser opp i vedvarende fattigdom. Dette kom også fram i tall fra SSB. En ny SaLTo-rapport viser også økende ungdomskriminalitet i byen.

Derfor trenger barn og unge i Oslo flere forebyggende tiltak, mener Eidsvoll.

– De trenger flere trygge voksne, fritidsaktiviteter, og så trenger de muligheten til deltidsjobber og sommerjobber. Disse tilbudene kan stå i fare, sier hun.

Les også: Studie: Jo mer troende muslim, desto bedre helse (+)

Flyfoto Oslo, Østlandet.
Nesøya.

– Lae Solberg må stå opp for byen sin

Konsekvensene av et eventuelt formuesskatt-kutt i Asker kan bli for store for Oslo kommune, og byrådslederen i Oslo bør derfor ta grep allerede nå, mener Oslo SV-lederen.

– Byrådsleder Eirik Lae Solberg har vært veldig pusete med sine partifeller i Asker. Jeg forventer at han nå står opp for byen sin, gå tydelig ut og si at dette forslaget i Asker bør legges i en skuff.

– Men er det ikke viktigere å beholde rikingene i landet, i stedet for at de flytter ut av landet?

– Heldigvis har regjeringen kommet med et forslag om en exit-skatt som gjør at vi sikrer skatteinntektene til Norge hvis de rikeste flytter ut. Det er på høy tid. Så jo, det er veldig viktig at de rikeste blir i Norge, eller at de betaler skatt til Norge om de flytter ut.

Tidligere i år skrev NRK at regjeringen, med finansminister Trygve Slagsvold Vedum i spissen, foreslo en ny og strengere exit-skatt for folk som flytter fra Norge.

Om forslaget går gjennom betyr det at de som flytter fra landet må betale skatt av denne gevinsten innen 12 år. Forslaget ble sendt ut på høring, med frist 21. mai.

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)

Vil ikke la kommunene bestemme over formuesskatten

Eidsvoll forteller at SV er imot skattekonkurranse mellom kommunene, fordi det fører til at fellesskapet taper. Derfor har de nå et forslag inne om å fjerne denne muligheten fra kommunene i Norge.

– All erfaring på skattekonkurranse mellom kommuner viser at de som har mulighet til det, og det er gjerne de med de høyeste inntektene og høyeste formuene, flytter dit hvor de kan betale mindre skatt. Slik taper fellesskapet. Og det er jo særlig de utsatte i samfunnet som trenger velferdsstaten mest, som taper mest, sier hun.

– Hvordan mener du at skatteinntektene bør fordeles på kommunene, da?

Jeg mener at det er helt riktig at vi skal ha et system i Norge som fordeler skatten mellom kommunene, men at det burde være mye tydeligere kriterier for levekårsutfordringer. Oslo er, som sagt, den byen i landet med størst forskjeller, og flest barn som vokser opp i fattigdom. Vi har ikke en krone for mye i dag til å gjøre noe med disse utfordringene.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Byrådsleder i Oslo Eirik Lae Solberg (H).

– En oppkonstruert hypotetisk problemstilling

Eirik Lae Solberg (H), byrådsleder i Oslo, svarer på kritikken.

– Vi har nylig overtatt en kommune som har vært preget av sløsing og enorme budsjettsprekker. Det er stort behov for å rydde opp i økonomien etter åtte år med rødgrønt byråd, og vi trenger derfor de skatteinntektene vi kan få, skriver Eirik Lae Solberg i en e-post til Dagsavisen.

Han mener det er lite sannsynlig at skatteproblemet noen gang kommer til å bli noe av.

– Skal vi i Oslo bekjempe barnefattigdom, utenforskap og økende kriminalitet trenger kommunen solid økonomi. Jeg har derfor lite til overs for SVs lek med tall basert på en oppkonstruert hypotetisk problemstilling som trolig aldri kommer til å bli noe av, skriver Lae Solberg.

Til Dagsavisen skriver han videre at da Kjell Inge Røkke flyttet fra Asker for snaut to år siden tapte kommunen over 130 millioner kroner i skatteinntekter. Da viste SV-leder Kirsti Bergstø ingen forståelse i en VG-artikkel for de økonomiske konsekvensene det fikk for kommunen. Hun benyttet tvert imot anledningen til å be Røkke ryke og reise, skriver Lae Solberg.

– Hvis Oslo SV faktisk er bekymret for at fremgangsrike forretningsfolk tar med seg formuene sine og flytter, bør de snarest ta en alvorsprat med partilederen sin, for det er ikke hun, skriver han.

Han peker på SVs politikk i regjeringen, og hinter til da Ap-regjeringen tidligere denne uken la fram forslag til endringer av det kommunale inntektssystemet. Oslo ligger an til å få en dramatisk stor skattesmell og kan tape over 450 millioner kroner årlig som følge av inntektssystemet.

Han mener at Oslo SV vil få et stort forklaringsbehov om de ikke bidrar til at Oslo beholder mer av innbyggernes skatteinntekter enn det regjeringen legger opp til.

– SV er regjeringens politiske støttehjul. Nå må de være sitt ansvar bevisst og sørge for at Oslo ikke plyndres for mer skatteinntekter enn høyst nødvendig. Oslo tappes allerede for 7–8 milliarder kroner som årlig fordeles til kommuner over hele landet. Hvis Ap-regjeringens foreslåtte endringer blir vedtatt, vil Oslo komme enda dårligere ut, skriver han.

Les også: Da panikken tok regjeringen

Les også: Regjeringen vil ha omfordeling mellom kommunene

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen