Nyheter

Byrådet vil droppe karakterer i orden og oppførsel i nytt forsøk: – Hårreisende

Byrådet i Oslo vil prøve ut alternativer til orden- og oppførselskarakterene, men Høyre er uenig. – Det er uansvarlig av Høyre å takke nei til ny, forskningsbasert kunnskap, sier skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Saken er oppdatert

Hvorfor ønsker dere å fjerne karakterene i orden og oppførsel?

– Byrådet ønsker å skape trygge skolemiljøer, og da sier vi selvsagt ja når skoler i Oslo sier at de har lyst til å delta på et nasjonalt forsøk med alternative måter å vurdere elevenes oden og oppførsel. Og det er i regi av Utdanningsdirektoratet som har invitert fylkeskommunene til å delta. Vi ønsker å få mer kunnskap og være i front når det gjelder vurdering i skolen, sier byråd Sunniva Holmås Eidsvoll.

Forsøket har vakt oppsikt både hos utdanningspolitisk talsmann for Høyre i Oslo, og på Lofsrud skole i Oslo, der rektor sier plent nei, at dette kommer han ikke til å gå med på.

– Det er uansvarlig av Høyre å takke nei til ny, forskningsbasert kunnskap om hvordan vi kan forbedre orden og oppførsel i skolen. Det er helt uforståelig for meg. Når det gjelder den enkelte skole, så er det frivillig å delta i forsøket, sier skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til Dagsavisen.

Nasjonalt forsøk

Byrådet i Oslo ønsker å delta i et forsøk som går ut på å fjerne orden- og oppførselskarakterene i ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo som ønsker det.

Det ble bekreftet på et møte i Kultur- og utdanningsutvalget onsdag.

Det er Utdanningsdirektoratet som har invitert et utvalg skoler til å delta i et nasjonalt treårig forsøk med vurdering i orden og oppførsel uten karakter.

Hensikten er å finne ut hva man kan lære ved å prøve ut en alternativ ordning, og vurdere om det kan være aktuelt å endre regelverket.

Forsøket er frivillig. Skolene og elevene skal fremdeles følge regler for orden og atferd i forsøksperioden.

Selv om karakteren fjernes, skal elevene fortsatt vurderes. Skolene som deltar i forsøket, må derimot bruke andre metoder for å gi elevene tilbakemeldinger. Et eksempel på dette kan være elevsamtaler.

Volden øker

– Dette er hårreisende! I en tid hvor det er en femdobling av vold og trusler mot lærere i skolen, og mobbingen øker i Oslo under Ap og SVs ledelse av byen, er dette uforståelig, sier utdanningspolitisk talsmann for Høyre i Oslo, Mehmet Kaan Inan, til Dagsavisen.

I 2015 ble det innrapportert 871 vold- og trusselhendelser i Oslo. 2022 var tallet økt til 4.964 tilfeller. En femdobling, viser tall fra Utdanningsetatens årsrapport for Osloskolen i 2022.

Inan mener at det å stille krav til elevene om at de må oppføre seg på skolen og i klasserommet, er helt essensielt for at elevene skal lære på skolen.Ønsker å stoppe forsøket

Dagsavisen har tidligere skrevet om flere lærere som føler seg utrygge i jobben sin. Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at lærere tilhører en yrkesgruppe som er blant de mest volds- og trusselutsatte i norsk arbeidsliv. Dette til tross for at de har et særlig vern i lovverket.

Hele 36.000 arbeidstakere innenfor undervisning rammes årlig. Verst er det i grunnskolen der hele 26 prosent av lærerne sier de utsettes for vold og trusler på jobb. I videregående skole er tallet noe lavere.

– Hvis ikke lærere og elever føler seg trygge på skolen så klarer man ikke å skape et trygt miljø. Istedenfor å gjøre noe med at volden øker så velger byrådet å finne alternativer til de tiltakene som skal forhindre dårlig oppførsel, sier han og legger til:

– Byrådet må slutte å tvinge sin politiske ideologi på elevene i Oslo, de bør ikke bruke elever og lærere som forsøkskaniner.

Inan mener at når man skal innføre så store endringer så bør dette være forskningsbasert.

– Dette forsøket må stoppes. Vold og uro i klasserommet gjør at elevene lærer mindre, at de føler seg utrygge og at lærernes arbeidsmiljø blir tøffere. Å fjerne dette vil være et skritt i feil retning, og er imot all sunn fornuft. Skal vi ikke lenger kreve og forvente at elevene oppfører seg på skolen? spør Mehmet Kaan Inan.

– Oppleves som straff

– Praksisen i dag har blitt oppfattet som en straff og dette forsøket vil handle om bedre oppfølging av elevene og med andre typer tilbakemeldinger, sa skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) under møtet i Kultur- og utdanningsutvalget onsdag.

Hun presiserte også at her har skolene i Oslo fått anledning til å delta etter initiativ av Utdanningsdirektoratet.

Stemmer det at barn opplever karaktersettingen av orden og oppførsel som en straff?

– Ja, sånn som karakterene for orden og oppførsel fungerer i da så tar karakterene kun utgangspunkt i hva eleven ikke skal gjøre, altså at man ikke kan forbedre seg, men kun rykke nedover på karakterskalaen. Det er stikk i strid med all annen vurdering i skolen, der man kan utvikle seg og bygge kompetanse over tid Vi dessuten vet at orden og oppførselskarakterer fører til demotivasjon og dårligere relasjoner til lærer og medelever, sier hun.

Eneste land i verden

Mehmet Kaan Inan sier dere må slutte å tvinge politisk ideologi på elevene i Oslo og Viken og bruke dem som forsøkskaniner, hva tenker du om det?

– Hvis vi skal utvikle skolen må vi prøve ut ting, og Høyre går baklengs inn i utviklingen. De er gammeldagse og redde for ny kunnskap. Det skuffer meg.

Norge er det eneste landet i verden som har karakterer i orden og oppførsel.

—  Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Volden i skolen er femdoblet og mange barn er redde for å gå på skolen – er det da lurt å fjerne disiplinære grep som orden- og oppførselskarakterer er?

– Norge er det eneste landet i verden som har karakterer i orden og oppførsel. Og så må jeg si at forsøket i Rogaland der man erstattet karakterer i orden og adferd ga veldig positive resultater. Det viste blant annet at 3 av 4 elever fikk bedre relasjoner til lærerne og at eleven fikk bedre forståelse for hvilke normer og regler som gjelde for skolen og flertallet av lærerne mente det var positivt for deres arbeidssituasjon. Så å benytte et nytt forskningstiltak for å forbedre situasjonen i osloskolen synes jeg er viktig og riktig, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, og legger til at deltakelse er frivillig:

– Dette forsøket dreier seg om en 3-års periode og det er helt frivillig, både for elever og lærere. De som vil ha karakterer i orden og oppførsel kan selv velge å beholde dagens ordning, sier Holmås Eidsvoll til Dagsavisen.

Mer fra Dagsavisen