Nyheter

Global aksjon mot kull, olje og gass: – Vil øke presset for utfasing av fossil energi

– Nå er det på tide at våre ledere begynner å lytte til folket. Klimaendringene rammer stadig flere og stadig hardere.

Det sier Inga Fritzen Buan, seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, i forkant av den globale mobiliseringen for rask utfasing av fossile brensler, denne helga.

«Global Fight to End Fossil Fuels» kulminerer med et demonstrasjonstog i New York førstkommende søndag.

– Vi håper at demonstrasjonen blir like stor som den første «People’s Climate March» i New York i 2014, hvor det deltok over 300.000 mennesker, sier Buan.

– Nå står verdens sivilsamfunn fjellstøtt bak kravet om at verden må fase ut all fossil energi, også olje og gass.

Aksjoner i 54 land

«Den viktigste årsaken til klimaendringer er fossilt brensel – kull, olje og gass.»

Det er svaret som gis fra dem som organiserer Global Fight to End Fossil Fuels, om hvorfor det nå er nødvendig å mobilisere for å få stanset bruken av fossile brensler.

Antallet organisasjoner som støtter opp om mobiliseringen har økt kraftig de seneste dagene. Onsdag kveld hadde 3.800 organisasjoner verden rundt gitt sin tilslutning. Samtidig ble det da varslet at det ville bli gjennomført over 500 ulike aksjoner i 54 land, fram til mobiliseringen avsluttes søndag.

«Fra 15. til 17. september vil millioner av mennesker rundt om i verden gå ut i gatene for å kreve en rask og rettferdig slutt på fossilt brensel», er spådommen til fightfossilfuels.net.

Så langt er det bare registrert ett arrangement i Norge, og det i Bergen.

– Det er også planlagt demonstrasjoner i København, Helsinki og Stockholm. Jeg kommer selv til å være til stede på demonstrasjonen i København, forteller Stine Wilhelmsen i Greenpeace Norge.

FNs generalsekretær António Guterres vil ikke ha noen klimasinker til stede under «Climate Ambition Summit» i kjølvannet til den globale mobiliseringen mot kull, olje og gass.

– Må slutte å investere

– I Storbritannia vil det være en rekke demonstrasjoner, inkludert en marsj i London og Edinburgh. Mange av disse vil ha et særlig fokus på Equinors planlagte oljefelt Rosebank, som har møtt sterk folkelig og politisk motstand, fortsetter Wilhelmsen.

– Vil alle disse demonstrasjonene få noen som helst effekt, tror du?

– Millioner av mennesker fra hele verden er forventet å ta del i den globale aksjonsdagen. Dette vil øke presset for å sikre en rettferdig utfasing av fossil energi. Forhåpentligvis sender aksjonsdagen et klart signal til verdens ledere og fossile selskaper om at tiden for tomme klimaløfter er over, svarer Wilhelmsen.

Det er på ingen måte tilfeldig at den globale mobiliseringen mot fossilt brensel skjer nå. For samtidig som demonstrantene går gjennom New Yorks gater, vil ledende politikere fra hele verden komme til byen i anledning FNs 78. generalforsamling. I den anledning inviterer FNs generalsekretær António Guterres til klimamøtet «Climate Ambition Summit» onsdag 20. september.

– FN og generalsekretær António Guterres har flere ganger i løpet av året, fremmet behovet for utfasing av alle fossile energikilder, også olje og gass, og at særlig rike land som Norge ikke bør lete etter mer fossilt eller godkjenne nye kull-, olje- og gassprosjekter, påpeker Aled Dilwyn Fisher, rådgiver i Naturvernforbundet.

– Vi forventer at alle verdens land og selskaper utfordres på dette under Climate Ambition Summit, og at norske medier spør regjeringen hvorfor Norge skal være det eneste unntaket fra alle faglige råd fra FN, Det internasjonale energibyrået (IEA) og andre som viser at vi må slutte å investere i ny fossil produksjon hvis vi vil nå Parisavtalens mål og unngå enda mer katastrofale klimaendringer.

– Det ville være forfriskende om Guterres faktisk satte foten ned og sa nei til Norge, sier Inga Fritzen Buan, seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond.

Strenge krav til landene

Da Guterres i februar inviterte verdens ledere til Climate Ambition Summit, var han tydelig på at invitasjonen kom med en betingelse.

«Vis oss akselerert handling i dette tiåret og fornyede ambisiøse netto null-planer – eller vær så snill å ikke møte opp.»

I desember i fjor, da han snakket om det kommende klimamøtet, var han enda tydeligere:

«There will be no room for back-sliders, greenwashers, blame-shifters or repackaging of announcements of previous years».

De som har redusert sine klimaambisjoner, driver med grønnvasking, skylder på andre eller som bare kommer med gamle løfter i ny innpakning, vil altså ikke være velkomne.

– Guterres har vært tydelig på at han har nulltoleranse for grønnvasking. Derfor tror vi at møtet kan gi «ekte» resultater, sier Inga Fritzen Buan i WWF.

Den norske delegasjonen i New York ledes av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), og omfatter blant andre klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

– Er det greit at Norge får delta på Climate Ambition Summit med tanke på de kravene Guterres har stilt for at land skal kunne være med?

– Det er et betimelig spørsmål. Norge har kun lykkes å kutte utslippene sine med 4,7 prosent siden 1990, og har kun planer om å «utvikle, ikke avvikle» olje- og gassnæringen, stikk i strid med vitenskapelige råd om hvordan vi løser klimakrisa, svarer Buan.

– Vi ønsker at Norge skal være der og bidra med skikkelige tiltak, men det ville også være forfriskende om Guterres faktisk satte foten ned og sa nei til Norge, De forente arabiske emirater og andre land som kun vil «utvikle, ikke avvikle» olje- og gassnæringen sin samtidig som konsekvensene av klimaendringene stadig blir verre.

– Målet er kutte 55 prosent

– Det er flott å se FNs generalsekretær øke presset på verdens ledere til å følge opp ord med handling, sier Stine Wilhelmsen i Greenpeace.

– Guterres har gjentatte ganger oppfordret land, inkludert Norge, til å stoppe godkjenningen av ny olje- og gassinfrastruktur, og har bedt landene om å presentere omstillingsplaner for energi, som inkluderer forpliktende slutt på nytt kull og ny olje og gass.

I likhet med Inga Fritzen Buan i WWF, mener Wilhelmsen at Norge ikke oppfyller kravene som Guterres har satt for deltakelse under Climate Ambition Summit.

– Så lenge regjeringen fortsetter å godkjenne nye olje- og gassprosjekter både på norsk sokkel og i utlandet gjennom Equinor, passer Norge soleklart inn i definisjonen back-sliders, greenwashers, og blame-shifters, sier Wilhelmsen.

– Vi oppfordrer regjeringen til å ta innover seg Norges globale ansvar, og realiteten av klimakrisen som sommerens ekstremvær har gitt en dyster forsmak på, og stille til toppmøtet med ambisiøse mål som er i tråd med klimavitenskapen.

Dagsavisen har kontaktet Klima- og miljødepartementet og stilt spørsmål om det er gitt at Norge får delta på Climate Ambition Summit, i lys av det FNs generalsekretær tidligere har uttalt.

Vi har fått følgende svar per e-post:

«Norge deltar på Climate Ambition Summit den 20. september. Norge sendte inn svar på invitasjonsbrevet til UN Climate Summit innen fristen 7. september. Siden Parisavtalen har Norge hevet sine ambisjoner to ganger. Sist gang i 2022 som svar på oppfordringen fra klimatoppmøte i Glasgow. Det norske målet som er sendt inn til FN, er å kutte utslipp med minst 55 prosent innen 2030.»

Nyeste fra Dagsavisen.no: