Nyheter

Hovedverneombudet i Ikea fikk sparken. Nå får han 636.000 kroner i erstatning

LO-advokat Katrine Hellum kaller dommen fra Oslo tingrett en seier for ytringsfriheten.

Først ble han fratatt vervet som hovedverneombud i Ikea. Deretter fratok møbelkjeden ham vervet som hovedverneombud ved varehuset han jobbet i. Så fikk han sparken fra stillingen i kjøkkenavdelingen og mistet dermed vervet som nestleder i HK-klubben ved varehuset.

Til slutt fikk HK-medlemmet nok og saksøkte sin arbeidsgiver. Han ville ha økonomisk erstatning og jobben tilbake. Under rettsaken i mai sa han at han ikke vil tilbake til en stilling i Ikea.

Mandag 21. august kom dommen fra Oslo tingrett. Den slår fast at HK-medlemmet er urettmessig avskjediget, at beslutningene om å frata han vervet som hovedverneombud ved Ikea Norge og hovedverneombud ved Ikea Furuset er ugyldige.

Ikea dømmes til å betale til sammen 636.000 kroner i erstatning til den tidligere Ikea-ansatte og 210.000 kroner i advokatutgifter.

Glade støttespillere

– Dette er gode nyheter. Jeg er veldig glad for at vi vant og fikk medhold på så å si alle punkter, sier tillitsvalgt Tormod Aarum ved Ikea Furuset.

– Dommen slår fast at avskjeden ikke holdt mål. Det er viktig for arbeidslivet generelt at verneombud kan uttale seg kritisk uten at de blir fratatt vervene sine, sier Aarum.

Rettsaken har fått mye oppmerksomhet. Leder i Handel og Kontor (HK), Christopher Beckham, har blant annet sagt at Ikea er verst i klassen på fagforeningsknusing.

HK-lederen fryktet konsekvensene dersom Ikea vant rettsaken. Nå puster Beckham lettet ut.

– Vi er så stolte! I dag vant vi i Oslo tingrett. Nå har Ikea alle muligheter til å vise at de ikke driver fagforeningsknusing. De kan akseptere dommeren og bygge samarbeidet med HK-klubben, skriver han i en SMS til HK-Nytt.

LO-advokaten: – En seier for ytringsfriheten

Også LO-advokat Katrine Hellum gleder seg også over dommen. Hun representerte HK-medlemmet i rettsaken.

– Retten slår fast at det er feil å frata et hovedverneombud hans verv når han er valgt av de ansatte, sier Hellum.

Hun kaller dommen en seier for ytringsfriheten.

– Hvis verneombud ikke kan ytre seg kritisk om arbeidsforholdene, vil det skape et dårlig arbeidsmiljø for ansatte i Norge og bedrifter, og arbeidstakere vil være skadelidende, sier LO-advokaten.

Vet ikke om de vil anke

– Vi respekterer rettens avgjørelse i saken og er glade for at retten mener at Ikea ikke har utsatt vedkommende for utilbørlig behandling, skriver pressesjef Stine Odland i Ikea Norge i en e-post til HK-Nytt.

Hun legger til at Ikea hele tiden har sett på dette som en personalsak.

– Vårt mål har handlet om å ivareta varslerne og berørte medarbeidere, samt å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for alle på Ikea. Det har vi på mange måter oppnådd ved at vedkommende underveis i rettssaken valgte å frafalle kravet om å få komme tilbake i jobb hos oss, skriver Odland.

Om møbelkjeden vil anke dommen er uvisst.

– Vi vil nå bruke tid til å gå gjennom dommen og vurdere grunnlaget for en eventuell anke, skriver hun.

Advokat Nicolai Skarning som representerte Ikea i rettesaken, slår seg til ro med dommen.

– Det tidligere verneombudet trakk seg fra sin stilling i Ikea, og retten kom til at det var grunnlag for oppsigelse på grunn av negativ opptreden over tid. Når partene i saken i tillegg måtte dekke egne sakskostnader, er vel dette en dom begge parter kan slå seg til ro med, skriver han til HK-Nytt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: