Nyheter

Har samlet inn nesten 19 millioner kroner til begravelser

Et siste farvel med en av våre kjære kan bli en kostbar affære. Hittil i år har det blitt opprettet 360 innsamlinger i kategorien «Etterlatte og begravelser».

Et siste farvel med et kjært familiemedlem eller en venn. Vi ønsker at avskjeden skal være verdig. Men det koster, og for mange er en begravelse en tung bør å bære.

Derfor ser stadig flere seg nødt til å be om penger for å dekke kostnadene til begravelsen. Tall fra Spleis viser at det hittil i år i kategorien «Etterlatte og begravelser» er samlet inn nærmere 19 millioner kroner, fordelt på 360 spleiser.

– Hittil i 2023 har det blitt samlet inn 18,6 millioner i denne kategorien. I hele 2022 ble det samlet inn 18,8 millioner kroner. Og så langt i 2023 har det blitt opprettet 360 innsamlinger i denne kategorien – mot 379 for i hele 2022, sier kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Mesna til Dagsavisen.

Spleis-grep i fjor

Spleis innførte kategorien for begravelser i fjor. Innsamlingene går gjerne både til selve begravelsen og til å støtte de etterlatte økonomisk i en vanskelig tid.

– Er det en økende trend å opprett spleis for å dekke kostnadene til begravelser?

– Det er vanskelig å si om det er en økende trend, men vi ser at nivået på både innsamlede beløp og antall spleiser i kategorien «Etterlatte og begravelser» nå i september er på samme nivå som det var ved årsslutt i 2022. Dette gjelder for totalt tre av våre 14 kategorier i samme periode. Dette betyr jo at vi totalt vil få et større volum i 2023 enn i 2022, men forskjellen vil nok ikke vil bli såpass mye større at man kan kalle trenden veldig økende, sånn sett, sier kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Mesna til Dagsavisen.

De fire siste månedene, inkludert hittil i september, har det blitt samlet inn over to millioner kroner i kategorien «Etterlatte og begravelser» – hver måned.

Viktig med kjennskap

Totalt er det samlet inn 1.079.056.479 kroner på plattformen Spleis, fordelt på 86.066 spleiser.

– Ser på Spleis at noen får mye, andre får lite, og at saker som har vært i mediene får mer oppmerksomhet. Hva skal til for å få folk til å være med på spleisen?

– Vi har ikke en suksessoppskrift liggende, dessverre, men engasjement er som oftest nøkkelordet for å få en innsamling til å gå bra. For å lykkes med en spleis er det viktig å få den så kjent som mulig. Fortell om spleisen din og engasjer folk til å støtte den – og del den til venner og bekjente. I tillegg kan du med fordel fortelle en god historie i selve spleisen, slik at folk har lyst til å dele den. Å komme i avisa, enten det er lokalt eller nasjonalt, har selvfølgelig også veldig mye å si for at en spleis skal gå ekstra bra, sier hun.

– Sitter det langt inne å be om en spleis til begravelser og etterlatte?

– Det er vanskelig å svare på, men det er vel gjerne sånn at jo flere som starter denne typen innsamlinger og gjør dem kjent, dess lavere blir terskelen for andre å gjøre det samme. Og det er veldig fint, sier Tone Mesna.

En begravelse er en dyr affære

Å samle inn penger med Spleis, som er en tjeneste levert av Sparebank 1, koster 4,5 prosent i plattformavgift og to prosent i transaksjonsgebyr. Det betyr at 6,5 prosent av totalbeløpet trekkes. For privatpersoner er det gratis å samle inn inntil 5.000 kroner, ifølge spleis.no.

De av oss som har mista en av våre kjære vet at en begravelse koster. Det koster mye.

Allerede samme dag som den kjære har gått bort, tar man gjerne telefonen til begravelsesbyrået og gjør en avtale. Gjerne til dagen etter.

Kostnadene løper fort. Valg av kiste. Musikk skal bestilles, kanskje en solist, det er blomster og kranser, programmer skal trykkes opp, og dødsannonse skal bestilles.

Så vil man kanskje ha en minnestund, og lokale og mat skal ordnes. Etter seremonien skal gravstein kanskje bestilles, og det er heller ikke billig.

En begravelse kommer fort opp i 50.000 kroner. En stor sum for mange.

Dekker kostnader

Noen opplever at de ikke har råd til det de tenker er en verdig gravferd. Og en gravferd skal være frikoblet fakturaens størrelse.

---

Måter å finansiere begravelser på:

* Avbetalingsordning.

*Søke støtte hos Nav.

* La kommunen overta ansvaret. Da mister man råderett over begravelsen selv.

---

Andre igjen oppretter en spleis for å få dekket noe, eller alle kostnadene ved en begravelse.

Søker man på «begravelse» på Spleis kommer det opp en rekke spleiser, hvor det best om alt fra 20.000 kroner til over en million kroner.

«xx sin begravelse og gjeld», «Hjelp med begravelse utgifter til min mor», «Et bidrag til en verdig avslutning», «Blomster til begravelse». Noen spleiser får flere hundre tusen. Andre spleiser igjen har ikke fått noen ting.

– Noen synes det er veldig dyrt

Jølstad er landets største begravelsesbyrå, med kontorer over hele Norge, og står for over 5.000 begravelser årlig.

Jølstads hjemmesider kan man få en pakkepris på en begravelse med seremoni for 27.000 kroner. Da er det meste inkludert, fra kiste til blomster og programmer.

Daglig leder i Jølstad, Jan Willy Løken sier til Dagsavisen at Spleis ikke er noe tema når de har samtaler med sine klienter.

Verdigheten på begravelsen skal være uavhengig av fakturaens størrelse.

—  Jan Willy Løken, daglig leder Jølstad Begravelsesbyrå

– For det første vil jeg si at verdigheten på begravelsen skal være uavhengig av fakturaens størrelse. Selv om seremonien må nedskaleres på grunn av økonomi, har det ingen ting å si for hvordan vi gjør jobben, sier Jan Willy Løken.

Allerede tidlig i samtalene rundt begravelsen kommer økonomi opp.

Jan

– Noen synes det er veldig dyrt med begravelse, og har gjort seg opp noen tanker om kostnader. Andre igjen bryr seg ikke om pris i det hele tatt. Uansett er det viktig med god veiledning, og det handler blant annet om å avklare de økonomiske forutsetningene og forventningene, sier han.

– Jeg kan ikke si at det er noen stor trend med spleis for å dekke kostnader til begravelser, men jeg registrere at enkelttilfeller er omtalt, sier Løken.

– Er det ikke penger i boet, så har også Nav forskjellige støtteordninger. Er Nav eller andre økonomikilder uaktuelle, så er Spleis er en mulighet, sier Løken.


Nyeste fra Dagsavisen.no: