Nyheter

Verneombud fikk sparken av Ikea – nå går han til rettssak

Først fratok de ham vervet som hovedverneombud. Så ga Ikea ham avskjed. I mai skal saken avgjøres i Oslo tingrett.

– I korthet handler rettssaken om at et hovedverneombud ved en Ikea-filial er blitt fratatt sitt verv og avskjediget fra sin stilling. Årsaken er angivelig negativ atferd, sier LO-advokat Katrine Hellum-Lilleengen til HK-Nytt.

Hun og LO-advokat Katrine Rygh Monsen skal forsvare det avsatte hovedverneombudet i Oslo tingrett når saken kommer opp i mai. 34 personer skal vitne i rettssaken.

– Den ansatte har tatt ut søksmål mot Ikea. Han mener at arbeidsgivers beslutninger er feil og skal kjennes ugyldige, sier Hellum-Lilleengen.

Hun legger til at saken handler om hovedverneombudets angivelig negative atferd som hovedsakelig ledere ved varehuset har meldt om.

Vedkommende har vært hovedverneombud i mange år og har mye kompetanse om arbeidsmiljøet og helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen, opplyser LO-advokaten.

Ansattes ytringsfrihet

LO-advokaten vil ikke gå ut med navnet til saksøkeren eller hvilket varehus han jobbet på. Han er medlem av Handel og Kontor (HK).

Vedkommende ønsker heller ikke å bli intervjuet.

– HK er opptatt av saken fordi et hovedverneombud må få uttale seg kritisk om HMS i bedriften uten å risikere å miste jobb og verv. Dette handler om ytringsfriheten og vernet til et hovedverneombud, sier LO-advokaten.

Hovedverneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven.

I mars 2022 ble det avsatte hovedverneombudet valgt til nestleder i HK-klubben ved varehuset. I juni ble han avskjediget fra sin stilling og mistet da også vervet som tillitsvalgt.

Begrunnelsen for avskjeden var, i tillegg til den angivelige negative atferden, at han hadde for høyt fravær fra sin vanlige jobb. Fraværet skyldtes utøvelsen av vervet som tillitsvalgt, ifølge LO-advokaten.

– Når det påstås at Ikeas beslutninger er ugyldige betyr det ikke nødvendigvis at han får vervet tilbake, men det betyr at arbeidsgivers beslutning var feil, at han krever å få jobben tilbake og erstatning for tap han er påført, sier Hellum-Lilleengen.

Handel og Kontor er positiv til at medlemmet stevner arbeidsgiver.

– Vi støtter saken og at den går til retten, skriver Elisabeth Sundset, 1. nestleder i HK i en e-post.

Ikea: – Vi har stor takhøyde

HK-Nytt har spurt Ikea Norge om hvorfor hovedverneombudet ble fratatt sitt verv og avskjediget fra sin stilling og hva som menes med negativ atferd.

Ingen av disse spørsmålene vil møbelkonsernet svare på.

Ikea henviser til at det er en personalsak og at detaljer knyttet til saken først vil bli presentert i retten.

– Dette er en sak som Ikea har lagt ned mye tid og innsats i for å få løst utenfor rettssystemet, men det var dessverre ikke mulig, skriver pressesjef Stine Odland i Ikea Norge.

HK mener at dette handler om manglende ytringsfrihet – og at et hovedverneombud må få lov til å uttale seg kritisk om HMS i bedriften, uten å risikere å miste jobb og verv.

Slik kommenterer møbelkonsernet påstandene:

– Ikea Norge har HMS høyt på agendaen og jobber systematisk for å skape et godt grunnlag og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og partene i arbeidslivet, skriver Odland.

Hun forteller at Ikea Norge er opptatt av å skape en trygg arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø for medarbeiderne.

– Vi har stor takhøyde for å ytre seg og å ta opp kritikkverdige forhold, skriver hun.

Rettssaken starter 15. mai og varer til 2. juni. Da skal omfattende skriftlig dokumentasjon gjennomgås.

Nyeste fra Dagsavisen.no: