Nyheter

Leieboerforeningen: SV og Rødt får terningkast seks

Leieboerforeningen har gått igjennom partienes leieboerpolitikk og trillet terning. – Jeg er overrasket, sier James Stove Lorentzen (H).

Leieboerforeningen har gått gjennom boligpolitikken i partiprogrammene til alle partiene som sitter i bystyret i Oslo i dag, samt utfordrerne Sentrum og Industri- og næringspartiet. Det de har sett etter, er tiltak som styrker leieboeres rettigheter og muligheter til å leve gode liv i en leid bolig.

Samlet kommer venstresiden best ut av terningtrillingen, som Leieboerforeningen mener har den beste politikken for leietakere.

---

Terningkast 6: Rødt og SV.

Terningkast 5: Sp.

Terningkast 4: KrF, Ap, MDG, INP og Partiet Sentrum.

Terningkast 1: Venstre og Høyre

Terningkast 0: Frp og Folkets Parti.

---

Omar Samy Gamal, SVs ordførerkandidat, og byråd for idrett, kultur og frivillighet, sier det er en stor ære å få terningkast seks:

– Det er også et stort ansvar, for jobben må gjøres. Jo større vi blir ved valget, jo mer gjennomslag vil vi få for vår politikk, sier Gamal til Dagsavisen og legger til:

– Boligmarkedet er per i dag det største forskjellsmaskinen i Oslo. Sånn skal det ikke være, for bolig er en menneskerett. Jeg håper og tror det er mulig å få flertall i Oslo for nye grep i leiepolitikken, sier Gamal.

Han mener Høyresiden nå må begynne å lytte til de som har skoene på.

Foran byggeplass

– Høyresiden har gjennom valgkampen gått hardt til angrep på de rødgrønne partienes utleiepolitikk. De har blant annet pekt på leiekrisen i Oslo og uttalt at byrådet har «sviktet fullstendig», sier SV-byråden.

– Jeg synes Høyre skal gå grundig i seg selv. Har de lyttet like mye til innbyggerne som til utbyggerne? Jeg tror ikke det, sier han.

En sekser

SV og Rødt ble Leieboerforeningens vinner, med sekser på terningen.

«SV legger lista høyt viser til den internasjonale retten til bolig. De har en gjennomtenkt og god politikk for de kommunale boligene som innebærer lavere leie, lengre leiekontrakter og bedre standard. I programmet finner vi også spennende forslag om kolonihage-hytter til beboere i kommunale boliger, tiltak for å hindre korttidsleie som Airbnb, og å innføre en boplikt som hindrer at boliger står tomme. SV støtter nesten alle forslagene i Leieboerforeningens 10-punktsplan for en leieboervennlig hovedstad. Terningkast seks».

Om Rødts leieboerpolitikk sier de dette:

«Også Rødt løfter boligen i et rettighetsperspektiv, og ønsker et alternativ til den markedsstyrte boligpolitikken. Partiet har ryddet god plass til del-tema som leiemarkedet, kommunale boliger og ikke-kommersielle boliger. Symptomatisk for Rødts boligprogram er at fokuset ligger på gode boliger for alle, heller enn boligeierskap som hovedmål. Partiet har omfattende og gjennomtenkte forslag som kommer leieboerne til gode. Rødt støtter alle forslagene i Leieboerforeningens 10-punktsplan. Terningkast 6».

I andre enden av terningen havnet Frp og Folkets Parti med null, om det er mulig å få på en terning, og Høyre og Venstre med terningkast en.

Skjerpings

– Skjerpings Frps, skriver Leieboerforeningen på sin blogg, og gir Fremskrittspartiet terningkast null, når det gjelder deres leieboerpolitikk.

«Leieboerpolitikken er nesten fraværende, bortsett fra en setning om studentboliger. Frp har en ønsker dessuten å selge kommunale boligbygg. Skjerpings, FRP! Ingen respons på vår forespørsel om å kommentere 10-punktsplanen for en leieboervennlig hovedstad. Terningkast null», skriver de om Frps leieboerpolitikk.

Null får også Folkets Parti.

I 2020 vurderte Kirkens Nødhjelp utkastet til partiprogram fra alle partiene på Stortinget for å se hvem de mener leverer best på klima og utvikling.

Også da fikk Frp sisteplassen med to av ti poeng.

– Der er jeg enig med Sylvi Listhaug. Det er dommen til velgerne som betyr noe for oss, ikke terningkast eller poeng, sier første nestleder i Frp, Helge André Njåstad til Dagsavisen.

Helge

– For Fremskrittspartiet er det viktig å få redusert eiendomsskatten og på sikt fjerne den, dette vil kunne gi huseiere insentiv til å få ned leieprisene, sier han når han blir bedt om å forklare Leieboerforeningens vurdering, sier han.

– Venstresiden snakker ofte om å innføre et pristak på leieboliger, dette vil kunne slå uheldig ut ved at flere velger å slutte å leie ut. Sverige har forsøkt dette uten spesielt godt hell. Det kan også føre til et voksende svart marked, sier han og fortsetter:

– Budskapet burde handle om å bidra til at flest mulig kan eie sin egen bolig, bedre å betale penger på lån og eie, kontra å leie. Samtidig må vi bidra til å redusere skatter og avgifter slik at folk kan beholde mer av deres egne penger, og få fjernet eiendomsskatten og holde kommunale avgifter på et minimum, sier han.

James Stove Lorentzen, Høyres gruppenestleder i bystyret, synes det er merkelig at Høyre kun ble trillet til én på terningen.

James Stove Lorentzen

– Jeg er overrasket over at Leieboerforeningen er så negative, tatt i betraktning at vi svarte positivt til mange av deres spørsmål. Vi savner et fokus på det grunnleggende problemet, at det bygges for lite boliger og det føres en politikk som reduserer antall utleieenheter, sier han til Dagsavisen.

Jeg er overasket over at Leieboerforeningen er så negative, tatt i betraktning at vi svarte positivt til mange av deres spørsmål.

—  James Stove Lorentzen (H).

– Det aller viktigste som ligger til grunn for en vellykket boligpolitikk er at det bygges flere boliger og at vi legger til rette for å bygge boliger som det er behov for. Det skal vi få til ved å få ned saksbehandlingstiden, åpne for en bedre dialog med utbyggere og vise politisk handlekraft, som vi har savnet de siste åtte årene. Samtidig må vi jobbe sammen med næringen for å få på plass boligfinansieringsmodeller som hjelper folk som ønsker å kjøpe boliger, sier Stove Lorentzen.

På det jevne

Bortsett fra topp og bunn, fordeler terningkastene seg jevnt utover. Sp får terningkast fem, KrF, får en firer, det samme gjør MDG og Ap. Av de mindre partiene, som ikke er representert i bystyret får Sentrum og Industri og næringspartiet fire.

– Dette er en litt uhøytidelig rangering, men samtidig så er det viktig for oss å synliggjøre at noen av partiene ikke har en godt gjennomtenkt leieboerpolitikk. Terningkastene er subjektive, men vi er Norges største interesseorganisasjon for leietakere, så vi har en viss tyngde, sier Anne-Rita Andal i Leieboerforeningen til Dagsavisen.

Halvparten av leietakerne opplever uro og utrygghet i forbindelse med kontraktsfornyelse. Avdelingsleder i Leieboerforeningen, Anne-Rita Andal, sier tiden er moden for en ny husleielov. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Leieboerpolitikk handler om at man har satt seg inni leieboernes perspektiv, og har en politikk som gir trygghet og forutsigbarhet for leietakere, både for private og kommunale leieboliger, sier hun.

Hun påpeker at det er stor forskjell mellom de politiske blokkene i bystyret.

– KrF skal ha ros for å ha en god leieboligpolitikk. Men de er en enslig svale på borgerlig side i bystyret, sier hun.

– Vi har en klar forventning etter valget uansett hvem som vinner, at de må ha en leieboervennlig politikk i den neste byrådsplattformen, sier hun.
Nyeste fra Dagsavisen.no: